Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe I kursus

 

21. oktoober 2016

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

7. november 2016

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis

PS magistritööde teemad

31. august 2017

Teadustöö praktika esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2017

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

27. märts 2017

Kogu auditoorne õpe on lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

3. aprill 2017

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg. 

28. aprill 2017

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

22. mai 2017

Magistritööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf fail)  Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) või tuuakse see mälupulgal.

Trükitud, köidetud töö (kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele( ruum D179) hiljemalt kell 14.00

22. mai 2017

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine .

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:

• lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles

 (nt Ohakas_Kati_AI_mag_2017_eesti_kokkuv);

•  lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles (nt Ohakas_Kati_AI_mag_2072_ingl_kokkuv);

•lõputöö tervikuna (nt Murakas_Peeter_AI_mag_2017);

• vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa (nt Murakas_Peeter_AI_mag_2012_aia_plaan)

18. mai 2017

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

5.-6. juuni 2017

Magistritööde kaitsmine ruumis 2B27

19. juuni 2017

Lõpuaktus