Autor

Aasta Pealkiri Juhendaja
Alar Astover 2007 Eesti maakasutus põllumajanduses üleminekul sotsialistlikust ajastust Euroopa Liitu ja selle optimeerimine asukohapõhise agromajandusliku nõuandesüsteemi abil prof. Hugo Roostalu
Endla Reintam 2006 Muutused mulla omadustes, suviodra (Hordeum vulgare L.) ja umbrohtude toitumises ning koosluses sõltuvalt mulla tallamisest ja väetamisest liivsavilõimisega pruunil näivleetunud mullal dots. Jaan Kuht,
prof. Raimo Kõlli
Valli Loide 2002 Eesti põllumuldade liikuva magneesiumi sisaldusest, vahekorrast kaaliumi ja kaltsiumiga ning mõjust kultuuride saagile emeriitprof. Paul Kuldkepp
Enn Leedu 1998 Põlevkivi kaevandamisega Eesti põllumajandusele tekitatavate kahjude leevendamise võimalused emeriitprof. Endel Kitse
Arno Kanal 1996 Organic matter turnover in arable Podzoluvisols prof. Raimo Kõlli