Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõppe II kursus

16.04.2018 Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja saavutanud kokkuleppe juhendajaga. Kui üliõpilane on otsustanud lõpueksami kasuks , tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamise kohta õppekorraldusspetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

 

Vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia bakalaureuseõpe III kursus

31.10.2017 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2018 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

28. märtsil 2018 kell 16.00 ruumis D143 bakalaureusetööde eelkaitsmine

13. aprill 2018 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

18. mai 2018 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

21. mai 2018 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00).

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle  õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

21. -23. mai 2018- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine

31. mai 2018 algusega kell 8.00 bakalaureuseeksam Kreutzwaldi 5 ruum D143

31. mai  2018 algusega kell 9.00   lõputööde kaitsmineKreutzwaldi 5 ruum D143 

20. juuni 2018 kell 11.00 PKI lõpuaktus peahoone aulas