Loodusturismi (LUm) magistriõppe II kursus

 

31.10.2016 – Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja (te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus 

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks

Avaldus

13. aprill 2017 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

28. aprill 2017 kell 10.30-16.00 ruumis D239 LU magistritööde eelkaitsmine

19. mai 2017 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2017 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud tööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorraldusspetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 15.00). Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI Teabeosakonna juhatajale Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee)

 22. – 24. mai 2017 - Bakalaureusetööde edastamine Eesti Maaülikooli raamatukogu DSpace lõputööde andmebaasi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine

6. juuni algusega kell 9.00   loodusturismi magistritööde kaitsmine​ Kreutzwaldi 5 ruum D143

19.juuni 2017 PKI lõpuaktus