Kaitstud tööd

Kalanduse ja rakendusökoloogia,  Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia ning 
Kalanduse ja vesiviljeluse õppekavadel kaitstud lõputööd

 

2019     2018     2017     2016     2015    2014    2013

2019

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõpe (423) /Kalandus ja rakendusökoloogia/

 1. Gerli KivistoAhtalehise karuputke (laserpitium prutenicum) leviku edukus Eestis endistel kultuurmaadel Kabina näitel; juhendaja: Malle Leht
 2. Evelyn LandingFütogeneetilise mitmekesisuse mustrid taimedel, kes on üheaegselt võimelised sümbiootiliselt õhulämmastikku siduma ja mükoriisat moodustama; juhendaja: Lauri Laanisto
 3. Krista RämmannPuittaimede abiootilise ja biootilise stressi suhetest globaalsel skaalal; juhendaja: Lauri Laanisto
 4. Keili SikkRegionaalsed erinevused alpi ristiku (Trifolium alprestre L.) populatsioonide funktsionaalsetes tunnustes; juhendaja: Lauri Laanisto
 5. Paul TeesaluThe role of trophic niche in eel head shape dimorphism; juhendajad: Fabio Ercoli ja Maidu Silm


Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Merlin Grosberg; Otepää Pikajärve põhjasette fosforifraktsioonide jaotus; juhendaja: Anu Kisand
 2. Kristen Jaamets; Eksam
 3. Birgit KollEntomoloogiliste kogude materjali DNA erlduse efektiivsuse PrepMan Ultra reagendiga ning selle sõltuvus putukate vanusest ja hoiustamisviisist; juhendaja: Heli Kirik
 4. Anne-Liia MaidoTaimede populatsioonidünaamika ja plantpopnet meta-eksperiment; juhendaja: Lauri Laanisto
 5. Anu MeriloMalaaria leviatav Anopheles Maculipennis grupi (Diptera: culicidae) liigiline mitmekesisus Eestis; juhendaja: Heli Kirik
 6. Merilin Noormets; Eksam
 7. Piia Katharina VaanNõlva-lehelind (Phylloscopus trochiloides) kui potentsiaalne loodusmetsa tunnusliik; juhendaja: Ülo Väli


Kalanduse ja vesiviljeluse bakalaureuseõpe (143997)

 1. Stella MiilMikrokiibiga märistatud jõevähkide (Astacus astacus) individuaalsed kasvuerinevused; juhendaja: Katrin Kaldre
 2. Ott MõtusRõngu jõe potentsiaalsete forellikoelmute hapnikurežiimist; juhendaja: Arvo Tuvikene
 3. Kersti RoslenderIsaste angerjate (Anguilla Anguilla) osakaal ning morfoloogilised näitajad asustatud populatsioonis; juhendaja: Priit Bernotas
 4. Ivo SöötErinevate anesteetikumide mõju Eeuroopa säga (Silurus glanis L.) uinutamisel; juhendaja: Heiki Jaanuska
 5. Agnes TeoreinJõevähi (Astacus astacus) söötmiskatsete metoodika väljatöötamine akvaariumitingimustes; juhendaja: Katrin Kaldre

2018

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõpe (423)

 1. Piia JaksiRohttaimede liigisisese varieeruvuse erinevused leviala piiril ja keskmes; juhendaja: Lauri Laanisto
 2. Margret JürisonKahetiivaliste mitmekesisus Eesti seafarmides ja nende potentsiaal sigade Aafrika katku vektorina; juhendajad: Olavi Kurina, Lea Tummeleht ja Heli Kirik
 3. Oless KapaloTaphrina seene mõju kase ksüleemi morfoloogiale ja hüdraulilisele juhitavusele; juhendajad: Tiina Tosens ja Liisa Kübarsepp
 4. Carmen KivistikToksilised sinivetikad Eesti suurjärvedes; juhendaja: Kristel Panksep
 5. Katrina LangSäga (Silurus glanis L.) loodusliku populatsiooni ja Eestisse imporditud kasvanduste karjade geneetiline iseloomustamine; juhendajad: Riho Gross ja Lilian Pukk
 6. Magnus LauringsonProliferatiivse neeruhaiguse ja sooleprasiitide esinemine Soome lahe meriforellil (Salmo trutta); juhendajad: Priit Päkk ja Anti Vasemägi
 7. Kristel NemvaltsEuroopa naaritsa (Mustela lutreola) isiksusetüüpid ning nende roll liigi ex situ kaitses; juhendajad: Tiit Maran ja Maria Dièz Leòn
 8. Siim Martin TirmasteKeskkonna DNA metoodika sobivuse hindamine lõhilaste parasiidi (Tetracapsuloides bryosalmonae) tuvastamiseks veekogudes; juhendajad: Siim Kahar ja Veljo Kisand


Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Karl-Erik Aavik; Eksam
 2. Ott JärvekülgSillaoru hüdroelektrijaama mõju noorjärkude laskuvale Karl-Erik AavikPurtse jões; juhendajad: Meelis Tambets ja Sirje VilbasteMari Oll
 3. Kristina KabitovaRabapinnase koormustaluvus räätsadega ja tavalise tallamise korral; juhendaja: Marika Kose
 4. Margus KirssKalakotkaste toitumisbiotoobid Eestis juhuvaatluse põhjal; juhendaja: Ülo Väli
 5. Karl Kivisto; Eksam
 6. Andres KohvLinnaökoloogia Karlova elanike näitel; juhendajad: Gloria Niin ja Raivo Kalle
 7. Karl Henry MauerTaimelehe sisemise struktuuri piirangud taimede kohanemisvõimele ja edule Hawaii liikide näitel; juhendajad: Tiina Tosens ja Linda- Liisa Veromann-Jürgenson
 8. Mari Oll; Eksam
 9. Joosep PärnLaevavrakid ja nende mõju maailmamerele; juhendaja: Arvo Tuvikene
 10. Rihard ReissaarAlternatiivproteiinid inimeste toitumises läbi entomofaagia; juhendaja: Olavi Kurina
 11. Freddy RohtlaLiikide ja hübriidide eristamine Eesti konnakotka populatsioonis sulgede morfoloogia põhjal; juhendaja: Ülo Väli
 12. Lisette VaharKauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) seemnete kvaliteet Eestis; juhendajad: Tiiu Kull ja Marilin Mõtlep
 13. Selana VahtramäeSoorüdi (Calidris alpina) rändepeatuspaigad Eestis; juhendaja: Hannes Pehlak

2017

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõpe (423)

 1. Helian MaivelEestis pesitsevate sookurgede (Grus grus) rändemustrid; juhendaja: Aivar Leito
 2. Kairi PuurNiidurüdi (Calidris alpina schinzii) pesapaiga omaduste mõju koorumisedukusele; juhendaja: Hannes Pehlak
 3. Kaarel Sammet; Hulkjalgsed Eestis: liigiline koosseis, levik ja elupaigaeelistused; juhendaja: Olavi Kurina (***)
 4. Märgus VoodeMõnede Eesti herneskarpide (Bivalvia:sphaeriidae:pisidium SPP.) süstemaatikast; juhendaja: Tarmo Timm


Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Mirjam GrosbergTaimede stressitundlikkuse sõltuvus näärmekarvade morfoloogiast ja tihedusest; juhendajad: Tiina Tosens ja Linda-Liisa Veromann-Jürgenson
 2. Sandra KaasikMaastikurajoonide mõju Eesti vooluvete suurselgrootutele; juhendaja: Henn Timm
 3. Evelin LandingEuroopa naaritsa (Mustela lutreola) reintrodutseerimise edukus maailmas ja Eestis; juhendajad: Tiit Randveer ja Tiit Maran
 4. Teilo Tõnn LondonRaadiosagedusliku elektromagnetvälja mõju Arthrospira (Spirulina) platensise produktsioonile;  juhendaja: Timo Kikas ja Kaie Ritslaid
 5. Margit MidroTartu linna koprad (Castor fiber L.); juhendaja: Tiit Randveer
 6. Krista RämmannMetssigade arvukuse ja metssearühmade kodupiirkondade kattuvuse määratlemise võimalustest rajakaamerate abil; juhendaja: Arvo Viltrop
 7. Geidi SiidraEmajõe ökosüsteemiteenused; juhendaja: Sirje Vilbaste
 8. Gerly Kivisto; Eksam
 9. Gerli Ottep; Eksam

2016

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõpe (423)

 1. Reelika RaigPõlevkivireostuse mõju lõhilastele (Salmonidae) Purtse jões; juhendaja: Arvo Tuvikene
 2. Kerli PettaiKaugseire kasutamise võimekusest klorofüll a kontsentratsioonide hindamisel erinevates Eesti järvedes; juhendajad: Tuuli Soomets ja Lea Tuvikene


Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Gerli AlbertLinaski (Tinca tinca L.) kasvatamine suletud veekasutusega süsteemis; juhendajad: Heiki Jaanuska ja Tiit Paaver
 2. Mariliis JoassooneEesti taimenimetuste kvantitatiivne analüüs; juhendaja: Lauri Laanisto
 3. Kadri JuhansonZooplankton kui Eesti väikejärvede troofsuse indikaator; juhendaja: Ronald Laarmaa
 4. Ann Inger KariC3 ja C4 taimede valguse kasutamise efektiivsuse ja fotosünteesi võimekuse sõltuvus mesofülli anatoomiast; juhendajad: Tiina Tosens ja Linda-Liisa Veromann
 5. Carmen KivistikAtmosfäärireostuse roll Eesti väikejärvede toitainebilansis; juhendaja: Toomas Kõiv
 6. Katrina LangEestis kasvatatavate säga (Silurus glanis L.) karjade geneetiline iseloomustamine mtDNA variatsioonide alusel; juhendajad: Riho Gross ja Lilian Pukk
 7. Magnus LauringsonPaelusside esinemine ja nende arvukuse mõju meriforelli (Salmo trutta morpha trutta ) üldisele konditsioonile; juhendaja: Priit Päkk
 8. Kärt LehisIlma mõju hiireviu (Buteo buteo) pesapoegade soole; juhendaja: Katrin Kaldma
 9. Maria MetsaorgLoodusradade mõju taimestikule: globaalse meta-analüüsi katse; juhendaja: Lauri Laanisto
 10. Lauri PensaLooduslähedaste möödaviik-kalapääsude ja kamberkalapääsude efektiivsus Porijõel ja Ahja jõel; juhendaja: Rein Järvekülg
 11. Siim-Martin TirmasteEesti sügavate väikejärvede soojuskihistus ja gaasireziim kui inimmõju ning kliimamuutuste peegeldaja; juhendaja: Toomas Kõiv
 12. Martin VestJärves ja jões elavate jõevähkide Astacus astacus ( L.) morfoloogiline muutlikkus; juhendaja: Katrin Kaldre

2015

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõpe (423)

 1. Kristel Kalpus; Võrtsjärve ökosüsteemiteenused; juhendaja: Sirje Vilbaste (***)
 2. Meriliis KotkasLaialehise neiuvaiba (Epipactis helleborine (L) Crantz)  linna – ja maapopulatsioonide võrdlus; juhendaja: Tiiu Kull
 3. Ronald LaarmaaEesti väikejärvede ökoloogilise seisundi hindamise täiustamine; juhendajad: Ingmar Ott ja Kairi Maileht
 4. Margit MalleusHariliku ja väikese konnarohu leviku erinevuste põhjustest; juhendajad: Helle Mäemets ja Kadi Palmik
 5. Madis MummEesti metskitse (Capreolus capreolus) arvukuse dünaamikast; juhendaja: Tiit Randveer
 6. Marilin MõtlepTolmeldajate mõju Eesti käokeelte populatsioonidele; juhendaja: Kadri Tali
 7. Aile MäeEuroopa angerja (Anguilla anguilla) keemiline märgistamine; juhendajad: Maidu Silm ja Ain Järvalt
 8. Magnus OttVäikejärvede kalakoosluste hindamine veonoodaga püükide alusel; juhendaja: Teet Karause
 9. Ulvi Segis; Halli käpa (Orchis militaris) viljumisedukuse seosed populatsiooni tihedusega; juhendaja: Tiiu Kull
 10. Kristjan SooJärvede tervendamine Eestis: ajalugu ja arenguvõimalused; juhendajad: Arvo Tuvikene ja Lea Tuvikene
 11. Grete TõnisaluServaefekt pisiimetajate asurkondades metsa – ja põllumajandusmaa piiril; juhendaja: Ülo Väli
 12. Lilian VarblaneHaugi Esox lucius noorkalade toitumine suure madala järve litoraalis ja pelagiaalis; juhendaja: Priit Zingel
 13. Marianne VetemäeMägiristiku (Trifolium montanum L.) populatsioonide struktuur ja paljunemisedukus erinevalt majandatud Lõuna-Eesti populatsioonides; juhendajad: Karin Kaljund ja Malle Leht


Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Kelli RääbisSaaremaa Karujärve roosärje (Scardinius erythrophthalmus L.) kasvust ning tema osa kalastikus; juhendaja: Teet Krause

2014

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia magistriõpe (423)

 1. Maili Lehtpuu; Bentiliste ränivetikate kasutamine järvede ökoloogilise seisundi hindamisel; juhendaja: Sirje Vilbaste
 2. Margot Sepp; Spektrofotomeetrilise analüüsi rakendamine lahustunud orgaaniliste süsinikuühendite määramisel väikejärvede seires; juhendaja: Toomas Kõiv


Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Rain Annast, Eksam
 2. Tanel AltementKihistunud järve varakevadine metabolism; juhendaja: Alo Laas
 3. Pille JõgiHariliku pehmetupe Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) (Oligochaeta, tubificidae) ökoloogiast; juhendaja: Tarmo Timm
 4. Andrus KlingKliimasoojenemise mõju zoo – ja fütoplanktoni suhetele parasvöötme järvedes; juhendaja: Helen Agasild
 5. Ethel KraanJärvede seisundi hindamine zooplanktoni näitajate alusel püsiseirejärvede näitel; juhendajad: Kaidi Kübar ja Marina Haldna
 6. Tanika OjasildKahjulike vetikaõitsengute uurimine fütoplanktoni pigmentide abil; juhendaja: Marju Tamm
 7. Reelika RaigSärje (Rutilus rutilus L.) kasvuparameetrid Otepää ümbruse järvedes; juhendaja: Teet Krause
 8. Sander SandbergLinaski (Tinca tinca L.) kasvuparameetrid madalaveelistes Eesti järvedes; juhendaja: Teet Krause
 9. Helin SemilarskiFütoplankton kui Eesti suurte jõgede seisundi näitaja; juhendaja: Kai Piirsoo
 10. Uko ViisutJõevähi (Astacus astacus) levik ja arvukus erinevates Eesti väikejärvedes; juhendajad: Margo Hurt ja Aimar Rakko

2013

Rakendushüdrobioloogia magistriõpe (423)

 1. Pille MeinsonFütoplankton kui partikulaarse orgaanilise aine kandja Võrtsjärve sissevooludes ja väljavoolus; juhendaja: Kai Piirsoo
 2. Urmas AnijalgÖkosüsteemi metabolismi ruumiline ja ajaline varieeruvus suures ja madalas Võrtsjärves; juhendaja: Alo Laas
 3. Maidu SilmEuroopa angerja (Anguilla Anguilla) vanus ja kasv Eesti järvedes; juhendaja: Ain Järvalt
 4. Margus MägiVäike mageveeökoloogia seletav sõnastik; juhendaja: Külli Kangur
 5. Marge MunaVäikejõed ja nende bioloogilise seisundi hindamine suurselgrootute põhjal; juhendajad: Henn Timm ja Erge Ideon


Rakendushüdrobioloogia bakalaureuseõpe (377)

 1. Kristel KalpusVõrtsjärve sissevoolude ja väljavoolu ökoloogiline seisund viimastel aastakümnetel; juhendaja: Sirje Vilbaste
 2. Annika LaurLahemaa ranniku taimkate ja selle kaitsealused liigid; juhendajad: Helle Mäemets ja Jaanus Paal
 3. Margit MalleusKaitsealuste taimeliikide levik ja selle ajalised muutused Peipsi järves; juhendaja: Helle Mäemets
 4. Katriin LaursonAutomaatjaama andmete kasutamine hapniku difusiooni arvutamiseks veekogudes; juhendaja: Alo Laas
 5. Triinu RannalaKaitsealuste taimeliikide esinemine Eesti pehmeveelistes järvedes ning seda mõjutavad tegurid; juhendaja: Helle Mäemets
 6. Magnus OttVeetaseme muutmine Eesti väikejärvedes ja selle mõju veeökosüsteemidele; juhendaja: Toomas Kõiv
 7. Ronald LaarmaaFütoplanktoni I klassifikatsiooni täiustamine järvede ökoloogilise seisundi hindamisel; juhendajad: Kairi Maileht ja Ingmar Ott
 8. Kairi EljasEesti rannikumere seisund viimastel aastatel; juhendaja: Sirje Vilbaste

< Tagasi algusesse