Aianduse (AI) magistriõppe I kursus

 

21. oktoober 2018

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

6. november 2018

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis 

AI magistritööde teemad

30. august 2019

Teadustöö praktika esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

 

Aianduse (AI) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2019

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

29. aprill 2019

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

 

27. mai 2019

Magistritööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele. Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf fail) Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee). Trükitud, köidetud töö (1 eksemplar, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele( ruum D179).

27. mai 2019

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine 

4.-5. juuni 2019

Magistritööde kaitsmine ruumis D239.

18. juuni 2019 kell 14.00

Lõpuaktus peahoone aulas