Loodusturismi (LU) bakalaureuseõppe III kursus

31.10.2016 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

24.aprill 2017 – loodusturismi bakalaureusetööde elektroonse versiooni esitamine eelkaitsmiseks

24. aprill 2017 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

19. mai 2017 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2017 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00).

Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI Teabeosakonna juhatajale Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee)  ja õppekorralduse spetsialistile Maire Vatsar (maire.vatsar@emu.ee)

22-24. mai 2017- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga. (üliõpilane ISE edastab):

  • lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles

(nt Ohakas_Kati_AI_bak_2017_eesti_kokkuv);

  • lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles

(nt Ohakas_Kati_AI_bak_2017_ingl_kokkuv);

  • lõputöö tervikuna (nt Murakas_Peeter_AI_bak_2017);

vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa

(nt Murakas_Peeter_AI_bak_2017_aia_plaan)

5.juuni algusega kell 9.00 Bakalaureusetööde kaitsmine Kreutzwaldi 5 ruum D143

19.juuni 2017 PKI lõpuaktus