Aianduse (AI) bakalaureuseõppe II kursus

22. jaanuar 2018

Õppejõud esitavad lõputööde teemad metoodikakomisjoni juhile

01. veebruar 2018

Üliõpilased saavad tutvumiseks lõputööde nimekirja.

01–09. veebruar 2018

Üliõpilaste ettevõttepraktika-alane instrueerimine.

02. aprill 2018

Üliõpilased on valinud praktikakoha.

Üliõpilastel peavad olema bakalaureusetööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis.

Lõputööde teemad on leitavad tabelist: link lisandub lähiajal.

Kui üliõpilane otsustab lõpueksami kasuks, tuleb esitada avaldus (õppedirektori nimele) õppekorraldusspetsialistile (ruum D179).

Avaldus lõpueksamiga lõpetamiseks

29. aprill 2018

Üliõpilased on kohtunud lõputöö teema juhendaja ja ülikoolipoolse ettevõttepraktika juhendajaga.

September-  oktoober 2018

Praktika tagasisideseminar.

 

Aianduse (AI) bakalaureuseõppe III kursus

 

15. november 2017

Üliõpilased esitavad juhendajale esmase kirjandusülevaate teemast, tehtud tööd ja esmase analüüsi. Lepitakse kokku edasise lõputöö koostamise ajakava.

28. jaanuar 2018

Enamus õppetöö võlgnevustest peavad olema likvideeritud.

20. veebruar 2018

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

23.–27. aprill 2018

Bakalaureusetööde eelkaitsmised. Töö peab olema peaaegu valmis. Täpne kuupäev teatatakse.

25. mai 2018

Kogu õppetöö on läbitud. Üliõpilasi, kes selleks ajaks oma õppetöö võlgnevusi likvideerinud ei ole, kaitsmisele ei lubata.

Bakalaureusetööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialistile Lagle Lõhmusele.

Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf-fail) Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee) Trükitud, köidetud töö (üks eksemplar, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusespetsialistile Lagle Lõhmusele
( ruum D179).

23.-25. mai 2018

Bakalaureusetööd esitatakse EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine 

 

5. juuni 2018

Bakalaureusetööde kaitsmised ruumis D239

20. juuni 2018 kell 11

Lõpuaktus peahoone aulas