Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe II kursus

22. jaanuar 2018

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

1. veebruar 2018

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

1.–9. veebruar 2018

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

2. aprill 2018

Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha.

Lõputööde teemad

 Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

29. aprill 2018

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2018

Praktika tagasisideseminar.

 

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (PS) bakalaureuseõppe III kursus

15. november 2017

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

28. jaanuar 2018

Enamus õppetöö võlgnevustest peavad olema likvideeritud.

20. veebruar 2018

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

4. aprill 2018

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

20. aprill 2018

Lõppeb kogu auditoorne õpe (jäävad eksamid, arvestused).

25. ja 26. aprill 2018

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis.

Eelkaitsmised  toimuvad kolmapäeval, 25.04. kell 9.00-12.00 Kr. 5/2B19 ja neljapäeval, 26.04. kell 13.00-16.00 Kr. 5/2B19.

Eelkaitsmisele registreerumine:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x4V6O7k68BudCiMFymPqW22bHbjSuNdqxOxDmariAN0/edit?usp=sharing

23. mai 2018

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile.

Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Maire Vatsarile (maire.vatsar@emu.ee)

Trükitud, köidetud töö (kahes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Maire Vatsarile hiljemalt kell 14.00
(ruum D179).

23.-25. mai 2018

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine .

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:

21. mai 2018 

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

30. mai 2018

5.-7. juuni 2018

Bakalaureuseeksam algusega kell 10.15 ruumis 0A7

Bakalaureusetööde kaitsmine ruumis 2B27.

20. juuni 2018 kell 11.00

Lõpuaktus peahoone aulas