Loodusturismi konverentsi tagasiside

Täname konverentsil osalemast! Palume nüüd natuke tagasisidet, et saada aimu, mis läks hästi ja kus oli vajakajäämisi, et järgmine kord teaksime ennast parandada.
1) Olen (võib märkida ka mitu valikut):
2) Teie rahulolu konverentsiga "Loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis"
Temaatika:0.00
Ettekanded:0.00
Korraldus:0.00
Asukoht:0.00
3) Kuidas hindate ettekandeid?
Loodusturismiteadus - Tiiu Kull0.00
Avara pilguga Eesti loodusturismi võimalustest - Hendrik Relve0.00
Süvahuviga loodusturistist välismaalt - Mati Kose0.00
Loodusturism ja keskkonnateadlikkus - Asta Tuusti0.00
Koostööst Metsähallituse ja ettevõtjate vahel Soome rahvusparkides - Matti Tapaninen0.00
RMK külastajauuringute tulemustest - Kerli Karoles-Viia0.00
EAS turismiarenduskeskuse tegevused seoses loodusturismiga - Kristiina Jors0.00
Päevajuht0.00
Töörühma korraldus0.00
4) Mis teemadele võiks Loodusturismi konverents edaspidi keskenduda?
5) Keda soovite edaspidi esinejateks?
6) Kas ja milliseid naaberriikide/välisriikide kogemusi oleks vaja esitleda?
7) Täiendavad kommentaarid ja ettepanekud