Õppetöö

Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakonna poolt läbiviidav õppetöö aastal 2016/2017:

PK.0001

Rohumaateadus

18EAP

PK.0003

Taimekasvatusteadus

18EAP

PK.0018

Põllumajandustaimed

3EAP

PK.0068

Nõuandeteenistus ja -süsteemid

3EAP

PK.0203

Sordiaretus ja seemnekasvatus

4EAP

PK.0263

Keskkonnasäästlik taimekasvatus ja mahetootmine

6EAP

PK.0356

Aia- ja põllusaaduste kvaliteet ja standardid

3EAP

PK.0766

Rohumaade tehnoloogiad ja söödatootmine

5EAP

PK.0774

Põllumajandus Eestis

3EAP

PK.0907

Rohumaaviljelus

7EAP

PK.1030

Taimekasvatuse masintehnoloogiad

3EAP

PK.1144

Taimekasvatus

4EAP

PK.1210

Põllumajanduse alused I

2EAP

PK.1211

Põllumajandustaimed

6EAP

PK.1484

Mesi - tervise hoidja

3EAP

PK.1485

Rukkileib meie toidulaual

3EAP

PK.1519

Eritaimekasvatus

9EAP

PK.1536

Taimsed ressursid ja nende kasutamise optimeerimine

5EAP

PK.1558

Agronoomia alused loomaarstidele

2EAP

PK.1584

Ajalooliste alade ja mälestiste restaureerimine

4EAP

PK.1607

Sissejuhatus erialasse ja teadustöö alused

3EAP

PK.1609

Taimede toitumine ja aineringed

3EAP

PK.1611

Biomajandus

4EAP

PK.1614

Tootearenduse praktika

2EAP

PK.1488

Põllukultuuride saagi formeerumise teoreetilised alused

3EAP

PK.0718

Bioenergeetiliste kultuuride kasvatamine

5EAP

PK.0538

Eesti traditsioonilised kääritatud joogid

3EAP

K.0027

Geneetika

4EAP

PK.0541

Taimekasvatuse üldkursus

3EAP

PK.0200 Eksperimendimetoodika ja andmetöötlus 2EAP