Aianduse (AI) magistriõppe I kursus

 

20. oktoober 2017

Õppejõud esitavad magistritööde teemad metoodikakomisjoni juhile.

6. november 2017

Üliõpilastel peavad olema magistritööde teemad valitud ja juhendaja nõusolekul registreeritud teemade tabelis 

AI magistritööde teemad

31. august 2018

Teadustöö praktika esimene osa peab üliõpilasel olema sooritatud ja õppejõu poolt sisse kantud.

 

Aianduse (AI) magistriõppe II kursus

 

20. veebruar 2018

Avalduste esitamise viimane tähtaeg töö ja/või kaitsmise kinniseks kuulutamiseks.

Avaldus

29. aprill 2018

Eelkaitsmised on lõppenud. Eelkaitsmised toimuvad teadusseminaridena.

 

28. mai 2018

Magistritööde esitamise tähtaeg. Lõputöö esitatakse elektrooniliselt ja trükitult õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele. Elektrooniliselt saadetakse töö (pdf fail) Lagle Lõhmusele (lagle.lohmus@emu.ee). Trükitud, köidetud töö (1 eksemplar, juhendaja allkirjaga) esitatakse samuti õppekorraldusspetsialist Lagle Lõhmusele( ruum D179).

28. mai 2018

Magistritööd esitatakse  EMÜ raamatukogule läbi lingi:
http://library.emu.ee/loputoo_saatmine 

7. juuni 2018

Magistritööde kaitsmine ruumis D239.

20. juuni 2018 kell 14.00

Lõpuaktus peahoone aulas