Keskkonnakorraldus ja -poliitika (KL) magistriõppe I kursus:

 

26. november 2019 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad õppetooli juhile.

27. november - 9. detsember 2019 - lõputööde teemade arutelu

16. märts 2020 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

15. mai 2020 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

Veebruar 2020 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

 

Keskkonnakorraldus- ja poliitika  (KL) magistriõppe II kursus:

 

27.  november 2019- Tudeng esitab, kui ta seda varem ei ole teinud, õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus

15. jaanuar. 2020. Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava

29. jaanuar 2020 - Juhendaja annab tagasiside kirjandusülevaate peatükist. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

Magistritöö esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

20. veebruar 2020 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

26. märts 2020 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

24. aprill 2020  - KL magistritööde eelkaitsmine ruumis 2C1 algusega kell 12.00

21. mai 2020 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

22. mai 2020 - Valmis magistritööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö tuleb esitadaelektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) hiljemalt kell 14.00.

22. mai 2020 - Magistritööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab):
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ .

1. juuni 2020  - magistritööde kaitsmine üle videosilla 

https://videosild.emu.ee/b/kal-wuj-jda 

19.  juuni 2020 kell 14.00 PKI lõpuaktus peahoone aulas jääb eriolukorra tõttu ära