Linna- ja tööstusmaastike korraldus (LM; kaugõpe) magistriõppe I kursus:

 

26. november 2018 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppetooli juhile.

26. november - 7. detsember 2018 - lõputööde teemade arutelu

15. märts 2018 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

15. mai 2019 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Veebruar 2019 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

 

Linna-ja tööstusmaastike korraldus (LM; kaugõpe) magistriõppe II kursus:

 

27.  november 2018- Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud, õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

15. jaanuar. 2019. Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava

29. jaanuar 2019 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

20. veebruar 2019 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2019 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

6. aprill 2019  - LM magistritööde eelkaitsmine ruumis 2C5

21. mai 2019 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2019 - Valmis magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

22. mai 2019 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ .

1. juuni 2019  - LM  magistritööde kaitsmine ruumis 2C5

18.  juuni 2019 kell 14.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas

 

Linna-ja tööstusmaastike korraldus (LM; kaugõpe) magistriõppe II+ kursus:

 

Neil üliõpilastel, kellel on jäänud vaid magistritöö kaitsmine, on võimalik tööd kaitsta 2019. aasta jaanuaris

22. jaanuar 2019 - Valmis magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

22. jaanuar 2019 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

29. jaanuar 2019 - magistritööde kaitsmine 2C1