Aianduse (AI) bakalaureuseõppe II kursus

23. jaanuar 2017

Õppejõud esitavad lõputööde teemad

01. veebruar 2017

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

01–10. veebruar 2017

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

03. aprill 2017

Üliõpilased on valinud lõputöö teema ja praktikakoha. Lõputööde teemad on leitavad tabelist: link lisandub lähiajal. Kui üliõpilane otustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

28. aprill 2017

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2017

Praktika tagasisideseminar.

 

Aianduse (AI) bakalaureuseõppe III kursus

 

14. november 2016

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

1. veebruar 2017

Enamus õppetöö võlgnevustest peavad olema likvideeritud.

20. veebruar 2017

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

17. aprill 2017

Lõpeb kogu auditoorne õpe (jäävad eksamid, arvestused).

24.–26. aprill 2017

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis. Täpne kuupäev teatatakse.

22. mai 2017 

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf-fail) Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) Trükitud, köidetud töö (üks eksemplar, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusespetsialistile Lagle Lõhmusele
( ruum D179).

22. mai 2017

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine .

Failid tuleb EMÜ raamatukogule esitada pdf-formaadis eraldi failidena, kusjuures faili nimi peab kajastama töö autorit, õppekava, õppetaset, lõpetamise aastat ning kas tegu on kokkuvõtte, terviktööga või lisaga:

• lõputöö lühikokkuvõte eesti keeles

(nt Ohakas_Kati_AI_bak_2017_eesti_kokkuv);

•  lõputöö lühikokkuvõte inglise keeles

(nt Ohakas_Kati_AI_bak_2017_ingl_kokkuv);

•lõputöö tervikuna (nt Murakas_Peeter_AI_bak_2017);

• vajadusel eraldi jooniste, graafikute vms osa

(nt Murakas_Peeter_AI_bak_2017_aia_plaan)

18. mai 2017 

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

5. juuni 2017

Bakalaureusetööde kaitsmised ruumis D239

19. juuni 2017

Lõpuaktus