2011. aastal kaitstud tööd

Magister  3+2

 1. Aivar Ruukel. Internetis reisimuljete jagajate veebikasutuse muster Eesti rahvusparkide väliskülastajate näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 2. Kerlin Kivioja. Botaanikaaedade roll loodusturismis ning külastajate profiil ja motivatsioon Tallinna Botaanikaaia näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 3. Liina Niinemägi. Turismipiirkonna arendamine Pandivere näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Rudo Puks. Maapiirkonnas asuva turismiteenuseid pakkuva ettevõtte juhtimistegurite kompleks: Kopra talu näitel. Juhendaja Lea Sudakova
 5. Triinu Adamson-Niidumaa. Peipsiäärsete alade külastatavuse ja reisimotiivide uuring Alatskivi, Pala ja Iisaku valla näitel. Juhendaja Lea Sudakova

Bakalaureus 3+2

 1. Age Virroja. Silma Õpikoja arengukava 2012–2015. Juhendaja Sirje Aher
 2. Algirdas-Andrus Martsoo. Soomaa üleujutused ja nende tähtsus turismis. Juhendaja Arvo Järvet
 3. Andres Laineste. Eesti sporditurismi potentsiaal ja spordituristide profiil EMT Järvejooksude sarjal osalejate põhjal. Juhendaja Lea Sudakova
 4. Andres Polver. Merelindude mõju väikesaarte taimestikule. Juhendaja Silja Kana
 5. Anne-Mari Tali. Kaitseväe keskpolügoon kui piirang või atraktiivsuse suurendaja Valgejõel veematku korraldavate turismiettevõtjate jaoks. Juhendaja Aivar Ruukel
 6. Bert Rähni. Suurkiskja turism Euroopas ja võimalused Eestis. Juhendaja Tiit Randveer
 7. Deili Aavik. Nõukogudeaegsete tootmisobjektide kasutamisest Tartumaa käesoleval ajal; geograafilised aspektid. Juhendaja Jaak Kliimask
 8. Egle Plato. RMK Elistvere looduskeskuse loodusõppeprogrammide mitmekesistamise võimalustest. Juhendaja Virve Tuubel
 9. Erika Virroja. Tuunikala vähenemine Vahemeres. Juhendaja Sirje Vilbaste
 10. Eva Vodi. Loodusturismi võimalused Võrumaa mahetalus. Juhendajad Anne Luik, Elen Peetsmann
 11. Gerlin Okas. Kuldlehise kibuvitsa Rosa rugosa invasiivsus. Juhendaja Tiiu Kull
 12. Ingrid Jaanus. Kahepaiksete kaitse pärandkooslustes. Juhendaja Piret Pappel
 13. Jaan –Imre Taklaja. Jahiturismi jätkusuutlikkusest Eestis. Juhendaja Silja Kana
 14. Janno Isat. Loodushoidlik turism Eestis 1918-1940. Juhendaja Tiit Kask
 15. Judith Kuusk. Loodushariduse ja elukestva õppe arendamise võimalused erinevate põlvkondade kaasamiseks Tartu Keskkonnahariduse Keskuses. Juhendajad Kaili Kattai, Helle Kont
 16. Kai-Mai Vei. Räätsamatkad Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 17. Keithi Pusepp. Maaelu arendamineJõgeva maakonnas. Juhendaja Lea Sudakova
 18. Kerli Peterson. Vähimajandus ja vähiturismi perspektiivid Eestis. Juhendaja Margo Hurt
 19. Kerttu Hermann. Laagritöötajate pädevus ja huvi tõsta laagrinoorte keskkonnateadlikkust. Juhendajad Piret Eit, Kaire Lanno
 20. Kristiina Veetamm. DDT mõju Eesti kotkastele tänapäeval. Juhendaja Ülo Väli
 21. Liina Heeringas. Lääne maakonna loodushariduslike programmide analüüs. Juhendaja Merit Otsus
 22. Liina Kraun. Meemesilase kaitse: kohalikud ja globaalsed probleemid. Juhendajad Maarika Mänd, Ants-Johannes Martin
 23. Liisi Vassar. Soovitused seljakotiturismi arendamiseks Eestis. Juhendaja Aivar Ruukel
 24. Maarja Püssim. Soera loodusõpperaja täiendamine ja loodusõppeprogrammi koostamine Palade Loodushariduskeskusele. Juhendajad Kaire Lanno, Karin Poola
 25. Maarja Tilga. Internetiturunduse olulisus turismiettevõtluses reisibüroode ja reisikorraldajate, hotellide ja aktiivse puhkuse pakkujate seas. Juhendaja Lea Sudakova
 26. Madis Ess. Keskkonnahariduse ja õuesõppe vajalikkus III kooliastmele Elva piirkonnas. Juhendaja Gea Järvela
 27. Maren Veelmaa. Looduskeskuste roll loodushariduses ja loodusturismis. Juhendaja Tiiu Kull
 28. Maret Kallejärv. Linnuvaatlusturismi arendamise võimalused Võrtsjärve poldritel. Juhendaja Andres Kuresoo
 29. Mari – Liis Andre. Loodusturismi võimalused ja piirangud Tallinnas. Juhendaja Kaja Peterson
 30. Mariann Oja. Taimed loodusturismi objektina. Juhendaja Malle Leht
 31. Mario Traks. Jahinduse ja metsanduse vastuolud Eestis ning Euroopas. Juhendaja Tiit Randveer
 32. Mati Mikson. Kalavarud, nende seisund ja kaitse Peipsi järvistul. Juhendaja Teet Krause
 33. Merje Hannus. Kaali, Ilumetsa ja Tsõõrikmäe meteoriidikraatrid – Eesti unikaalsed loodusmälestised. Juhendajad Tiiu Kull, Reet Tiirmaa
 34. Pilleriin Pedras. Kahetiivalised ja turismimajandus. Juhendaja Olavi Kurina
 35. Priit Puppart. Metssea Sus scrofa kahjustused põllukultuuridele Saaremaal ja jahimeeste ning maaomanike suhtumine sellesse. Juhendaja Tiit Randveer
 36. Raimond Tepner. Keila linna reoveepuhasti mõju Keila jõele. Juhendaja Sirje Vilbaste
 37. Reeli Hallik. Tuulikuparkide mõjust linnustikule. Juhendajad Andres Kuresoo, Kristjan Müül
 38. Signe Helstein. Söödavad selgrootud Läänemeres, neid ohustavad tegurid ja kaitse. Juhendaja Sirje Vilbaste
 39. Signe Hunt. Kiidjärve-Kooraste puhkeala külastatavuse uuring. Juhendaja Lea Sudakova
 40. Sigrid Veiderpass. Loodusturismist lähtuva häirimise võimalikud mõjud suurkiskjatele. Juhendaja Raido Kont
 41. Triin Kelder. Pärandkultuuri objektid  - kivilabürindid ja ohvrikivid. Juhendaja Tõnu Viik
 42. Triinu Vakmann. Kvaliteeedijuhtimise süsteemi rakenamine seiklusturismi ettevõttes Matkajuht OÜ. Juhendajad Levo Tohva, Thea Kull
 43. Urmas Vahter. Laste keskkonnateadlikkuse tõusu võimaldavad maamajandusettevõtted Võrumaal. Juhendaja Silja Kana