2012

2012. aastal kaitstud tööd

Magister

 1. Aat Sarv. Eesti Vanaaegkonna paelasundi (“Eesti paeraamatu”) unikaalsus, selle eksponeerimise võimalused geoturismis. Juhendaja Rein Einasto
 2. Aigi Irs. Kuninga-kuuskjala (Pedicularis sceptrum-carolinum) kasvukohad, levik ja paljunemine Eestis. Juhendaja Tiiu Kull
 3. Virve Tõnne. Suusaradade koormustaluvust mõjutavad tegurid ning kasutajate rahulolu uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Reelika Raudkivi. Taastamise mõju rannaniitude taimestikule Silma looduskaitsealal. Juhendajad Marek Sammul ja Kaire Lanno
 5. Kristi Roop. Toiduturismi olulisus Eesti sise - ja välisturistide hulgas : Võru ja Saare maakonna näitel. Juhendajad Marina Haldna ja Lea Sudakova
 6. Merlin Süvaorg. Vastutustundliku ettevõtluse rakendamise Eesti reisikorraldusettevõtetes. Juhendaja Aivar Ruukel
 7. Tiiu Leet. Võimalikud kitsaskohad Eestis looduspuhkuse teenuste pakkumisel ratastoolis turistidele. Juhendaja Lea Sudakova
 8. Urmas Abel. Väike-konnakotka (Aquila pomarina) elupaigakasutuse muutused Eestis aastatel 1990-2010. Juhendaja Ülo Väli

Bakalaureus

 1. Teele Link. Bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja jätkusuutlik turism. Juhendaja Tiiu Kull
 2. Helena Tooming. Eesti haruldase alpi ristiku (Trifolium alpestre L.) ssemnelise paljunemise edukuse võrdlus väikestes ja suurtes populatsioonides. Juhendaja Malle Leht
 3. Risto Hausenberg. Eesti jahiseaduse tugevused ja nõrkused. Juhendaja Tiit Randveer
 4. Merit Viira. Ekstreemturismi pakkumise turu analüüs. Juhendaja Lea Sudakova
 5. Sten Urbanik. Haugi kasvust ja toitumisest Eesti väikejärvedes. Juhendaja Teet Krause
 6. Janno Pukk. Ida- Virumaa jugade ülevaade ja tähtsus loodusturismis. Juhendaja Lea Sudakova
 7. Terje Truu. Loodus – ja pereturismikeskse talu loomine Ripsiku Turismitalu näitel. Juhendaja Maris Kalda
 8. Katrin Satsi. Loodushariduse võimalused Setomaal. Juhendaja Lea Sudakova
 9. Allar Tiigi. Loodusturismi olemus ja tähtsus Valga maakonnas. Juhendajad Indrek Melts ja Lea Sudakova
 10. Mario Mölder. Mäesuusatamine ja lumelauatamise areng Lõuna-Eestis ja nende tähtsus rekreatsioonis. Juhendajad Tiiu Kull ja Lea Sudakova
 11. Darja Vostrova. Peipsi järve idakalda loodus – ja kultuuriväärtused. Juhendaja Leho Luigujõe
 12. Tiina Teder. Praktilise loodusõppe võimalused Harjumaa koolide näitel. Juhendaja Kati Orru
 13. Kristel Sepp. Projekteeritav õppe - ja matkarada Loo alevikus Harjumaal. Juhendajad Lea Sudakova ja Aivar Ruukel
 14. Simon Tenisson. Rahulolu uuring RMK Elistvere looduskeskuse loodusõppeprogrammidega. Juhendaja Lea Sudakova
 15. Heimo Tammiste. Riikliku puhkeala laiendamine Väätsa metsandiku piirkonna näitel. Juhendaja Tiiu Kull
 16. Triin Lillepalu. Rõuge ja Haanja turismiettevõtete arengulugude võrdlus. Juhendaja Lea Sudakova
 17. Märten Vaikmaa. Saaremaa õlle pruulimine , traditsioonid ja tulevik. Juhendaja Toomas Kukk
 18. Egle Soosaar. Setomaa kogukonna uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 19. Maris Ustav. Soomaa Rahvuspargi külastajate rahulolu – uuring ning selle võrdlus 2005. aasta Soomaa külastajate rahulolu – uuringuga. Juhendaja Aivar Ruukel
 20. Jana Kapinus. Sotsiaalmeedia roll internetiotsingus : Euroopa rahvusparkide näitel. Juhendaja Aivar Ruukel
 21. Anneli Luige-All. Suhtumine loodusesse, muutused hoiakutes ja mõjutajad. Juhendaja Maret Prits
 22. Kristel Kübar. Terviseturismi võimalused Lõuna-Eestis. Juhendaja Lea Sudakova
 23. Merike Tagaväli. Vändra valla vanad koolimajad Samliku kooli sälinud arhiivi korrastamine ja eksponeerimise võimalused. Juhendaja Karin Kaljund
 24. Ave Soo. Üldtuntud dekoratiivsete taimeliikide seisund ja seda mõjutavad tegurid Eestis pääsussilma (Primula farinosa), hariliku nurmenuku (Primula veris), hariliku kullerkupu (Trollius europaeus ) ja siberi võhumõõga (Iris sibirica) näitel. Juhendaja Malle Leht
 25. Janar Hannolainen. Ülevaade Kuremaa ja selle lähipiirkonna loodusturismi hetkeolukorrast ja arenguperspektiividest. Juhendaja Ivar Sibul