Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe I kursus

31. märts 2017 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

29. mai 2017 -   magistritööde teemaarenduse, tuumikkirjanduse ülevaate, esmase metoodika valiku ja töö struktuuri kirjelduse esitamine juhendajatele (järgneva nädala kestel järgneb individuaalne arutelu)

 

Maastikuarhitektuuri (MA) magistriõppe II kursus

30. november 2016 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud, õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil) lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

15. märts 2017 - magistritöö esimene mustand struktuurist koos kirjandusülevaate ja tulemuste osaga juhendajatele

13. aprill 2017 - magistritööde mustandid 75% juhendajatele ja aadressile maastikuarhitektuur@emu.ee eelkaitsmiseks

17. aprill 2017 - lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

17. aprill 2017 - magistritööde eelkaitsmine

19. mai 2017 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

23. mai 2017 -   magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI Teabeosakonna juhatajale Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee).

23-25  mai 2017 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab): http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

29. mai 2017 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

1. ja 2. juuni 2017 - magistritööde kaitsmine - Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruumis 2C1, algus kell 9:15

19. juuni 2017 - PKI lõpuaktus