Linna- ja tööstusmaastike korraldus (LM; kaugõpe) magistriõppe I kursus:

 

20. veebruar 2017 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppekavajuhile.

Märts 2017 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

1. märts 2017 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

25. aprill 2017 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

21. mai 2017 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

 

Linna-ja tööstusmaastike korraldus (LM; kaugõpe) magistriõppe II kursus:

 

30.  november 2016 - Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud, õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

22. jaanuar. 2017. Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

31. märts 2017 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

22. aprill 2017 kell 9-12LM magistritööde eelkaitsmine ruumis 2C5

19. mai 2017 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2017 - Valmis magistritööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb esitada ka pdf-failina mälupulgal või meili teel Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

25.–26. mai 2017 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

3. juuni 2017  - LM  magistritööde kaitsmine ruumis 2C5

19.  juuni 2017 - PKI lõpuaktus.

25.–26. mai 2016 - PKI Doktorantide atesteerimine