Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe II kursus

 

01.-09. veebruar 2018 - Üliõpilaste erialapraktika-alane instrueerimine, lõputöö sisu ja korralduse tutvustamine ning eriala valikainete mooduli ainete tutvustamine.

02. aprill 2018 - Üliõpilane on valinud erialapraktika koha, vajadusel konsulteerides õppetooli poolse juhendajaga.

29. aprill 2018 - Üliõpilased on kohtunud ülikoolipoolse erialapraktika juhendajaga (erialapraktika läbimise järgne avalik tagasiside seminar toimub 1x semestris semestri I pooles.)

 

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse (KJ) bakalaureuseõppe III kursus

18. detsember 2017 kell 16.00 Maastikumaja ruumis 222 talvise kaitsmisvooru KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine

10. jaanuar 2018 talvise kaitsmisvooru tudengil peab olema õppetöö läbitud, vastasel korral kaitsmisele ei lubata

12. jaanuar 2018 talvise kaitsmisvooru KJ bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kella 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).
 

15.-18. jaanuar 2018 - talvise kaitsmisvooru tudeng edastab bakalaureusetöö pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).
 

17. jaanuar 2018 - talvise kaitsmisvooru tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

19. jaanuar 2018 talvine KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus kell 9:15

24. jaanuar 2018 - tudeng esitab õppekorraldusspetsialistile avalduse (vastaval vormil õppedirektori nimele) näidates ära lõputöö teema ja juhendaja(te) nõusoleku juhendamiseks.

Avaldus lõputööga lõpetamiseks

28. jaanuar 2018 - enamus õppetöö võlgnevustest peab olema likvideeritud

20. veebruar 2017 - Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20. aprill 2018 - Lõpeb lõpetajate auditoorne õppetöö (järgneb sess – eksamid, arvestused, esitlused)

2.-3. mai 2018  - KJ bakalaureusetööde eelkaitsmine 

21. mai 2018 -   Kogu õppetöö peab olema läbitud. Tudengit, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lasta.

23. mai 2018 -   Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Valmis trükitud ja köidetud lõputööd (vähemalt 2-s eksemplaris, juhendaja allkirjaga) võtab vastu õppekorralduse spetsialist Lagle Lõhmus (Kreutzwaldi 5- D179 kuni kell 14.00). Elektrooniliselt tuuakse töö pdf-fail mälupulgal või saadetakse meilitsi Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

23. -26. mai 2018 - Tudeng edastab bakalaureusetööde pdf-formaadis failid maaülikooli raamatukogule: http://library.emu.ee/loputoo_saatmine. Faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga (näidised raamatukogu lehel).

29. mai 2018 -   Tudeng saab tutvuda oma lõputöö retsensiooniga

30.-31. mai 2018 - KJ bakalaureusetööde kaitsmine Maastikumaja ruumis 231, algus mõlemal päeval kell 9:15

20. juuni 2018 kell 11.00 - PKI lõpuaktus peahoone aulas