Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

 

20. veebruar 2017 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad.

1. märts 2017 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

Veebruar 2017 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

17. aprill 2017 - Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga või lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

8. mai 2017 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

Oktoober 2017 - Praktika tagasisideseminar.

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

1. november 2016 -  Õppejõud esitavad ja uuendavad lõputööde teemad.

5.  detsember 2016 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

17. aprill 2017 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

4.-5. mai 2017 - KK bakalaureusetööde eelkaitsmine.

19. mai 2017 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2017 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb pdf-failina esitada mälupulgal või  meili teel õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

29.–31. mai 2017- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga. (üliõpilane ISE edastab):

  • lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles

(nt Ohakas_Kati_AI_bak_2017_eesti_kokkuv);

  • lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles

(nt Ohakas_Kati_AI_bak_2017_ingl_kokkuv);

  • lõputöö tervikuna (nt Murakas_Peeter_AI_bak_2017);

vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa

(nt Murakas_Peeter_AI_bak_2017_aia_plaan)

 

5. juuni 2017 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine ruumis 2C5, eksam. 

19. juuni 2017 - PKI lõpuaktus