Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi taimekaitse osakonna laboris väljatöötatud kompleksne aparatuur (infrapuna aktograaf ehk kardiograaf, infrapuna CO2 respiromeeter, manomeetriline O2 respiromeeter, mikrokalorimeeter ja kontakttermograaf) võimaldab jälgida üheaegselt erinevate elundkondade tegevust, vastastikust funktsionaalset sõltuvust. Analoog-digitaal muunduri kaudu viiakse mõõteaparaatide väljundid personaalarvutisse, mis võimaldab arvuti monitoril jälgida üheaegselt üle mitme kanali ühel ja samal putukal gaasivahetuse rütme, trahheede ventileerimise rütme, südame (selgmise soone) pulseerimist ja hemolümfi kulgemise suunda ning nende omavahelisi seoseid. Antud aparatuur võimaldab registreerida vähimadki muutused putuka füsioloogilises seisundis, mis on põhjustatud erinevatest stressi teguritest (Nt. toidutaimedest, haigustest jt) ja keskkonnatingimustest. Samas laboris on väljatöötatud ka väga tundlik mikrokalorimeeter, millega registreeritakse putukate soojusproduktsiooni voogusid, mille kaudu saab mõõta gaasivahetuse tsükleid pika katseperioodi jooksul. Registreeriv hügromeeter ja termograaf võimaldasid pidevalt jälgida putukakambris olevat suhtelist niiskust ja temperatuuri kogu katse vältel. Putuka transpiratoorsete veekadude määramiseks on kohandatud infrapuna gaasikromatograaf kombineerituna digitaalse termomeetri ja hügromeetriga (Hygro Palm). Talvituva putuka allajahtumisvõime ja külmataluvuse määramiseks on kasutusel kohandatud digitaalne termopaar-termomeeter (TES, RS-232/ datalogger thermometer) komplektis personaalarvutiga.