Keemilise analüüsi labori täiustamine 2008 – 2009.a.

1. Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnakorralduse programmi tehnika alamprogrammi 2008 a projekt „Eesti Maaülikooli põllumajandus ja keskkonnainstituudi laboratooriumi täiustamine kiudainete määramise süsteemiga”


2. Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnakorralduse programmi tehnika alamprogrammi 2008 a projekt „ EMÜ Mullateaduse ja agrokeemia osakonna labori võimekuse täiustamine”


3. Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnakorralduse programmi tehnika alamprogrammi 2009 a projekt „ EMÜ Mullateaduse ja agrokeemia osakonna labori võimekuse täiustamine II”

Keemilise analüüsi labori täiustamine 2010 - 2011.a.

 

1. Meede "Teadus ja arendusasutuste teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamine", projekt "EMÜ kromatograafilise baasi täiustamine"