Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe II kursus:

 

12. veebruar 2018 - Õppejõud esitavad lõputööde teemad.

1. märts 2018 - Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

01.-09. veebruar 2018 - Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

16. aprill 2018 - Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Avaldus lõputöö teema ja juhendajate nõusolekuga või lõpueksamiga lõpetamiseks (õppedirektori nimele) esitatakse õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

7. mai 2018 - Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

Oktoober 2018 - Praktika tagasisideseminar.

 

Keskkonnakaitse (KK) bakalaureuseõppe III kursus:

 

27.november 2017 - üliõpilased, kes mingil põhjusel ei esitanud avaldust kevadel, peavad seda tegema nüüd.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

10. detsember 2017 -  Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

20. veebruar 2018 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

4.  aprill 2018 - Tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse lõputööga või eksamiga lõpetamiseks, näidates ära töö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. aprill 2018 - Kogu auditoorne õpe peab olema lõppenud (jäävad eksamid, arvestused).

3.-4. mai 2018 - KK bakalaureusetööde eelkaitsmine.

21. mai 2018 - Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengeid, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

23. mai 2018 - Lõputööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (ühes eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus  (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb pdf-failina esitada mälupulgal või  meili teel õppekorralduse spetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

23.-25. mai 2018- Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine

4. juuni 2018 - KK bakalaureuseeksam algusega 10.00 ruumis 2C5

5. juuni 2018 - KK  bakalaureusetööde kaitsmine ruumis 2C5 

20. juuni 2018 kell 11.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas