Uudised

Terje Tähtjärve filosoofiadoktori väitekirja kaitsmine

 

16.detsembril 2016 kell 13.15 tuleb ruumis Kreutzwaldi 5-2A1 kaitsmisele põllumajanduse õppekava  doktorandi Terje Tähtjärve väitekiri 

“ Kartuli sordiresistentsuse ja kartulilehemädanikutekitaja populatsiooni uuringud Eesti sordiaretuses. Cultivar resistance and population studies of late blight pathogen in potato breeding in Estonia.“ filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

 

Doktoritöö juhendajad on professor Marika Mänd, dotsent Eve Runno-Paurson, vanemteadur Aide Tsahkna (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

Oponent: Prof. Zsolt Polgar (University of Pannonia, Ungari)