Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe II kursus

 

01.-09. veebruar 2018 - Üliõpilaste erialapraktika-alane instrueerimine, lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine ning eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine.

02. aprill 2018 - Üliõpilane on valinud erialapraktika koha, vajadusel konsulteerides õppetooli poolse juhendajaga.

29. aprill 2018 - Üliõpilased on kohtunud ülikoolipoolse erialapraktika juhendajaga (erialapraktika läbimise järgne avalik tagasiside seminar toimub 1x semestris semestri I pooles.)

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

 

5.detsember 2017 - tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil õppedirektori nimele) näidates ära lõputöö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

28. jaanuar 2018 - enamus õppetöö võlgnevustest peab olema likvideeritud

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20. aprill 2018 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

19.-20. aprill 2018 kell 9.15-19.00 - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine Kreutzwaldi 56 (Tehnikamaja) - A202

21. mai 2018 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

22. mai 2018 -   Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kell 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

23. -26. mai 2018 - Tudeng edastab bakalaureusetööde pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

29. mai 2018 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

30. ja 31. mai 2018 - KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus mõlemal päeval kell 9:15

20. juuni 2018 - PKI lõpuaktus