Õppetöö

Õppeained 2008/2009

Biogeensed lenduvad ühendid (PK.1473)

Kursuse üldeesmärgiks on anda kraadiõppuritele kaasaegne ülevaade õhukvaliteeti mõjutavatest teguritest ning taimse päritoluga lenduvate orgaaniliste ühendite rollist õhukvaliteedis, nende olulisusest taime jaoks ja võimalustest rakendada neid emissioone biotõrjes. Kursuse raames käsitletakse viimaseid teadussaavutusi ning kraadiõppurid õpivad kinnistama ja edasiarendama saadud teadmisi teaduslike artiklite läbitöötamisega ja grupidiskussioonides.

2AP (3 ECTS)
Õppekeel: inglise keel
Õppejõud: Prof. Ülo Niinemets

Biogeensete lenduvate ühendite mõõtmismeetodid (PK.1474)

Biogeensete ühendite emissioon mängib võtmerolli õhukvaliteedis, eelkõige, osooni ja aerosoolide moodustumisreaktsioonides troposfääris. Kraadiõppurite kursus annab ülevaate enamlevinud analüütilistest meetoditest biogeense päritoluga lenduvate ühendite emissioonide mõõtmisteks. Vaadeldakse nii kogu ökosüsteemi, kui üksiku taime ja lehe tasemel mõõtmisi. Kursuse peaeesmärgiks on õppida kasutama kaasaegset uurimisaparatuuri lenduvate ühendite mõõtmisteks.

2AP (3 ECTS)
Õppekeel: inglise keel
Õppejõud: Dr. Lucian O. Copolovici

Biogeokeemilised tsüklid atmosfääris (PK.1475)

Kraadiõppurite kursus tutvustab atmosfäärikeemia põhiprintsiipe fokuseerudes biogeokeemilistele tsüklitele ja atmosfääri-biosfääri vastamõjudele. Kursus annab ülevaate atmosfääri looduslikust koostisest, antropogeensete ühendite (väävliühendid, lämmastikoksiidid, osoon) ja bioloogiliste emissioonide rollist atmosfääris, samuti globaalsetest muutustest atmosfääri koostises, aerosoolide ja pilvede tekkest. Kursuse peaeesmärgiks on mõista võtmeseoseid biosfääri ja atmosfääri vahel õhukvaliteedi, pilvisuse ja kliima määramisel.

3AP (4.5 ECTS)
Õppekeel: inglise keel
Õppejõud: Dr. Steffen M. Noe
 

10.10.2008