PKI DOKTORANTIDE AASTAKONVERENTS 2018

Eesti Maaülikooli Põllumajanduse ja keskkonnainstituudi doktorantide aastakonverents toimub ka sellel aastal.
PKI doktorantide aastakonverents 2018 toimub 21. novembril Eesti Maaülikooli Peahoone aulas (Kreutzwaldi 1a).

Doktorantide ettekannete pikkuseks on 15 minuti ja lisaks 5 minutit küsimustele vastamiseks. Palume ettenähtud ajalimiidist kinni pidada. Lisaks suulistele ettekannetele on oodatud ka doktorantide stendiettekanded (sobivad ka varem teistel konverentsidel esitatud). Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Palume konverentsist osavõtuks ennast registreerida ja ka ettekandest teatada veebivormi vahendusel
 

Konverentsist on osa võtma oodatud kõik PKI magistrandid, doktorandid, teadurid ja õppejõud.

Lisainfo ja korralduslikud küsimused:
• Prof. Marika Mänd marika.mand@emu.ee
• Kristel Kirsimäe kristel.kirsimae@emu.ee


Päevakava / Timetable:

 

9.00-9.30   Registreerimine ja kohvi / Registering and Coffee

Moderaator/moderator: Diana Pungar

9.30-9.45    Avasõnad / Opening. 
9.45-10.15  Plenaarettekanne / Plenary presentation prof. Terje Raudsepp

Moderaator/moderator: Tiit Hallikma

10.15- 10.35 Tarmo Pilving - The common identity generation in the rural tourism collaboration network.

10.40- 11.00 Joanna Storie - Participatory Development in Rural Latvia and Estonia.

11.05- 11.25 Himansu Sekhar Mishra - Use of Blue spaces: Behaviour mapping in Teats Hill, Plymouth, UK.

11.30- 11.50 Nasime Janatian Ghadikolae - The temporal multiscalar response of phytoplankton on meteorological and hydrological forcing.

11.55-12.15 Margot Sepp - Temporal variation in dissolved organic matter (DOM) in Lake Võrtsjärv revealed by high-frequency measurements.

12.20-13.20 LÕUNA / LUNCH

Moderaator/moderator: Margot Sepp

13.30-13.50 Thaisa Fernandes Bergamo - Impacts of sea level and salinity changes on Baltic coastal wetland: experimental approach and preliminary results.

13.55-14.15 Miguel Villoslada - The potential of UAVs for semi-natural grassland monitoring: preliminary results.

14.20-14.40 Heli Kirik - Species delimitation in the Ochlerotatus communis (De Geer) complex (Culicidae), a novel mitochondrial DNA (mtDNA) line from Europe.

14.45-15.05 Liisa Kübarsepp - The stomatal reactions of evolutionarily old plants in changing environmental conditions.

15.10-15.25 KOHVIPAUS / COFFEE

Moderaator/moderator: Tarmo Pilving

15.30-15.50 Angela  Koort - Comparison of bioactive compound content of new half-highbush blueberry cultivar ’Are’ with selected blueberry clones.

15.55-16.15 Jordi Escuer - Effectiveness of a Nitrification Inhibitor to reduce N2O emissions. A case study in Central Estonia.

16.15-16.35 Tiit Hallikma - Playing hide and seek with intraspecific trait variability.

 

Üritust korraldab Maateaduste ja ökoloogia doktorikool, finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond
(Eesti Maaülikooli ASTRA projekt Väärtusahelapõhine biomajandus).
This event is organised by the Doctoral School of Earth Sciences and Ecology, supported by the European Union, European Regional Development Fund (Estonian University of Life Sciences ASTRA project „Value-chain based bio-economy“).