Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe I kursus

 

20. oktoober 2017

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

6. november 2017

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis

PS magistritööde teemad

31. august 2018

Teadustöö praktika esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2018

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2018

Kogu auditoorne õpe on lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

2. aprill 2018

Magistritöö teema ja juhendaja(te) avalduse esitamise tähtaeg. 
26. aprill 2018 Lõputööde eelkaitsmine toimub neljapäeval, 26.04. kell 12.00 -13.00 Kr. 5/2B19

29. aprill 2018

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

22. mai 2018

Magistritööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf fail)  Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee) või tuuakse see mälupulgal.

Trükitud, köidetud töö (kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile( ruum D179) hiljemalt kell 14.00

22. mai 2018

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine 

21. mai 2018

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

4. juuni 2018

Magistritööde kaitsmine ruumis 2B27

20. juuni 2018 kell 14.00

Lõpuaktus peahoone aulas