Aianduse (AI) bakalaureuseõppe II kursus

21. jaanuar 2020

Õppejõud esitavad lõputööde teemad metoodikakomisjoni juhile

04. veebruar 2020

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

03.–07. veebruar 2020

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

02. aprill 2020

Üliõpilased on valinud praktikakoha.

Üliõpilastel peavad olema bakalaureusetööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis.

Lõputööde teemad on leitavad tabelist.

Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

29. aprill 2020

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

november 2020

Praktika tagasisideseminar.

 

Aianduse (AI) bakalaureuseõppe III kursus

 

15. november 2019

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

 

20. veebruar 2020

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

20.–24. aprill 2020

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis. Täpne kuupäev teatatakse.

26. mai 2020 kell 10.00

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg.

Lõputöö esitatakse elektrooniliselt üliõpilase ja juhendaja digiallkirjadega õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee).

 

26. mai 2020

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

 

3. juuni 2020

Bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad veebipõhiselt https://videosild.emu.ee/b/pri-gf6-tv6,

bakalaureuseeksam toimub kell 9.15 ruumis 2B19

19. juuni 2020 kell 11

Lõpuaktus peahoone aulas jääb eriolukorra tõttu ära