2009. aastal kaitstud tööd

Bakalaureus  3+2

 1. Aat Sarv. Jalase maastikukaitseala turismikorralduse suunad looduskaitseliste regulatsioonide kontekstis. Juhendaja Tiiu Kull
 2. Aivar Ruukel. Soomaa säästva turismi strateegia PAN Parkidega liitumisel. Juhendaja Tiiu Kull
 3. Annika Osja. Valgamaa matkaradade analüüs ja külastuskoormuse vaatlus. Juhendajad Lea Sudakova, Meeli Mesipuu
 4. Anu Jõudna. Loodusharidus Eesti kaitsealade kaitsekorralduskavades Harju- ja Pärnumaa kaitsealade näitel. Juhendaja Marek Sammul
 5. Birgit Škerin. Külastajate ootused ja klienditeenindus loodusturismis. Juhendaja Külli Toots
 6. Eerika Purgel. Külastajate viibimine kaitsealal ja sellest tulenevate mõjude ja riskide hindamine Endla looduskaitseala näitel. Juhendaja Jaan Luig
 7. Jaanika Kaljuvee. Erinevate sektorite roll Võrtsjärve piirkonna loodusturismi arendamisel. Juhendaja Lea Sudakova
 8. Kadi Simmulmann. Jõgevamaa matkaradade analüüs. Juhendaja Silja Kana
 9. Kertri Kaare. Loodusrajad Harjumaal. Juhendaja Tiiu Kull
 10. Kristel Koemets. Loodusradade tähtsus kaitseala väärtuste tutvustamisel Lahemaa Rahvuspargi näitel. Juhendaja Kristi Kivimaa
 11. Kristi Põllumäe. Õisu maastikukaitseala kasutuskorralduskava. Juhendaja Hille Lapp
  Kristi Veere. Loodushariduse roll turismis ja selle korraldamisega seotud probleemvaldkonnad. Juhendaja Lea Sudakova
 12. Kristiina Lindegrön. Pangodi maastikukaitseala loodusturismikorraldus. Juhendaja Tiiu Kull
 13. Liina Niinemägi. Välisturist Eesti looduses - Kultuuridevahelised erinevused. Juhendaja Riste Keskpaik
 14. Marii Tomson. Turism Haanja looduspargis. Juhendajad Tiiu Kull, Maris Kivistik
 15. Mari-Liis Feodorov. Ülevaade Pärnumaa nelja kaitseala matkaradadest. Juhendaja Kaire Lanno
 16. Marju Õunpuu. Harku ja Rae valla potentsiaalsed looduslikud pühapaigad 2009: kajastus trükis ja pärimuses. Võimalused turismiks. Juhendaja Raivo Kalle
 17. Reelika Raudkivi. Ravimtaimeturismi võimalikkusest Eestis. Juhendaja Malle Leht
 18. Rutt Männaste. Puhtu arengukava. Juhendaja Bert Holm
 19. Tiiu Leet. Ülevaade Eesti loodusturismi pakkumistest liikumispuudega inimestele ning probleemide ja võimaluste analüüs. Juhendaja Lea Sudakova
 20. Triinu Adamson. Turistide rahulolu aspektid loodusturismi korraldusega Iisaku, Pala ja Alatskivi valla näitel. Juhendaja Kati Kangur