Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

 

5. detsember 2016 - tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil õppedirektori nimele) näidates ära lõputöö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

17. aprill 2017 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

26. aprill 2017 kell 9.15-19.00 - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) - A202

19. mai 2017 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2017 -   Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Maire Vatsar (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Lõputöö tuleb pdf failina esitada ka meili teel, saates selle PKI Teabeosakonna juhatajale Kristel Kirsimäele (kristel.kirsimae@emu.ee).

22. -24. mai 2017 - Bakalaureusetööde failide edastamine Eesti Maaülikooli raamatukokku (üliõpilane ISE edastab): http://library.emu.ee/loputoo_saatmine.

29. mai 2017 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

30. ja 31. mai 2017 - KJ bakalaureusetööde kaitsmine Metsamaja (Kreutzwaldi 5) ruumis 2B19, algus mõlemal päeval kell 9:15

19. juuni 2017 - PKI lõpuaktus