Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe I kursus

20. november 2018 - Õppejõud esitavad väljapakutavad magistritööde teemad/valdkonnad metoodikakomisjoni juhile (tudeng võib teema genereerida ka ise koostöös metoodikakomisjoniga).

23. märts 2018 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Application

31. mai 2018 -   magistritööde teemaarenduse, tuumikkirjanduse ülevaate, esmase metoodika valiku ja töö struktuuri kirjelduse esitamine juhendajatele (järgneva nädala kestel järgneb individuaalne arutelu

 

Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe II kursus

23. oktoober 2018 – Tudeng, kes ei ole veel lõputöö teemat registreerinud, esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

Application

18. detsember 2017 kell 16.00 Maastikumaja ruumis 222talvise kaitsmisvooru AR magistritööde eelkaitsmine
10. jaanuar 2018 -  talvise kaitsmisvooru tudengil kogu peab olema õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata.

12. jaanuar 2017 – talvise kaitsmisvooru AR magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

15.-18. jaanuar 2018 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab magistritöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

17. jaanuar 2018 -   talvise kaitsmisvooru tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

19. jaanuar 2018 talvine AR magistritööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus kell 9:15

20. veebruar 2018 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

16. märts 2018 - magistritöö esimene mustand struktuurist koos kirjandusülevaate ja tulemuste osaga juhendajatele

26. märts 2018 - lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

13. aprill 2018 - magistritööde mustandid 75% juhendajatele ja aadressile maastikuarhitektuur@emu.ee eelkaitsmiseks

18.-20. aprill 2018 - AR magistritööde eelkaitsmine

21. mai 2018 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, sel korral kaitsmisele ei lubata.

23. mai 2018 -   AR magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

24.-27. mai 2018 - Tudeng edastab magistritöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

4. juuni 2018 - Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

5.-6. juuni 2018 - AR magistritööde kaitsmine - Maastikumaja ruumis 231, algus kell 9:15

20. juuni 2018 kell 14.00 - PKI LÕPUAKTUS peahoone aulas