Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe I kursus:

 

20. veebruar 2017 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppekavajuhile.

Veebruar 2017 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

1. märts 2017 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

17.aprill 2017 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

8. mai 2017 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

 

Maastikukaitse ja-hooldus (MH), magistriõppe II kursus:

 

30. november 2015 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud,  õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

30. jaanuar. 2017. Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

25. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

3. aprill 2017 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

25. aprill 2017 - MH magistritööde eelkaitsmine ruumis 2B19.

19. mai 2017 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2017 - Magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist  Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või saata meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

25.–26. mai 2017 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

31. mai 2017 - MH  magistritööde kaitsmine ruumis 2C5. 

19. juuni 2017 - PKI lõpuaktus