Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe I kursus:

 

26. november 2017 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppetooli juhile.

3. detsember 2017 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

17.aprill 2018 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

veebruar 2018 - üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine

 

Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe II kursus:

 

27. november 2017 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud,  õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

15. jaanuar 2018 - Üliõpilased esitavad juhendajale esmase teema kirjandusülevaate peatüki, tehtud tööd ja esmase ajakava.

29. jaanuar 2018 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist.Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud. 

20. veebruar 2018 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2018 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

24. aprill 2018 - MH magistritööde eelkaitsmine ruumis 2B19.

21. mai 2018 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2018 - Magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist  Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või saata meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

20.-22. mai 2018 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

31. mai - 1. juuni 2018 - MH  magistritööde kaitsmine ruumis 2B19. 

20. juuni 2018 - PKI lõpuaktus

 

Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe II+ kursus:

 

Neil üliõpilastel, kellel on jäänud vaid magistritöö kaitsmine, on võimalik tööd kaitsta 2018. jaanuaris.

22. jaanuar 2018 - Magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist  Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või saata meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

22. jaanuar 2018 - Magistritöö esitatakse raamatukogule

29. jaanuar 2018 - Magistritööde kaitsmine ruumis 2C5