Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe I kursus

20. november 2018 - Õppejõud esitavad väljapakutavad magistritööde teemad/valdkonnad metoodikakomisjoni juhile (tudeng võib teema genereerida ka ise koostöös metoodikakomisjoniga).

23. märts 2018 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Application

31. mai 2018 -   magistritööde teemaarenduse, tuumikkirjanduse ülevaate, esmase metoodika valiku ja töö struktuuri kirjelduse esitamine juhendajatele (järgneva nädala kestel järgneb individuaalne arutelu

 

Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe II kursus

23. oktoober 2018 – Tudeng, kes ei ole veel lõputöö teemat registreerinud, esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus

Application

29. jaanuar 2018 – Talvine magistritööde kaitsmine.

20. veebruar 2018 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

16. märts 2018 - magistritöö esimene mustand struktuurist koos kirjandusülevaate ja tulemuste osaga juhendajatele

26. märts 2018 - lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

13. aprill 2018 - magistritööde mustandid 75% juhendajatele ja aadressile maastikuarhitektuur@emu.ee eelkaitsmiseks

18.-20. aprill 2018 - AR magistritööde eelkaitsmine

21. mai 2018 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, sel korral kaitsmisele ei lubata.

23. mai 2018 -   AR magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

24.-27. mai 2018 - Tudeng edastab magistritöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

4. juuni 2018 - Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

5.-6. juuni 2018 - AR magistritööde kaitsmine - Maastikumaja ruumis 231, algus kell 9:15

20. juuni 2018 - PKI LÕPUAKTUS