Aianduse (AI) bakalaureuseõppe II kursus

21. jaanuar 2019

Õppejõud esitavad lõputööde teemad metoodikakomisjoni juhile

04. veebruar 2019

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

04.–08. veebruar 2019

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

02. aprill 2019

Üliõpilased on valinud praktikakoha.

Üliõpilastel peavad olema bakalaureusetööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis.

Lõputööde teemad on leitavad tabelist: link lisandub lähiajal.

Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

29. aprill 2019

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2019

Praktika tagasisideseminar.

 

Aianduse (AI) bakalaureuseõppe III kursus

 

15. november 2018

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

 

20. veebruar 2019

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

22.–26. aprill 2019

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis. Täpne kuupäev teatatakse.

27. mai 2019

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf-fail) Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) Trükitud, köidetud töö (üks eksemplar, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusespetsialistile Lagle Lõhmusele
( ruum D179).

27. mai 2019

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/oppijale/loputoo-saatmine/ 

 

04. juuni 2019

Bakalaureusetööde kaitsmised ruumi Kreutzwaldi 5 - D239 ja bakalaureuseeksam.

18. juuni 2019 kell 11

Lõpuaktus peahoone aulas