2015

2015. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Pille Saarnits. Haanjamaa võimalused päranditurismi sihtkohana. Juhendajad Marju Kõivupuu ja Aivar Ruukel
 2. Marko Poolamets. Jätkusuutlikku loodusturismi toetava hea tava vajadus ja põhimõtted Eesti huvigruppide näitel. Juhendaja Aivar Ruukel
 3. Triin Saar. Loodus on hirmutav ja ebamugav : y-generatsiooni kogetud emotsioonid looduses. Juhendaja Tiiu Kull
 4. Pille-Riin Ressar. Matkaradade mõju erinevate tolmlemissüsteemiga orhideeliikide viljumisele. Juhendaja Tiiu Kull
 5. Piret Mägi. Projekti "Elu kahe maailma piiril" mõju uuring Lõuna-Eesti turismile ja turundustegevuse analüüs. Juhendaja Lea Sudakova
 6. Tarmo Pilving. Säästev areng ja ökoturism kui arengusuunad Eesti loodusturismi ettevõtetele. Juhendajad Lea Sudakova ja Aivar Ruukel
 7. Mari-Liis Andre. Vabatahtliku tegevuse turism ja mahepõllumajanduslike laagrite mõju noorte keskkonnateadlikkusele. Juhendaja Lea Sudakova
 8. Marge Kohtla. Väikesadama väljaarendamise võimalusest Eestis Käsmu küla näitel. Juhendajad Tiiu Kull ja Rein Raudsalu
 9. Kristina Tuvikene. Ökoloogilise koormustaluvuse modelleerimine Rannamõisa maastikukaitseala näitel. Juhendaja Kaire Lanno

Bakalaureus

 1. Kadi Vares. Eesti soode entomofauna. Juhendaja Kadri Kask
 2. Vaido Kütt. Erivajadustega inimeste liikumine ja informatsiooni kättesaadavus Jõgeva - ja Tartumaa looduskeskustes ning matkaradadel. Juhendaja Lea Sudakova
 3. Kelly Kert. Hallitusseened arhiivides ja muuseumides (Rahvusarhiivi  näitel). Juhendajad Tiiu Kull ja Jane Oja
 4. Triin Volens. Hobusõnniku potentsiaal biokütusena. Juhendajad Mart Hovi ja Katrin Heinsoo
 5. Andrus Krasikov. Kalade leviku mosaiiksus Vooremaa sügavates järvedes. Juhendaja Teet Krause
 6. Tarvo Šults. Keeri järve kalapüügist lähiajaloos. Juhendaja Teet Krause
 7. Kärt Randoja. Koha (Sander lucioperca L.) arvukuse muutused Peipsi järve ja Võrtsjärve näitel. Juhendajad Teet Krause ja Sander Sandberg
 8. Imre Kaldmaa. Loodusõpperaja kontseptsiooni loomine Rogosi mõisa pargi näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 9. Sigmar Naudi. Majutusasutuste majandusliku edukuse ja jätkusuutlikkuse vahelised seosed. Juhendaja Aivar Ruukel
 10. Katrin Kalvik. Mesinduse lõimimine Kurtna kooli õppekavasse. Juhendaja Karin Kaljund
 11. Rein Raikna. Naissaare maastikukaitseala külastuskorralduskava aastateks 2015-2019. Juhendaja Kaire Lanno
 12. Silver Libe. Peipsi järve ökosüsteemiteenuste (kultuuriteenuste) rahaline väärtus. Tulu ülekande meetod. Juhendaja Aija Kosk
 13. Margus Loogna. Puisniitude taastamise toetamine life + meetmetega. Juhendaja Toomas Kukk
 14. Evelin Sula. Rannaniit kui loodusturismi ressurss. Juhendaja Marika Kose
 15. Katri-Liis Ojamets. Taimeturismi võimalused Raadi looduskaitsealal. Juhendaja Karin Kaljund
 16. Andres Soop. UNESCO geopargi mõju piirkonna arengule. Juhendaja Aivar Ruukel
 17. Epp Tamm; eksam
 18. Kadi Randoja; eksam