Publikatsioonid

2012

 

1.1. artiklid, mis on kajastatud Thomson Reuters Web of Science andmebaasis;

 1. Suuster, E., Ritz, C., Roostalu, H., Kõlli, R., Astover, A. 2012. Modelling soil organic carbon concentration of mineral soils in arable land using legacy soil data. European Journal of Soil Science [ilmumas]

 

2011

 

1.1. artiklid, mis on kajastatud Thomson Reuters Web of Science andmebaasis;

 1. Kukk, L., Roostalu, H., Suuster, E., Rossner, H., Shanskiy, M., Astover, A. 2011. Reed canary grass biomass yield and energy use efficiency in Northern European pedoclimatic conditions. Biomass & Bioenergy 35(10): 4407–4416. web
 2. Suuster, E., Ritz, C., Roostalu, H., Reintam, E., Kõlli, R., Astover, A. 2011. Soil bulk density pedotransfer functions of the humus horizon in arable soils. Geoderma 163(1-2): 74–82. web
 3. Vasiliev, N., Suuster, E., Luik, H., Värnik, R., Matveev, E., Astover, A. 2011. Productivity of Estonian dairy farms has declined after accession to the European Union. Agricultural Economics (Czech) 57(9): 457–463. pdf
 4. Alaru, M.; Kukk, L.; Olt, J.; Menind, A.; Lauk, R.; Vollmer, E.; Astover, A. 2011. Lignin content and briquette quality of different fibre hemp plant types and energy sunflower. Field Crop Research 124(3): 332–339. web
 5. Kask, Ü., Loosaar, J., Parve, T., Kask, L., Paist, A., Muiste, P., Padari, A., Astover, A. 2011. Potential of biomass in Narva region regrading oil shale and biomass co-firing. Oil Shale 28(1s): 181–192. pdf

 

 

1.2. artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele;

 1. Kõlli, R., Tamm, I., Astover, A. 2011. Stocks and annual fluxes of organic carbon in the mineral soil cover of Estonia. Estonian Journal of Ecology 60(4), 251–263. pdf
 2. Alaru, M., Olt, J., Kukk, L., Luna del Risco, M., Lauk, R., Noormets, M. 2011. Methane yield of different energy crops grown in Estonian conditions. Agronomy Research, 9(s1): 13–22. pdf

 

1.3. teadusartiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium

 1. Kõlli, R., Astover, A. & Reintam, E. 2011. A review about researches on soil Science. Agraarteadus 2: 22–27. pdf

 

3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus:

 

3.2. artiklid/peatükid lisas mitte loetletud kirjastuste välja antud kogumikes;

 1. Kõlli, R. 2011. Mulla orgaaniline süsinik. Rmt. Teadusmõte Eestis (VI). Elu- ja maateadused. (toimetajad E. Parmasto, A. Laisk ja D. Kaljo). Eesti Teaduste Akadeemia, Tallinn, 169174. pdf

 

3.5. artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes.

 1. Suuster, E., Astover, A., Roostalu, H., Penu, P. 2011. Suuremõõtkavalisest mullastikukaardist maakasutuse otsusteni. Kadaja, Jüri (Toim.). Agronoomia 2010/2011 (223–230). Saku. pdf
 2. Nurk, K., Runno-Paurson, E., Toome, M., Astover, A. 2011. Lämmastik- ja alternatiivväetiste mõju kõrreliste helelaiksuse ohtrusele nisul. Agronoomia 2010/2011 (187–192). Saku. pdf
 3. Lillenberg, M., Astover, A., Sepp, K., Nei, L. 2011. Ravimijäägid reoveesette kompostis – potentsiaalne mõju kultuurtaimedele ja mullaelustikule. Veterinaarmeditsiin 2011. Tartu, 2011, 42–47.

 

5. Publitseeritud konverentsiteesid:

5.2. konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1.

 1. Suuster, E., Ritz, C., Roostalu, H., Astover, A. 2011. Evaluation of different statistical approaches for predicting soil organic carbon stock. In: Abstract Proceedings of the 6th International Congress of the European Society for Soil Conservation "Innovative Strategies and Policies for Soil Conservation": Thessaloniki, Greece 9-14 May. (Toim.) Karyotis, Th; Gabriels, D. National Agricultural Research Foundation, 2011, 143.
 2. Kukk, L.; Roostalu, H.; Astover, A. 2011. Reed canary grass nitrogen fertiliser efficiency dependence on pedo-climatic conditions. In: Food, Feed, Fuel and Fun; Nordic Light on Future Land Use and Rural Development: 24th NJF Congress, SLU, Uppsala, Sweden, June 14-16, 2011. (Toim.) Hultgren, J.; Persson, P.; Nadeau, E.; Fogelberg, F.. Uppsala, Sweden:, 2011, (3), 169.
 3. Reintam, E.; Krebstein, K.; Trükmann, K.; Kuht, J.; Leeduks, J.; Raave, H.; Astover, A.; Selge, A. 2011. Effect of wastewater sediments on some soil properties under energy grasses. Th. Karyotis, D. Gabriels (Toim.). Abstract Proceedings (140). Thessaloniki: National Agricultural Research Foundation
 4. Reintam, E.; Köster, T.; Krebstein, K.; Sanchez de Cima, D.; Kuht, J.; Suuster, E.; Selge, A.; Astover, A. 2011. Soil productivity losses due to compaction in Estonia. Keesstra, S.; Mol, G. (Toim.). Program and abstract book: Soil Science in a Changing World (197). Wageningen, the Netherlands: Wageningen UR, Communication Services
 5. Kõlli, R., Kukk, L. & Astover, A. 2011. Application of ecosystem approach in dealing with functioning regularities and protection of Histosols. In (Szajdak, L.W., Styla, K., Meysner, T., Gaca, W. & Szczepanski, M., Eds) Necessity of peatlands protection. Tlen, Poland, pp. 16–17.
 6. Szajdak, L.W., Szatylowicz, J. & Kõlli, R. 2011. Peats – physical and chemical properties. In (Szajdak, L.W., Styla, K., Meysner, T., Gaca, W. & Szczepanski, M., Eds) Necessity of peatlands protection. Tlen, Poland, pp. 34–35.

 

6. Muud publikatsioonid:

 

6.1. entsüklopeedia täisartiklid

1. Szajdak, L.W., Szatylowicz J. & Kõlli, R. 2011. Peats and peatlands, physical properties. In Glinski, J., Horabik, J. & Lipiec, J. (Eds.) Encyclopedia of Agrophysics. Springer, Dordrecht, The Netherlands. pp. 551–555.

 

6.6. muudes ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklid;

 1. Kõlli, R. 2011. Kommentaar: Millisel mullal kasvab tervislik toit? Maamajandus, Mai 2011, lk. 13.

2010

1.1. artiklid, mis on kajastatud Thomson Reuters Web of Science andmebaasis;

 1. Kukk, L., Astover, A., Muiste, P., Noormets, M., Roostalu, H., Sepp, K., Suuster, E. 2010. Assessment of abandoned agricultural land resource for bio-energy production in Estonia. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 60(2): 166–173. Web
 2. Loide, V., Kõlli, R., Reintam, E. 2010. Appcation of Dolostone Powder as Industrial Residual on Magnesium-Deficient Arable Soils in Estonia. Communications in Soil Science and Plant Analysis 41(2): 219–230.  Web
 3. Kõlli, R., Asi, E., Apuhtin, V., Kauer, K., Szajdak, L. 2010. Formation of the chemical composition of Histosols and histc soils in the forest lands of Estonia. Chemistry and Ecology, 26(4): 289–303.  Web

1.2. artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele;

 1. Kukk, L., Astover, A., Roostalu, H., Rossner, H., Tamm, I. 2010. The dependence of  reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) energy efficiency and profitability on nitrogen fertilization and transportation distance. Agronomy Research 8 (Special Issue 1): 123–133. pdf
 2. Kõlli, R., Asi, E., Apuhtin, V., Kauer, K., Szajdak, L. 2010. Chemical properties of surface peat on forest landi n Estonia. Mires and Peat, 6: 1-13. pdf
 3. Kõlli, R., Kanal, A. 2010. The management and protection of soil cover: an ecosystem approach. Forestry Studies 53: 25-34.
 4. Kõlli, R., Köster, T., Kauer, K., Lemetti, I. 2010. Pedoecological regularities of organic carbon retention in Estonian mineral soils. International Journal of Geosciences 1: 139-148. pdf
 5. Kõlli, R., Ellermäe, O., Kauer, K., Köster, T. 2010. Erosion-affected soils in the Estonian landscape: humus status, patterns and classification. Archives of Agronomy and Soil Science 56(2): 149-164. Web 

3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus:

3.2. artiklid/peatükid lisas mitte loetletud kirjastuste välja antud kogumikes:

 1. Leedu, E. 2010. Põlevkivikarjääride põllumajanduslik rekultiveerimine. Kaar, E., Kiviste, K. (Koost.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. lk. 219-254. Tartu.
 2. Leedu, E. 2010. Langatused põllumaadel ja nende mõju põllukultuuride saagikusele. Kaar, E., Kiviste, K. (Koost.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. lk. 290-300. Tartu.
 3. Leedu, E., Raave, H., Kuldkepp, P. 2010. Põlevkivi poolkoksist valmistatud rekultiveerimisaine kasutamise võimalustest. Kaar, E., Kiviste, K. (Koost.). Maavarade kaevandamine ja puistangute rekultiveerimine Eestis. lk. 343-360. Tartu.

3.4. artiklid/ettekanded, mis on avaldatud valdkonda 3.1. mittekuuluvates konverentsikogumikes

 1. Reintam, E.,Penu, P., Köster, T., Trükmann, K., Krebstein, K., Kuht, J. 2010.  In: Proceedings 19 th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World: 19th World Congress of Soil Science, Brisbane, Australia, 1-6 August, 2010. (Toim.) Gilkes, R.J.; Prakongkep, N.. Brisbane:, 2010, 86 - 89. pdf

5. Publitseeritud konverentsiteesid:

5.2. konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1.

 1. Suuster, E., Astover, A., Kõlli, R., Roostalu, H., Reintam, E., Penu, P. 2010. Spatial patterns of soil organic carbon stocks in Estonian arable soils. In: Geophysical Research Abstracts: European Geosciences Union General Assembly 2010 Vienna, Austria, 02 – 07 May. pdf
 2. Kõlli, R., Kanal, A. 2010. Ecosystem approach in soil protection and land management. Proceedings of the Conference “Nature Conservation Beyond 2010”, May 27-29, Tallinn, lk. 25-26. pdf
 3. Kõlli, R., Tamm, I. 2010. Eesti mineraalmuldade orgaanilise süsiniku aastavoode pedo- ja agroökoloogilistest seaduspärasustest. Eesti XI Ökoloogiakonverentsi „Elurikkus ja ökosüsteemid“, 8.-9. aprill, 2010, Tartu, teesid. Web

 6. Muud publikatsioonid:

6.3. populaarteaduslikud artiklid;

 1. Veidenberg, V., Jõudu, I., Tamm, I. 2010. Juustu jaoks läheb vaja head piima. Mahepõllumajanduse Leht, 53(3), 4-5. pdf

6.6. muudes ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklid;

 1. Toomsoo, A. Kivisöetuhk ei sobi aiamaale Maalehe lisa „Targu Talita“ nr. 13 1. aprill 2010. (vastus lugeja küsimusele). Web
 2. Astover, A. Milleks meile teadmised muldadest? Maaülikool (27. mai 2010), lk 2 pdf
 3. Rossner, H, Astover, A. Esimene mullapäev. Maaülikool (9. dets 2010), lk 4 pdf

6.7. muu loome

 1. Zanella, A., Jabiol, B., Ponge, J.F., Sartori, G., de Waal, R., Van Delft, B., Graefe, U., Cools, N., Katzensteiner, K., Hager, H., Englisch, M., Brêthes, A., Broll, G., Gobat, J.M., Brun, J.J., Milbert, G., Kolb, E., Wolf, U., Frizzera, L., Galvan, P., Kõlli, R., Baritz, R.,  Kemmers, R., Vacca, A., Serra, G., Banas, D., Garlato, A., Chersich, S., Klimo, E., Langohr, R. 2010. AEuropean Reference Base for Humus Forms: Proposal for a morpho-functional classification. [www document].  [Accessed 3 December 2010]. pdf

 


2009

1.1. artiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasis

1. Kõlli, R., Astover A., Noormets, M., Tõnutare, T., Szajdak, L. 2009. Histosol as an ecologically active constituent of peatland: a case study from Estonia. Plant and Soil, 317(1-2): 3–17. Web

2. Kõlli, R., Ellermäe, O., Köster, T., Lemetti, I., Asi, E., Kauer, K. 2009. Stocks of organic carbon in Estonian soils. Estonian Journal of Earth Sciences 58(2): 95–108. Web

3. Talgre, L., Lauringson, E., Roostalu, H., Astover, A., Eremeev, V., Selge, A. 2009. The effects of pure and undersowing green manures on yields of succeeding spring cereals. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science, 59(1): 70–76. Web 

4. Moor, U., Põldma, P., Tõnutare, T., Karp, K., Starast, M. 2009. Effect of phosphite fertilization on growth, yield and fruit composition of strawberries. Scientia Horticulturae, 119(3): 264–269. Web

5. Reintam, E., Trükmann, K., Kuht, J., Nugis, E., Edesi, L., Astover, A., Noormets, M., Kauer, K., Krebstein, K., Rannik, K. 2009. Soil compaction effects on soil bulk density and penetration resistance and growth of spring barley (Hordeum vulgare L.). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science 59(3): 265–272. Web

6. Alaru, M.; Laur, Ü.; Eremeev, V.; Reintam, E.; Selge, A.; Noormets, M. 2009. Winter triticale yield formation and quality affected by N rate, timing and splitting. Agricultural and Food Science 18(1): 76–90. Web

7. Kumar, K; Priya, M; Sajwan, K; Kõlli, R; Roots, O. 2009. Residues of persistent organic pollutants in Estonian soils (1964-2006). Estonian Journal of Earth Sciences 58(2): 109–123. Web

8. Kõlli, R; Köster, T; Rannik, K; Tõnutare, T. 2009. Complex indicators reflecting soil functioning activity. Journal of Plant Nutrition and Soil Sciences 172(5): 360–362. Web

 

1.2. artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele;

 1. Talgre, L; Lauringson, E; Roostalu, H; Astover, A. 2009. The effects of green manures on yield and yield quality of spring wheat. Agronomy Research 7(1): 125–132. Web
 1. Talgre, L; Lauringson, E; Roostalu, H; Astover, A; Makke, A. 2009. Phytomass formation and carbon amount returned to soil depending on green manure crop. Agronomy Research 7(special issue 1): 517–521. Web

 

3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus:

 3.2. artiklid/peatükid lisas mitte loetletud kirjastuste välja antud kogumikes;

 1. Kask, Ü.; Kask, L.; Muiste, P.; Padari, A.; Astover, A. 2009. Setumaa ja Vastseliina valla energeetilise biomassi varu. Eesti põlevloodusvarad ja -jäätmed = Estonian combustible natural resources and wastes, 1-2 2009, 19 - 22. Web
 1. Reintam, E.; Puust, J.; Kuht, J. 2009. Soil Compaction and Nutrient Uptake in an Agroecosystem, Estonia. A. Faz Cano, A.R. Mermut, J.M. Arocena and R. Ortiz Silla (Toim.). Land Degradation and Rehabilitation (53 - 62). Reiskirchen: CATENA VERLAG GMBH
 2. Kõlli, R. 2009. Muld ja mullakaitse. Sirendi, A. (Toim.) Eesti põllumajandus XX sajandil. III köide, lk. 507–518, Saku.

 3.4. artiklid/ettekanded, mis on avaldatud valdkonda 3.1. mittekuuluvates konverentsikogumikes

 1. Kukk, L; Suuster, E.; Astover, A; Noormets, M; Roostalu, H. 2009. Soil optimized suitability analysis for allocation of energy grasses. Van Ittersum, M.K., Wolf, J., Van Laar, H.H. (Toim.). Proceedings of the conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development: Setting the Agenda for Science and Policy (AgSap 2009). Egmond aan Zee, The Netherlands, 10-12 March 2009. (372–373). Wageningen University and Research Centre. pdf
 2. Suuster, E; Kukk, L; Astover, A; Noormets, M. 2009. Spatial assessment of abandoned agricultural land for bio-energy production. Van Ittersum, M.K., Wolf, J., Van Laar, H.H. (Toim.). Proceedings of the conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development: Setting the Agenda for Science and Policy (AgSap 2009). Egmond aan Zee, The Netherlands, 10-12 March 2009. (386–387). Wageningen University and Research Centre. pdf
 3. Reintam, E.; Trükmann, K.; Kuht, J.; Krebstein, K.; Raave, H.; Astover, A.; Randoja, D.; Leeduks, J. 2009. Growing Phalaris Arundinacea, Dactylic Glomerata and Bromus Inermis On Compacted Soil. H. BİLGEN, V. DEMİR, H. YALÇIN, B. ÇAKMAK, H. YÜRDEM, T. GÜNHAN, İ. DERELİ (Toim.). CONFERENCE INFORMATION, THEMES & CONTENTS, AUTHOR INDEX of 18-th ISTRO Triennal Conference (6). Bornova-İzmir/TURKEY: Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery
 4. Trükmann, K; Horn, R.; Reintam, E. 2009. Impact of roots on soil stabilisation in grassland. H. BİLGEN, V. DEMİR, H. YALÇIN, B. ÇAKMAK, H. YÜRDEM, T. GÜNHAN, İ. DERELİ (Toim.). Conference Information, Themes and Contents, Author Index 18th ISTRO Triennal International Conference, 15-19 June, Izmir, Turkey (7). Bornova-İzmir, TURKEY: Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery

3.5. artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes.

1.      Tamm, I; Astover, A; Kukk, L; Roostalu, H. 2009. Muutused Eesti põllumuldade toiteelementide bilanssides perioodil 1996–2006. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 12–17. pdf

2.      Reintam, E; Trükmann, K; Kuht, J; Raave, H; Krebstein, K; Astover, A; Leeduks, J. 2009. Mulla tallamise mõju hariliku keraheina, päideroo ja ohtetu luste juuretele ning mõningatele mulla füüsikalistele omadustele. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 34–41. pdf

3.      Teesalu, T; Astover, A; Toomsoo, A; Leedu, E. 2009. Haava puitmassi jääkmuda ja selle komposti mõju odra saagikusele. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 118–121. pdf

4.      Toomsoo, A; Astover, A; Leedu, E; Teesalu, T. 2009. Alternatiivsete orgaaniliste väetiste mõju kartulile võrrelduna sõnniku ja mineraalse lämmastikväetisega. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 122–125. pdf

5.      Astover, A; Rossner, H; Toomsoo, A. 2009. Suviteraviljade kasvatamise energeetiline efektiivsus sõltuvalt mineraalse lämmastikväetise kasutamisest. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 218–224. pdf

6.      Kuht, J.; Reintam, E.; Lauringson, E.; Talgre, L. 2009. Lutserni kasvatamisest tihedal mullal. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 42–47. pdf

7.      Kõlli, R; Tamm, I. 2009. Pedo- ja agroökoloogilistest seaduspärasustest Eesti muldade orgaanilise süsiniku dünaamikas. Tamm, S.; Schmidt, R. (Toim.) Agronoomia 2009, 18–25. pdf

 

5. Publitseeritud konverentsiteesid:

5.2. konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1.

 1. Reintam, E.; Trükmann, K.; Kuht, J.; Krebstein, K.; Raave, H.; Astover, A.; Randoja, D.; Leeduks, J. 2009. Growing Phalaris Arundinacea, Dactylic Glomerata and Bromus Inermis On Compacted Soil. Abstracts: Conference Information, Programme & Delagate List. 18th Triennal Conference, June 15–19, 2009, Izmir, Turkey, T4-018.
 2. Trükmann, K; Horn, R.; Reintam, E. 2009. Impact of roots on soil stabilisation in grassland. Abstracts: Conference Information, Programme & Delagate List. 18th Triennal Conference, June 15–19, 2009, Izmir, Turkey, T4-02

 

6. Muud publikatsioonid:

 6.2. õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid;

 1. Kõlli, R. 2009. Eesti muldade pedo-ökoloogiline iseloomustus: ver. 2. Võrguteavik. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond. Web
 1. Kõlli, R., Ellermäe, O., Tamm, I. 2009. Eesti mullad maatrikstabelitel: ver. 2. Võrguteavik. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond. Web

 6.3. populaarteaduslikud artiklid;

 1. Astover, A; Kuldkepp, P; Leedu, E; Teesalu, T; Toomsoo, A; Rossner, H. 2009. Haava puitmassi tootmise jääkmuda mõju odra saagile. Teraviljafoorum 2009 (30–31). Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda pdf

 6.6. muudes ajakirjades ja ajalehtedes avaldatud artiklid;

 1. Astover, A. 2009. Mullateaduse ja agrokeemia osakond tähistas 90. aastapäeva. Maaülikool (19. nov. 2009), lk 2 Web
 2. Astover, A. 2009. Loit Reintam 80. Maaülikool (19. nov. 2009), lk 4
 3. Kõlli, R. 2009. Audoktor Lech Szajdak. Maaülikool (173, 19. nov. 2009), lk. 1.
 4. Leedu, E. 2009. Endel Turbas 80. Maaülikool (26. veebr. 2009), lk. 4.
 5. Leedu, E. 2009. Agrokeemik Endel Turbas – 80. Agraarteadus XX, 1, lk.71.
 6. Leedu, E. 2009. Paul Kuldkepp 75. Agraarteadus XX, 2, lk. 88.
 7. Leedu, E. 2009. Mullateadlane Loit Reintam 80. Agraarteadus XX, 2, lk. 87.

 6.7. muu loome

 1. Dr. Biol. Professor Loit Reintam : personaalnimestik = bibliography 1953-2009 / Eesti Maaülikool, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, mullateaduse ja agrokeemia osakond ; [koostajad Loit Reintam, Ilme Reintam, Li Seppet ; toimetajad Alar Astover, Li Seppet, Ingrid Kajak ; eessõna: Raimo Kõlli]. 122 lk.
 2. Kõlli, R. 2009. Saateks prof. Loit Reintami personaalnimestikule. Astover, A., Seppet, L., Kajak, I. (Toim.) Dr. biol. professor Loit Reintam personaalnimestik 1953–2009. Eesti Maaülikool, lk. 7–17.
 3. Kõlli, R. 2009. Audoktor Lech Wojciech Szajdak. Voldik, Audoktorid 2009, lk. 1-7, Eesti Maaülikool (eesti ja inglise keeles).

 

2008

 

1.1. artiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasis

 1. Vasiliev, N., Astover, A., Mõtte, M., Noormets, M., Reintam, E., Roostalu, H., Matveev, E. 2008. Efficiency of Estonian grain farms in 2000–2004. Agricultural and Food Science, 17(1): 31–40. Web
 2. Reintam, E., Trükmann, K., Kuht, J., Toomsoo, A., Teesalu, T., Köster, T., Edesi, L., Nugis, E. 2008. Effect of Cirsium arvense L. on soil physical properties and crop growth. Agricultural and Food Science, 17(2): 153–164. Web

 

1.2. artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades, millel on registreeritud kood, rahvusvaheline toimetus, rahvusvahelise kolleegiumiga eelretsenseerimine, rahvusvaheline levik ning kättesaadavus ja avatus kaastöödele;

 1. Kõlli, R., Astover, A., Leedu, E., Lemetti, I., Reintam, E., Tamm, I. 2008. The role of soil management in attaining environment sustainability. Agricultural Sciences, 15(3): 73–79. pdf
 2. Sajwan, K.S., Kumar, K.S., Roots, O., Kõlli, R., Mowery, H.R., Loganathan, B.G. 2008. Persistent organochlorines and brominated diphenyl ethers in soils collected from rural and urban Estonia. Organohalogen Compounds, 70: 2474–2477.
 3. Trükmann, K., Reintam, E., Kuht, J., Nugis, E., Edesi, L. 2008. Effect of soil compaction on growth of narrow-leafed lupine, oilseed rape and spring barley on sandy loam soil. Agronomy Research, 6(1): 101–108. pdf

 

1.3. artiklid Eesti ja teiste riikide eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium.

 1. Kõlli, R., Köster, T., Ellermäe, O. 2008. Mullateaduslikud kogud. Agraarteadus, XIX(2): 24–31. pdf
 2. Kuht, J., Reintam, E., Nugis, E., Edesi, L., Trükmann, K. 2008. Barley plants stress depending on soil degradation due to soil compaction. Agraarteadus, XIX(1): 19–22. pdf

 

 

3. Kogumiku-artikkel/ peatükk raamatus/kogumikus:

3.1. artiklid/peatükid lisas loetletud kirjastuste välja antud kogumikes;

 1. Vabrit, S., Leedu, E., Bender, I., Suigusaar, K. 2008. Effect of sewage sludge and pig manure compost on the ornamental quality of impatiens ‘Candy Coral Bee’ container grown plants. Acta Horticulturae, 779: 637–642.

3.2. artiklid/peatükid lisas mitte loetletud kirjastuste välja antud kogumikes;

 1. Kõlli, R., Köster, T., Tõnutare, T., Kauer, K. 2008. Influence of land use change on soil humus status and on soil cover environment protection ability. In (C. Dazzi, E. Constantini, eds.) The Soils of Tomorrow. Soils Changing in a Changing World. Advances in Geoecology, 39: 27–36. Catena Verlag GMBH, IUSS.
 2. Kõlli, R., Karklins, A., Marcinkonis, S., Astover, A., Toomsoo, A. 2008. Soil phosphorus status in Baltic countries and its sustainable management. In (G.H. Rubaek, ed.) Phosphorus management in Nordic-Baltic agriculture – reconciling productivity and environmental protection. NJF seminar 401, Uppsala, Sweden, 22-23 September 2008. NJF Report, 4(4): 92–96. pdf

 3.5. artiklid/ettekanded, mis on avaldatud kohalikes konverentsikogumikes.

 1. Suuster, E., Kukk, L., Astover, A., Roostalu, H., Noormets, M.,; Muiste, P. 2008. Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Saare maakonnas. Jõudu, J.; Noormets, M.; Viiralt, R.; Michelson, M. (Toim.). Agronoomia 2008, 178–181. Tartu: Eesti Maaülikool pdf
 2. Teesalu, T., Leedu, E., Toomsoo, A., Laidvee, T., Kuldkepp, P., Astover, A., Rossner, H. 2008. Väetamisviiside mõju suviteraviljade saagikusele. Jõudu, J.; Noormets, M.; Viiralt, R.; Michelson, M. (Toim.). Agronoomia 2008, 84–87. Tartu: Eesti Maaülikool pdf
 3. Astover, A., Roostalu, H., Tamm, I., Vasiliev, N. 2008. Eesti teraviljatootjate tehniline efektiivsus 2006. aastal. Jõudu, J.; Noormets, M.; Viiralt, R.; Michelson, M. (Toim.). Agronoomia 2008, 31–34. Tartu: Eesti Maaülikool pdf
 4. Reintam, E., Trükmann, K., Kuht, J., Selge, A., Krebstein, K. 2008. Mõningate mulla füüsikaliste omaduste muutusest intensiivse kasutusega rohumaal. Jõudu, J; Noormets, M; Viiralt, R; Michelson, M (Toim.). Agronoomia 2008, 111–114. Tartu: Eesti Maaülikool. pdf
 5. Leedu, E., Raave, H., Toomsoo, A., Kuldkepp, P., Teesalu, T. 2008. Põlevkivi poolkoksi kasutamise võimalustest põllumajanduses. Jõudu, J.; Noormets, M.; Viiralt, R.; Michelson, M. (Toim.). Agronoomia 2008, 15–19. Tartu: Eesti Maaülikool pdf

 

 

5. Publitseeritud konverentsiteesid:

5.2. konverentsiteesid, mis ei kuulu valdkonda 5.1.

 1. Kõlli, R., Astover, A., Leedu, E., Lemetti, I., Reintam, E., Tamm, I. 2008. Functioning of soils in concordant with local pedo-ecological conditions – the main prerequisite for environment sustainability. Abstracts. International conference dedicated to 50th anniversary of LSSS “soil in Sustainable Environment”. LUA, 24-26 September 2008. p 12.
 2. Astover, A. 2008. Application of soil information and agro-economic models for spatial land use optimization: a case study in Estonia. 3rd SoilCritZone Workshop. Poster abstracts. Chania, Crete; 5–9 September 2008. p. 14. pdf
 3. Reintam, E., Trükmann, K., Selge, A., Kuht, J., Eremeev, V., Krebstein K. 2008. Effect of agricultural activity on soil deformation on Estonian grasslands – In W. E. H. Blum, M. H. Gerzabek and M. Vodrazka (eds.) Book of Abstracts 2008 – International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008: Soil – Society – Environment. 25–29 August 2008, Vienna, Austria. University of of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU). Pp. 295 (P469). ISBN: 978-3-902382-05-4. pdf
 4. Trükmann, K., Horn, R., Reintam, E. 2008. The strength of plant roots and their impact to soil shear strength in disturbed and undisturbed grassland soils – In W. E. H. Blum, M. H. Gerzabek and M. Vodrazka (eds.) Book of Abstracts 2008 – International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008: Soil – Society – Environment. 25–29 August 2008, Vienna, Austria. University of of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU). Pp.298 (P482). ISBN: 978-3-902382-05-4. pdf
 5. Köster, T., Penu, P., Kikas, T., Astover, A., Kauer, K., Kõlli, R. 2008. Soil water and wind erosion estimation by using the test areas, GIS land use and soil map – In W. E. H. Blum, M. H. Gerzabek and M. Vodrazka (eds.) Book of Abstracts 2008 – International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008: Soil – Society – Environment. 25–29 August 2008, Vienna, Austria. University of of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU). Pp. 25. ISBN: 978-3-902382-05-4. pdf
 6. Kõlli, R., Köster, T., Rannik, K., Tõnutare, T. 2008. The complex indicators reflecting soil functioning acitivity – In W. E. H. Blum, M. H. Gerzabek and M. Vodrazka (eds.) Book of Abstracts 2008 – International Year of Planet Earth EUROSOIL 2008: Soil – Society – Environment. 25–29 August 2008, Vienna, Austria. University of of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU). Pp. 101. ISBN: 978-3-902382-05-4. pdf

 

 

6. Muud publikatsioonid:

6.1. entsüklopeedia täisartiklid;

 1. Reintam, E. 2008. Agroökosüsteem. Agrotsönoos – Pool, L. (toim.) TEA Entsüklopeedia, I osa. TEA Kirjastus, Tallinn, Lk. 212

 

6.2. õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid;

 1. Kõlli, R., Ellermäe, O., Teras, T. 2008. Eesti muldade digitaalne kogu. Võrguteavik. Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

 

6.3. populaarteaduslikud artiklid;

 1. Astover, A., Roostalu, H., Kukk, L., Muiste, P., Padari, A., Suuster, E., Ostroukhova, A. 2008. Potentsiaalne maaressurss bioenergia tootmiseks. Eesti Põllumees 38: 17. Web
 2. Roostalu, H., Astover, A., Kukk, L., Suuster, E. 2008. Bioenergia tootmise võimalustest põllumajanduses: I osa. Maamajandus oktoober 2008: 32–35.
  pdf
 3. Roostalu, H., Astover, A., Kukk, L., Suuster, E. 2008. Bioenergia tootmise võimalustest põllumajanduses: II osa. Maamajandus november 2008: 42–45.
  pdf
 4. Roostalu, H., Astover, A., Kukk, L., Suuster, E. 2008. Bioenergia tootmise võimalustest põllumajanduses: III osa. Maamajandus detsember 2008: 34–36.
  pdf

 


2007

 

 

 

1. Teadusartiklid teadusajakirjades:

1.1. ISI Web of Science andmebaasis;

 

 1. Csathó, P., Sisák, I., Radimszky, L., Lushaj, S., Spiegel, H., Nikolova, M.T., Nikolov, N., Èermák, P., Klir, J., Astover, A., Karklins, A., Lazauskas, S., Kopiński, J., Hera, C., Dumitru, E., Manojlovic, M., Èuvardić, M., Bogdanović, D., Torma, S., Lesko¹ek, M., Khristenko, A. 2007. Agriculture as a source of phosphorus causing eutrophication in Central and Eastern Europe. Soil Use and Management, 23(s1), 36–56.

 

1.2. artiklid teistes rahvusvahelistes teadusajakirjades;

 

 1. Kuht, J., Nugis, E., Reintam, E., Trükmann, K., Rääts, V., Edesi, L. 2007. Dynamics of change of soil physical properties and growth of plants on compacted soils. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture 51, 5–12.
 2. Kõlli, R., Köster, T., Kauer, K. 2007. Organic matter of Estonian grassland soils. Agronomy Research 5(2): 109–122.

 

1.3. artiklid eelretsenseeritavates teadusajakirjades, millel on kohalik toimetuskolleegium;

 

 1. Kauer, K., Köster, T., Raave, H., Viiralt, R., Selge, A. 2007. Decomposition of cut and returned grass in turfgrass and grass-clover sward. In: Proceedings of the 14th Symposium of the European Grassland Federation: Permanent and temporary grassland: plant, environment and economy. Gent, Belgia. 3-5. September 2007. (Toim.) A. De Vliegher, L. Carlier . Geers Offset Printers Ltd, 2007, 339 - 342.

 

2. Monograafiad:

 

 1. Astover, A. 2007. Land use and soil management in Estonian agriculture during the transition from the Soviet period to the EU and its current optimisation by the spatial agro-economic decision support system. (PhD dissertation), Tartu: Estonian University of Life Sciences. 144 pp.
 2. Kõlli, R. 2007. Rohumaaviljelus ja keskkond. Rmt.: I. Older (koost.), Rohumaaviljeluse, karjakasvatuse ja haljastuse integratsioon. Eesti Rohumaade Ühing, lk.184-193.

 

3. Artiklid konverentsikogumikes:

 

 1. Edesi, L., Kuht, J., Reintam, E., Trükmann, K. 2007. Mulla tihendamise mõju odra terasaagile / Influence of soil compaction on the grain yield of barley. Eesti Maaviljeluse Instituut, Eesti Maaplikool, Jõgeva Sordiaretuse Instituut. Agronoomia 2007, 9–12.
 2. de Tourdonnet, S.; Nozieres, A.; Barz, P.; Bolliger, A.; Düring, R-A.; Frelinghaus, M.; Kõlli, R.; Kubat, J.; Laktionova, T.; Magid, J.; Medvedev, V.; Michels, A.; Netland, J.; Novakova, J.; Picard, D.; Pocheptsova, L.; Simon, T.; Thinggaard, K.; Vandeputte, E.; Willms, M. (2007). European platform comparative critical analysis. Learning from KASSA platforms’ reports. R. Lahmar, J.L. Arrue, J.E. Denardin, R.K. Gupta, M.F.S. Ribeiro and S. de Tourdonnet (Toim.). KASSA: Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture: DG – Research – Contract No. GOCE-CT-2004-505582 (1 - 33). Montpellier: European Communities
 3. de Tourdonnet, S.; Barz, P.; Bolliger, A.; Düring, R-A.; Frelinghaus, M.; Kõlli, R.; Kubat, J.; Laktionova, T.; Magid, J.; Medvedev, V.; Michels, A.; Netland, J.; Novakova, J.; Picard, D.; Simon, T.; Thinggaard, K.; Vandeputte, E.; Werrity, J.; Willms, M. (2007). Prospects for sustainable agriculture in the European platform of KASSA. R. Lahmar, J.L. Arrue, J.E. Denardin, R.K. Gupta, M.F.S. Ribeiro and S. de Tourdonnet (Toim.). KASSA: Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture: DG – Research – Contract No. GOCE-CT-2004-505582 (1 - 26). Montpellier: European Communities
 4. de Tourdonnet, S.; Nozieres, A.; Barz, P.; Chenu, C.; Düring, R-A.; Frelinghaus, M.; Kõlli, R.; Kubat, J.; Magid, J.; Medvedev, V.; Michels, A.; Müller, L.; Netland, J.; Nielsen, N-E.; Nieves-Mortensen, C.; Picard, D.; Quillet, J-C.; Saulas, P.; Tessier, D.; Thinggaard, K.; Vandeputte, E. (2007). Comprehensive inventory and assessment of existing knowledge on sustainable agriculture in the European platform of KASSA. R. Lahmar, J.L. Arrue, J.E. Denardin, R.K. Gupta, M.F.S. Ribeiro and S. de Tourdonnet (Toim.). KASSA: Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture: DG – Research – Contract No. GOCE-CT-2004-505582 (1 - 61). Montpellier: European Communities
 5. Lahmar, R.; Arrúe, J.L.; Denardin, J.E.; Gupta, R.K.; Ribeiro, M.F.S.; de Tourdonnet, S.; Abrol, I.P.; Barz, P.; de Benito, A.; Bianchini, A.; Bolliger, A.; Cantero-Martinez, C.; Cardarelli, A.; Chenu, C.; Düring, R-A.; Fernández, J.E.; Ferreira, R.; Flores, C.A.; Frielinghaus, M.; Ha Dinh Tuan, H.; Hussain, I.; Kavvadias, V.; Kliemann, H.J.; Kochmann, R.A.; Kõlli, R.; Kubat, J.; Laktionova, T.; Lopez, M.V.; Magid, J.; Medvedev, V.; Mendes, I.C.; Michels, A.; Miranda, G.M.; Montoya, L.; Moreno, F.; Mrabet, R.; Müller, L.; Murillo, J.M.; Nazareno, N.; Netland, J.; Nielsen, N-E.; Nieves-Mortensen, C.; Novakova, J.; Nozières, A.; Onorati, A.; Pachalidis, C.; Paz, C.; Peiretti, R.; Pérez de Ciriza, J.J.; Picard, D.; Pillon, C.N.; Pocheptsova, L.; Quillet, J-C.; Sangar, S.; Saulas, P.; Scopel, E.; Skora Neto, F.; Simon, T.; Sombrero, A.; Tenorio, J.L.; Tessier, D.; Thinggaard, K.; Tripathi, S.C.; Vandeputte, E.; Werrity, J.; Willms, M.; Zambrana, E.; Zervakis, G. (2007). Knowledge assessment and sharing on sustainable agriculture: Synthesis Report. R. Lahmar, J.L. Arrue, J.E. Denardin, R.K. Gupta, M.F.S. Ribeiro and S. de Tourdonnet (Toim.). KASSA: Knowledge Assessment and Sharing on Sustainable Agriculture: DG – Research – Contract No. GOCE-CT-2004-505582 (1 - 125). Montpellier, France: Cirad
 6. Kõlli, R. (2007). Eesti muldade klassifitseerimise probleemid. Oolav Tamberg (Toim.). Professor Osvald Halliku elu ja töö (183 - 202). Tallinn: Eesti Maaülikool
 7. Kask , Ü., Vares, V., Muiste, P., Padari, A., Roostalu, H., Mitt, R., Pärn, L. 2007. GIS based spatial planning for biomass resource management on country level in Estonia. 15th European Biomass Conference & Exhibition, 7-11 May 2007. Berlin. Germany, pp. 744-748.
 8. Kask , Ü., Muiste, P., Padari, A., Roostalu, H. 2007. Planning bioenergy resource use in Põlva County, Estonia. Planning regional bioenergy resourece use. Interreg IIIB Project Handbook Baltic Biomass Network (2005-2007), Potsdam, pp. 76-81.
 9. Kukk, L. 2007. „Bioenergiakultuuride kasvatamise võimalused põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud maal Ida-Viru, Järva ja Tartu maakondades“. „Noorteadlaste taastuvenergia konverents“, 01.nov 2007 Tartus. Kogumik „Noorteadlased taastuvenergiast“, lk 53–62.

 

5. Publitseeritud konverentsiteesid

 

 1. Reintam, E., Trükmann, K., Kuht, J., Krebstein, K., Edesi, L., Nugis, E. 2007. Changes in soil physical properties depending on Canada thistle (Cirsium arvense (L.) Scop.) occurrence on Estonian arable soils and its after-effect on crops´ growth. 5-th International Congress of the ESSC, Palermo, June 25–30, 2007. Book of Abstracts. Ed: C. Dazzi. Pp. 508.
 2. Kauer, K., Köster, T., Raave, H., Selge, A., Viiralt, R. 2007. The influence of cut and returned plant material decomposition on the soil properties in swards with different fertilization rates . In: NJF Report : Trends and Perspectives in Agriculture. Copenhagen, June 26-29, 2007. Copenhagen:, 2007, 79 - 80.
 3. R. Kõlli, Köster, T., Tõnutare, T. 2007. Influence of land use change on soil humus status and on soil cover environment protection ability” In: C. Dazzi (Ed) Book of Abstracts. 5-th International Congress of the ESSC, Palermo, June 25–30, 2007, p. 54.

 

6. Muud publikatsioonid:

6.2. õpikud ja muud õppeotstarbelised publikatsioonid;

 

 1. Kõlli, R. 2007. Eesti muldade pedo-ökoloogiline iseloomustus. Eesti Maaülikool, Tartu, CD-ROM.
 2. Kõlli, R., Ellermäe, O. 2007. Eesti Maaülikooli mullateaduse ja agrokeemia osakonna mullamonoliitide kogu. Eesti Maaülikool, Tartu, CD-ROM.
 3. Kuldkepp, P. 2007. Eesti maadluse kuulsusrikas ajalugu. TÜ maadlustreenerite tasemekoolituse õpik.Lk.5 – 10.
 4. Kuldkepp, P. jt. 2007. Ettevõttepraktika juhend põllu- ja maamajanduslike erialade üliõpilastele. Ilmumisel.
 5. Kuldkepp, P. jt. 2007. Ettevõttepraktika päevik põllu- ja maamajanduslike erialade üliõpilastele. Ilmumisel.

 

6.3. populaarteaduslikud artiklid;

 

 1. Reintam, E. 2007. Eesti vajab mullaseadust. Maamajandus, 6, 14 - 15.
 2. Reintam, E. 2007. Mulla tallamine. Maamajandus, 6,
 3. Kõlli, R. 2007. Research. Soils of Estonia: ecologic properties, humus status, environment protective ability, sustainable management, taxonomy. In: Reintam, E., Rahi, M. (toim.), Institute of Agricultural and Environmental Sciences: Estonian University of Life Sciences. lk. 28.
 4. Kõlli, R. (2007). Fragmente minu kokkupuudetest professor Osvald Hallikuga. Oolav Tamberg (Toim.). Professor Osvald Halliku elu ja töö (109 - 117). Tallinn: Eesti Maaülikool

 

6.7. muu loome;

 

 1. Reintam, E., Rahi, M. (toim.) 2007. Institute of Agricultural and Environmental Sciences: Estonian University of Life Sciences. 106 lk.
 2. Kuldkepp, P. 2007. Arvi Paidla meheteod maadlusmatil. Uuriv eluviis: Arvi Paidla. Lk.95 – 96.
 3. Kuldkepp, P. 2007. Professor Osvald Hallik õppejõuna ja teadlasena minu mälestustes. Professor Osvald Halliku elu ja töö. Lk.72 – 76.
 4. Kuldkepp, P. 2007. Endiste sportlaste meenutusi. Legendaarne Hubert Pärnakivi. Lk. 89 – 90.
 5. Kuldkepp, P. Akadeemik Hans Küütsi osa kõrgharidusega agronoomide ettevalmistamisel. Hans Küüts: Visandeid minu elust. Lk. 287 – 290.

 

 

1. Artiklid rahvusvahelistes eelretsenseeritavates ajakirjades

2006

Astover, A., Roostalu, H., Lauringson, E., Lemetti, I., Selge, A., Talgre, L., Vasiliev, N., Mõtte, M., Tõrra, T., Penu, P. (2006). Changes in agricultural land use and in plant nutrient balances of arable soils in Estonia. Archives of Agronomy and Soil Science, 52(2), 223–231.

Astover, A., Roostalu, H., Mõtte, M., Tamm, I., Vasiliev, N., Lemetti, I. (2006). Decision support system for agricultural land use and fertilization optimisation: a case study on barley production in Estonia. Agricultural and Food Science, 15(2), 77–88.

Kuht, J., Nugis, E., Reintam, E. (2006). Some ecological consequences of soil degradation under Estonian conditions. Zeszyty Problemowe Postepow Nauk Rolniczych: Ecologiczne Aspekty Mechanizacji Produkcji Roslinnej (Advances of Agricultural Sciences Problem Issues: Ecological Aspects of Mechanization in Crop Production) 508, 103–110. (in English with Polish summary)

Kõlli, R.., Ellermäe, O., Rannik, K. (2006). Soil cover constraints and degradation in Nordic rural areas. Archives of Agronomy and Soil Science, 52(2), 139–147.

Noormets, M., Olson, A.R. (2006). Bud-autogamy in velvet-leaf blueberry (Vaccinium myrtilloides Michx.). Canadian Journal of Plant Science. 86, 245–25

Noormets, M., Olson, A.R. 2006. Observations on the gynoecial pathway for pollen tube growth in sweet lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.). Journal of Applied Botany and Food Quality. 80, 6–13.

Reintam, E., Kuht, J., Trükmann, K., Leal Wilho, W. (2006). Effect of annual lupines growing on compacted sandy loam Stagnic Luvisol. Archives of Agronomy and Soil Science, 52(2), 171–181.

Reintam, E., Köster, T. (2006). The role of chemical indicators to correlate some Estonian soils with WRB and Soil Taxonomy criteria. Geoderma. 136, 199–209

Szajdak, L., Kuldkepp, P., Leedu, E., Teesalu, T., Toomsoo, A., Kõlli, R. (2006). Effect of different management on biochemical properties of organic matter in Fragi-Stagnic Albeluvisols. Archives of Agronomy and Soil Science, 52 (2), 127–137.

Talgre, L., Lauringson, E., Vasar, V., Roostalu, H. (2006). The effect of pests on the yield and economical value of cereals. Agronomy Research 4(special issue), 407–412.

Teesalu, T.; Kuldkepp, P.; Toomsoo, A.; Laidvee, T. (2006). Content of organic carbon and total nitrogen in Stagnic Albeluvisols depending on fertilization. Archives of Agronomy and Soil Science, 52(2), 193–200.

Vassiljev, N., Astover, A., Roostalu, H., Matvejev, E. (2006). An agro-economic analysis of grain production in Estonia after its transition to market economy. Agronomy Research, 4(1), 99–110.

 

2005

Reintam, E., Kuht, J., Loogus, H., Nugis, E., Trükmann, K. (2005). Soil compaction and fertilization effects on nutrient content and cellular fluid pH of spring barley (Hordeum vulgare L.). Agronomy Research, V.3, No 2, 189–202.

Szajdak, L., Kuldkepp, P., Leedu, E., Teesalu, T., Toomsoo, A., Kõlli, R. (2005). Some biochemical aspects of Fragi-Stagnic Albeluvisols organic matter. Agronomy Research, 3(1), 99–110.

 

2004

Kauer, K., Köster, T., Kõlli, R. (2004). Chemical parameters of coastal grassland soils in Estonia. Agronomy Research 2(2), Tartu, 169–180.

Kuht, J., Reintam, E. (2004). Soil compaction effect on the soil physical properties and the content of nutrients in spring barley (Hordeum vulgare L.) and spring wheat (Triticum aestivum L.). Agronomy Research, 2(2), 187–194.

Kõlli, R., Asi, E., Köster, T. 2004. Organic carbon pools in Estonian forest soils. In: Baltic Forestry. Journal of Forest Science in Lithuania, Latvia and Estonia, 19–26.

Kõlli, R., Ellermäe, O., Soosaar, K. (2004). Soil cover as a factor influencing the status of the environment. Polish Journal of Soil Science, XXXVII(1), 65–75.

Lauringson, E., Talgre, L., Roostalu, H., Vipper, H. (2004). The effect of tillage and crop rotation on the content of available nitrogen, phosphorus and potassium. Agronomy Research, 63–70.

 

2003

Kuht, J. Reintam, E., Loogus, H., Nugis, E. (2003). Changes of nitrogen assimilation and intracellular fluid pH in plants of barley depending on bulk density of compacted soils. Agronomy Research, 2003, 1(2), 139–144.

Kõlli, R., Lemetti, I., Sepp, K. (2003). Developments of soil science in Estonia. Journal of soils and sediments, (3(4)), 255–256.

Kõlli, R.; Ellermäe, O. (2003). Humus status of postlithogenic arable mineral soils. Agronomy Research, 1(2), 161 - 174.

Reintam, E., Kuht, J. (2003). Changes in nutrient uptake and cellular fluid pH of spring barley as affected by soil compaction. – Indian Journal of Plant Physiology, Special Issue, 522–526.

Teesalu, T., Kuldkepp, P., Laidvee, T. (2003). Die Versorgung der Getreidepflanzen im IOSDV-Tartu – Pflanzenanalysen und N-bestimmung im Boden. Archiv für Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde, 49, 561–569.

 

2002

Kautz, T., Ellmer, F., Lopez-Fando Cr., Leedu, E., Köhn, W. (2002). Einfluss langjährig differenzierter Organisch-Mineralischer N-düngung auf Bodenmikro-arthropoden in Berlin (D) – Madrid (E) – Tartu (Est). – Arch. Acker-Pfl. Boden., 2002, Vol. 48, pp. 513–520.

Kõlli, R. (2002). Productivity and Humus Status of Forest Soils in Estonia. Forest Ecology and Management, 171(1-2), 169–179.

Noormets, M., Olson, R., 2002. Stigma receptivity in sweet lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) and in velvet-leaf blueberry (Vaccinium myrtilloides). Botanica Lithuanica 8 (2): 117–123.  

 

2. Artiklid eelretsenseeritavates kogumikes

2006

Karp, K., Noormets, M., Starast, M., Paal, T. 2006. The influence of mulching on nutrition and yield of ´Northblue´ blueberry. Acta Hort. 715, 301–306.

Kauer, K., Köster, T., Sammul, M., Viiralt, R. 2006. Grazing influence on nutrient cycle and hay quality of coastal grassland plant associations. In: J.Lloveras et al. (eds.) Sustainable Grassland Productivity.  21st General Meeting of the EGF Badajoz, Spain 3-6 April, 342–344.

Noormets, M., Karp, K., Starast, M., Leis, L. and Muru, K. (2006). The influence of freezing on the content of ascorbic acid in Vaccinium species berries. Acta Hort. 715, 539–544.

Noormets, M., Köster, T., Tõnutare, T., Kauer, K., Kõlli, R., Paal, T., Oder, M. (2006). The pedoecological conditions of natural and opencast peat fields in Estonia. In: J.F. Martin-Duque, C.A. Brebbia, D.E. Emmanouloudis, Ü. Mander (eds) Geo-Environment & Landscape Evolution II. Evolution, Monitoring, Simulation, Management and Remediation of the Geological Environment and Landscape, WITpress, 413–422.

Reintam, E., Kuht, J., Trükmann, K., Puust, J. (2006). Composition of weed community depending on soil compaction in barley field. In: Leal Filho, W., Ubelis, A., Berzina, D. (eds.) Sustainable Development in the Baltic Sea and Beyond. Environmental Education, Communication and Sustainability 23, PETER LANG. pp. 541–552.

Reintam, E., Kuht, J., Trükmann, K., Rääts, V. (2006). Soil compaction and fertilization effect on weed community and nutrient uptake on spring barley field. Advances in GeoEcology 38. 157–164.

Reintam, E., Noormets, M., Kõlli, R., Rannik, K. (2006). Some innovative approaches for teaching the soil science at university level. In: Leal Filho, W., Salomone, M. (Eds.) Innovative Approaches to Education for Sustainable Development, PETER LANG. Pp. 427–436.

Starast, M., Kõljalg, U., Karp, K., Vool, E., Noormets, M., Paal, T. 2006. Mycorrhizal colonization of half-high blueberry cultivars influenced by cultural practices. Acta Hort. 715: 449–454.

Trükmann, K., Reintam, E., Kuht, J., Rääts, V. (2006). Growing of mugwort (Artemisia vulgaris L.), Canadian thistle (Cirsium arvense L.) and yellow lupine (Lupinus luteus L.) on compacted soil. Advances in GeoEcology 38. pp. 362–369.

Trükmann, K., Reintam, E., Kuht, J., Rääts, V. (2006). Use of biological methods to loosen compacted soil. In: Leal Filho, W., Ubelis, A., Berzina, D. (eds.) Sustainable Development in the Baltic Sea and Beyond. Environmental Education, Communication and Sustainability 23, PETER LANG. pp. 553–561.

 

2005

Köster, T., Kauer, K., Kõlli, R. (2005). The grazing of livestock on coastal grasslands in Estonia. In: R. Lillak, R. Viiralt, A. Linke, V. Geherman (eds.) Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity. Proceedings of the 13th International Occasional Symposium of the European Grassland Federation, Tartu, Estonia 29-31 August 2005, Greif printhouse, 376–379.

Noormets, M., Kauer, K., Köster, T., Kriipsalu, M., Jänes, A., Merivee, A. 2005. The Testing of Model Plant Raphanus Sativus Germination and Phytomass Production on Oil-Composts, In: W. Hogland, T. Broby (eds.) The Second Baltic Symposium on Environmental Chemistry. The First Kalmar Nanotechnology Workshop. Proceedings Kalmar ECO-TECH’ 05 conference on Waste to Energy Bioremediation and Lechate treatment, Nov. 28-30, 2005, Kalmar, Sweden, 579–588.

Reintam, L., Rooma, I., Kull, A., Kõlli, R. (2005). Soil information and its application in Estonia. Jones, R.J.A.; Houskova, B.; Bullock, P.; Montanarella, L. (Toim.). Soil Resources of Europe, Second edition (121 - 132).European Soil Bureau

 

2004

Jõudu, J., Eremeev, V., Lõhmus, A., Roostalu, H. (2004). Formation of potato yield and its quality according tos eed tuber pre-planting preparation and agrotechnology. Proceedings of EAPR agronomy section meeting. Mamaia, Romania, 2004, 265–268.

Köster, T., Kauer, K., Tõnutare, T., Kõlli, R. (2004). The management of the coastal grasslands in Estonia. In: Coastal Environment V incorporating Oil Spill Studies. (C.A. Brebbia, J.M. Saval Perez, L. Garcia Andion ja Y. Villacampa eds.), WITpress, Southampton, Boston, 45–54.

Köster, T., Viiralt, R., Geherman, V., Selge, A. (2004). The yield quality and ecologically balanced utilization of semi-natural grassland on coastal areas of Estonia. In: A. Lüscher, B. Jeangros, W. Kessler, O. Huguenin, M. Lobsiger, N. Millar, D. Suter (eds.) Land use systems in grassland dominated regions. EGF2004 General Meeting, Luzern, Switzerland 21-24 June, 2004, 906–908.

Muiste, P., Roostalu, H., Padari, A., Paist, A., Kask, Ü., Orru, M. (2004). Sustainable Balance of Biofuels Supply-demand in Estonia. In: Proceedings of the 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, Italy, Vol.1: 2nd World Conference and Technology Exhibition on Biomass for Energy, Industry and Climate Protection, Rome, Italy. , 2004, 568–571.

Noormets, M., Köster, T., Karp, K., Paal, T., Tõnutare, T. (2004). The recultivation of opencast peatland in Estonia. In: J. Päivänen (ed) Wise Use of Peatland. Proceedings of the12th International Peat Congress, 6-11 June 2004, Volume 2, Poster Presentations. Tampere, Finland, 1195–1201.

Noormets, M., Köster, T., Tõnutare, T., Kauer, K., Kõlli, R., Karp, K. (2004). Determination of microbial activity and nitrogen and carbon forms in a peat soils in Estonia. In: Geo-Environment 2004. International conference on Monitoring, Simulation and Remediation of the Geological Environment. 5-7 July 2004, Segovia, Spain, 59–68.

Reintam, E., Kuht, J. (2004). Soil compaction effect on soil, nutrient cycling and weeds in agroecosystem. – In (Leal Filho, W., Ubelis, A., eds.) Integrative Approaches towards sustainability in the Baltic Sea region, Germany: Peter Lang Scientific Publishers, Environmental Education, Communication and Sustainability15, 519–527.

 

2003

Astover, A., Mõtte, M. (2003). Price risks in Estonian agriculture. In: Economic Science for Rural Development: International Scientific Conference: Economic Science for Rural Development; Jelgava, Latvia: Apr 9-10, 2003. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2003, (2), 250–254.

Astover, A.; Roostalu, H. (2003). The effect of potassium and phosphorus fertilizers on potato yield depending on pedoclimatic conditions. Proceedings of the Latvia University of Agriculture, 8, 33–37.

Noormets, M., Karp, K., Paal, T. (2003). Recultivation of opencast peat pits with Vaccinium culture in Estonia. Fourth International Conference on Ecosystems and Sustanaible Development ECOSUD 2003. Siena, Italy. 1005-1114  (ISI).

 

2002

Astover, A., Roostalu, H., Vingisaar, V. (2002). Natural and economic risk factors in Estonian agriculture. In: Research for Rural Development 2002: International Scientific Conference: Research for Rural Development 2002; Jelgava, Latvia; May 22-24, 2002. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2002, 146–150.

Kõlli, R. (2002). Estonian society's perception of soil at the post-soviet period. Man and Soil at the Third Millennium. Vol I, ESSC (287 - 298). Logrono: Geoforma Ediciones

Köster, T. (2002). Coastal grasslands of Estonia. In: Theodor Fock, Katrin Hergarden, Daniels Repasi (Eds.) Salt grasslands and coastal meadows in the Baltic region. Proceedings of the 1-st conference, held on 03-05.July, 2002 in Neubrandenburg, 63–67.

Reintam, E., Köster, T. (2002). Biodiversity and nutrient cycling in natural and cultural ecosystems. In Rubio, J.L., Morgan, R.P.C., Asins, S., Andreu, V. Man and Soil at the Third Millennium. Volume I. Geoforma Ediciones/Centrode Investigaciones sobre Desertification, Logrono, 607–619.

Starast, M., Karp, K., Noormets, M. (2002). The effect of foliar ferilisation on the growth and yield of lowbush blueberry in Estonia. Acta Horticulturae 594: 679–684.

 

2001

Köster, T. (2001). Productivity and nutrient cycling of some natural grasslands in organic farms in Estonia. In: J. Isselstein, G. Spatz, M. Hofmann (eds.) Organic Grassland Farming. Proceedings of the International Occasional Symposium of the European Grassland Federation Witzenhausen, Germany, 10-12 July, Vol 6, 217–219.

Teesalu, T.; Leedu, E. (2001). Effect of weather conditions and use of fertilizers on crop and soil mineral nitrogen content in years 1999-2000 during field experiment IOSDV/Tartu. Research for rural Development (53 - 56). Jelgava: Latvia University of Agriculture

 

2000

Kõlli, R. (2001). Use Depending on Soil Type: An Analysis from the Aspect of the Humus Status. Multidisciplinary Approaches to Soil Conservation Strategies (27 - 32). Müncheberg: ZALF - Bericht

Köster, T. (2000). Natural grasslands are valuable feed source for farms with extensive management. Conventional and ecological grassland management: comparative research and development. Proceeding of the international symposium, July 4-6, 2000, Tartu, 87–91.

 

3. Artiklid teistes ajakirjades ja kogumikes

2006

Edesi, L., Kuht, J., Reintam, E., Trükmann, K. (2006). Mulla tihendamise mõju umbrohtude liigilisele koosseisule odrapõllul. / Influence of soil compaction on the weeds species on barley field. Agronoomia 2006, Jõgeva, 19–22.

Edesi, L., Nugis, E., Kuht, J., Reintam, E., Trükmann, K., Rääts, V., Sepajõe, T. (2006). Mulla tallamise ja väetamise mõju odravõrsete ja umbrohutaimede arvukusele ja kuivmassile. / Influence of soil compaction and fertilization on the number of weed plants and barley shoots and their dry mass. EMVI Teadustööde Kogumik LXXI, Saku, 85–90.

Krebstein, K., Reintam, E., Kuht, J., Trükmann, K. (2006). Mulla korduva tallamise mõju odra ja umbrohtude toitumisele. / Effect of continuous soil compaction on barley and weed nutrition. Agronoomia 2006, Jõgeva, 56–60.

Kuht, J., Reintam, E., Rääts, V., Trükmann, K., Edesi, L., Nugis, E. (2006). Lutserni kasvatamise mõjust tihedate muldade omadustele. / About influence of alfalfa growing on properties of compacted soils. Agronoomia 2006, Jõgeva, 162–165.

Kuht, J., Reintam, E., Trükmann, K., Nugis, E., Edesi, L. (2006). Mulla negatiivsed tehnogeensed jääkdeformatsioonid ja põllukultuuride produktiivsus. / Negative technogenous soil residual deformations and suitable crop production. EMVI Teadustööde kogumik LXXI, Saku, 181–192.

Kõlli, R., Köster, T., Kauer, K. (2006). Põllumulla optimeerimise võimalikkusest. Agronoomia 2006. Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Eesti Maaviljeluse Instituut, Jõgeva, 9–13.

Kuldkepp, P., Laidvee, T.; Leedu, E., Teesalu, T., Toomsoo, A. (2006). Väetamise mõju põllukultuuride saagikusele pikaajalises põldkatses intensiiv-, tava- ja maheviljeluse võrdluses. Agronoomia 2006. Jõgeva, 44–47.

Sepajõe, T., Kuht, J., Reintam, E., Trükmann, K., Edesi, L. (2006). Mulla tihendamise mõjust odra kasvutingimustele ja saagile. / About influence of soil compaction on barley growth conditions and yield. Agronoomia 2006, Jõgeva, 30–33.

Teesalu, T.; Laidvee, T.; Leedu, E.; Kuldkepp, P.; Toomsoo, A. (2006). Väetamise mõju suviteraviljade saagikusele olenevalt ilmastikust pikaajalise põldkatse andmetel. Agronoomia 2006. Jõgeva, 98– 101.

Toomsoo, A.; Kuldkepp, P.; Laidvee, T.; Leedu, E.; Teesalu, T. (2006). Väetamise mõju olulisematele mulla viljakust iseloomustavatele näitajatele pikaajalises põldkatses. Agronoomia 2006. Jõgeva, 38–43.

Trükmann, K., Reintam, E., Kuht, J., Edesi, L., Nugis, E. (2006). Põldohaka (Cirsium arvense) kasvamise positiivsest mõjust tiheda mullaga aladel. / Effect of growing Canadian thistle on compacted soil. Agronoomia 2006, Jõgeva, 216–219.

 

2005

Astover, A., Roostalu, H., Tamm, I., Vingisaar, V. (2005). Potassium balance of arable soils in Estonia. Nawozy i Nawozenie - Fertilizers and Fertilization, (24), 37–45.

Edesi, L., Kuht, J., Reintam, E. (2005). Mulla tihendamise järelmõju odrapõllu umbrohususele./About efter effect of soil compaction on weediness of barley field. EPMÜ Teadustööde kogumik: Agronoomia 2005 / Transactions of EAU: Agronomy 2005, 220, 24–26.

Kauer, K., Köster, T., Kõlli, R. (2005). Taimetoitainete ringe ekstensiivselt karjatatavatel rannarohumaadel. Agronoomia 2005. EPMÜ Teadustööde kogumik 220, 135–137.

Kuht, J., Nugis, E., Reintam, E. (2005). Some ecological consequences of soil degradation in Estonian conditions. Proceedings of XI International Symposium on Ecological aspects of mechanization of plant production, 13-14 września (ISSBN 83-7244-662-8). Warszawa, 234-240.

Kuht, J., Reintam, E., Trükmann, K., Edesi, L. (2005). Kollase lupiini (Lupinus luteus) kasvatamisest tihedaks tallatud mullal./About growing of yellow lupine (Lupinus luteus) on compacted soil. EPMÜ Teadustööde kogumik: Agronoomia 2005 / Transactions of EAU: Agronomy 2005, 220, 30–32.

Kõlli, R., Kauer, K., Köster, T., Noormets, M. (2005). Looduslikku mulda kaitseb taimkate, põllumulda – ökoloogiliselt otstarbekas tehnoloogia. Agronoomia 2005. EPMÜ Teadustööde kogumik 220, 9–11.

Reintam, E., Kuht, J., Puust, J., Trükmann, K., Teder, M. (2005). Mulla tallamise ja väetamise mõju odra saagile./Soil compaction and fertilization effect on barley yield. EPMÜ Teadustööde kogumik: Agronoomia 2005 /Transactions of EAU: Agronomy 2005, 220, 21–23.

Starast, M, Paal, T, Vool, E, Karp, K, Noormets, M. 2005. Effect of hexazinone in young low-bush blueberry plantation. Scientific international conference Kultura brusnitshnik jagodnikov: itogi i perspektivy. August 15-19, 2005. Minsk: Smeltok, 2005, 85–89. 

Teesalu, T.; Toomsoo, A.; Leedu, E.; Laidvee, T.; Kuldkepp, P. (2005). Sõnniku, rekultiveerimisaine ja sellest valmistatud kompostide mõju mõningatele mulla parameetritele. Agronoomia 2005 EPMÜ teadustööde kogumik 220, 42–44.

Toomsoo, A.; Kuldkepp, P.; Leedu, E.; Teesalu, T. (2005). Rekultiveerimisaine ja sellest valmistatud kompostide mõju kartulile. Agronoomia 2005: EPMÜ teadustööde kogumik 220 (87 - 89). Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.

Trükmann, K., Reintam, E., Kuht, J. (2005). Üheaastase lupiini kasvatamise mõjust tihedaks tallatud mullale./ About the influence of growing annual lupine on compacted soil. EPMÜ Teadustööde kogumik: Agronoomia 2005 / Transactions of EAU: Agronomy 2005, 220, 27–29.

 

2004

Edesi, L., Kuht, J., Reintam, E. (2004). Mulla tallamise järelmõju odra võrsete kvaliteedile ja umbrohtumisele põuatingimustes./ Soil compaction after-effect on quality stalks of barley and weeds by dry weather condition. EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia 2004/ Transactions of EAU: Agronomy 2004, 219, 22–24.

Kuht, J., Reintam, E., Nugis, E., Edesi, L. (2004). About effect lupine (Lupinus luteus) root system on the properties of compacted soils. – Proceedings Volume of 4th International Congress of the ESSC, 25–29 May 2004, Hungary: Hungarian Academy of Sciences, 341–344.

Kuht, J., Reintam, E., Nugis, E., Loogus, H., Edesi, L., Puust, J. (2004). Some criterias to barley (Hordeum vulgare L.) growth by soil stress conditions. Proceedings of 4th International Conference on Land Degradation, 12–17 September 2004, Spain: Quaderna Editorial, 4.38, 5p., CD-Rom

Kõlli, R.; Lemetti, I.; Penu, P. (2004). The influence of land-use change to soil cover properties and functioning. In: 4th International Congress of the ESSC. Proceedings Volume: 4th International Congress of the ESSC, Budapest - Hungary, 25-29 May 2004. (Toim.) A. Kertesz, A. Kovacs, M. Csutak, G. Jakab, B. Madarasz. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Geographical Research Institute, 2004, 9–12.

Köster, T., (2004). The productivity and nutrient cycling of natural grasslands in Estonia. The ecological factors influencing on the development of different forest types in Estonia. In: Jones, A.R., Hou¹kova,B., Filippi, N.,  Micheli, E., Selvaradjou, S.K., Montanarella, L.,  Jones, R.J.A., 2nd European Summer School on Soil Survey, EUR 21210 EN. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 237–239.

Köster, T., Kauer, K. (2004). Rannarohumaade produktiivsus ja rohu kvaliteet. EPMÜ teadustööde kogumik nr. 219. Tartu, 151-153.

Noormets, M., Helstein, A., Karp, K., Tõnutare, T. 2004. Antotsüaanide sisaldus mustikates sõltuvalt liigist ja fenotüübist. Agronoomia 2004. EPMÜ tead. tööde kogumik 219: 112–114.

Noormets, M., Vool, E., Karp, K., Värnik, R., Starast, M. 2004. New Trends in Development of Estonian Berry Production Towards. Integrative approaches towards sustainability in the Baltic Sea Region. Enviromental Education, Communication and Sustainability. I 15: 467–474.

Puust, J., Reintam, E., Kuht, J. (2004). Mulla tihendamise mõju taimejuurte toitainete sisaldusele./ Influence of soil compaction on nutrients content in plant roots. EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia 2004 / Transactions of EAU: Agronomy 2004, 219, 19–21.

Reintam, E., Kuht, J. (2004). Muutused odra toitainete tarbimises sõltuvalt liigtihendatud mulla agroökoloogilisest seisundist./ Changes in barley (Hordeum vulgare L.) nutrients uptake depending on agroecological conditions of overcompacted soil. Agraarteadus, 15, 3, 146–154.

Reintam, E., Kuht, J., Puust, J., Edesi, L.. (2004). Liigtihendamise mõjust põllumulla agroökoloogilisele seisundile./ About influence of excessive soil compaction on agroecological status of arable land. EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia 2004 / Transactions of EAU: Agronomy 2004, 219, 10–12.

Reintam, E., Kuht, J., Puust, J., Neem, P. (2004). Composition of phytocoenose and uptake of nutrients depending on soil compaction in barley field. Proceedings Volume of 4th International Congress of the ESSC, 25–29 May (2004). Hungary: Hungarian Academy of Sciences, 289–292.

Reintam, E., Kuht, J., Trükmann, K., Puust, J. (2004). Tihenenud muldade omaduste parandamisest bioloogiliste meetoditega. L. Reintam (toim.) Muld ökosüsteemis, seire ja kaitse. pp. 104–117.

Reintam, E., Puust, J., Kuht, J. 2004. Soil compaction effect on nutrient cycling in agroecosystem. Proceedings of 4th International Conference on Land Degradation, 12–17 September 2004, Spain: Quaderna Editorial,  6.4,  5p., CD-Rom

Roostalu, H., Astover, A., Jõudu, J. (2004). Fertilizer requirement and management in conventional and organic potato cultivation. In: Italus Hortus: Towards ecologically sound fertilisation strategies for field vegetable production; Perugia, Italy; 7-10 June 2004. Firenze: Societa Orticola Italiana, 2004, 23–24.

Teesalu, T.; Kuldkepp, P.; Toomsoo, A.; Leedu, E. (2004). Rekultiveerimisaine ja sellest linna heitvee settemudaga valmistatud komposti mõju suviteraviljade saagikusele. Agronoomia 2004: EPMÜ teadustööde kogumik 219 (40 - 42). Tartu: Eesti Põllumajandusülikool.

Vool, E., Noormets, M., Karp, K., Mänd, M., Starast, M. 2004. Pollinators and their Foraging Behaviour in Arctic Bramble (Rubus arcticus) Plantations in Estonia. Integrative approaches towards sustainability in the Baltic Sea Region. Enviromental Education, Communication and Sustainability. I 15: 481–489

 

2003

Kõlli, R (2003). Environmental protective value of soil cover in boreal pedoclimatic conditions. In: II World Congress on Conservation Agriculture. Extended Summary: II World Congress on Conservation Agriculture, Iguassu Falls, Parana - Brazil, August 11 to 15, 2003. (Toim.) B. Cury, L.B. Canalli. Parana - Brasil: Kugler Artes Graficas Ltda., 2003, (II): 87–89.

Mõtte, M. (2003). ARD päästab Eesti põllumajanduse? – EPMÜ teadustööde kogumik, nr 217, Tartu, 209–219.

Reintam, E., Kuht, J. (2003). Soil compaction effect on barley yield.  XXX CIOSTA-CIGR V Conference proceedings: Management and technology applications to empower agriculture and agro-food systems. Turin, Italy:, Volume 2: 615–622.

Roostalu, H.; Astover, A.; Tamm, I. (2003). Agroeconomic criteria of application of nitrogen fertilizers. In: Fertilizers in context with resource management in agriculture: 14th International Symposium of Fertilizers; Debrecen, Hungary; June 22-25, 2003. , 2003, (1): 49–56.

 

2002

Astover, A., Roostalu, H. (2002). Nutrient balance of arable soils in Estonia. VII Congress of the European Society for Agronomy; Cordoba, Spain; 15-18 July 2002. Ed. Francisco J. Villalobos, Luca Testi.729–730.

Geherman, V., Ellermäe, O. (2002). Nutritive Status of Soils, Biodiversity and Yielding Ability in Estonian Conventional and Organic Farms. – Research for Rural Development. International scientific conference proceedings. Jelgava, 2002, pp 45–49.

Reintam, E.; Köster, T. (2002). Biodiversity and nutrient cycling in natural and cultural ecosystems.  In: J.L. Rubio, R.P.C. Morgan, S. Asins, V. Andreu (Eds.) Man and Soil at the Third Millennium. Volume I. Museo de las Ciencias Principe Felipe, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Valencia (Spain), 28 March – 1 April, 2000. Geoforma Ediciones / Centro de Investigaciones sobre Desertificacion. Longroňo. 607–619.

Reintam, E., Kuht, J. (2002). Impact of soil compaction and sowing density of barley on uptake of nutrients. – Proceedings of International Scientific and Practical Conference "Scientific aspects of organic farming". Latvia University of Agriculture, Faculty of Agriculture. March 21–22, 2002, Jelgava, Latvia, 167–171.

Nugis, E., Kuht, J., Reintam, E., Loogus, H. (2002). Some thoughts and results concerning scientific and environmental aspects of organic farming in Estonia. – Proceedings of International Scientific and Practical Conference "Scientific aspects of organic farming". Latvia University of Agriculture, Faculty of Agriculture. March 21–25, 2002, Jelgava, Latvia, 21–25.

Toomsoo, A.; Leedu, E. (2002). Hydro Eesti kompleksväetise efektiivsusest kartuli väetamisel sõltuvalt orgaanilise väetise foonist. Agraarteadus, XIII(1), 42–46.

Noormets, M., Karp, K., Starast, M., Paal, T., 2002. Väetamise mõjust ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) seemikute saagikujunemisele viljakandvas istanduses ammendatud freesturbaväljal. Agraarteadus XIII (5), 293-303.

Vasiliev, N., Ellermäe, O. (2002). The Profitability of Organic Cereal Production in Estonia. – Research for Rural Development. International scientific conference proceedings. Jelgava, 2002 pp 159–161.

 

2001

Kuht, J., Reintam, E. (2001). Mulla tihendamise mõju suvinisu ja umbrohtude toitainesisaldusele.. EPMÜ Teadustööde kogumik: Efektiivne keskkonda säästev põllumajandus / Transactions of EAU: Efficient conservation agriculture, 212, 112–119.

Kuht, J., Reintam, E. (2001). The effect of deeprooted plant growth on the qualities of overcompacted soils. 632–636 pgs. In: D.E. Stott, R.H. Mohtar, and G.C. Steinhardt (eds). Sustaining the Global Farm – Selected papers from the 10th International Soil Conservation Organization Meeting, May 24–29, 1999, West Lafayette, IN. International Soil Conservation Organization in cooperation with the USDA and Purdue University, West Lafayette, IN. CD-ROM

Kuht, J., Reintam, E. (2001). Öise mullaharimise mõju toitainete tarbimisele umbrohtude poolt. EPMÜ Teadustööde kogumik / Transactions of EAU, 213, 85–88.

Kuht, J., Reintam, E., Nugis, E. (2001). Changes in nutrient content of spring wheat (Triticum aestivum L.) and some weed species as affected by soil compaction. Proceedings of the 1st International Conference of BSB of ISTRO & Meeting of Working Group 3 of the INCO-COPERNICUS Concerted Action on Subsoil Compaction, "Modern Ways of Soil Tillage and Assessment of Soil Compaction and Seedbeed Quality", Tartu, 188–197.

Kuht, J., Reintam, E., Nugis, E. (2001). Influence of compaction on the soil properties and condition of nutrients in some cereals and weeds. Proceedings of the International Conference "Conference on Sustainable Agriculture in Baltic States", Tartu, AS Tartumaa, 68–74.

Kõlli, R. (2001). Carbon sequestration by arable soils in boreal pedoclimatic conditions. In: Conservation agriculture, a worldwide challenge. I World Congress on Conservation Agriculture: I World Congress on Conservation Agriculture, Madrid, 1-5 October,2001. (Toim.) L. Garcia-Torres, J. Benites, A. Martinez-Vilela. Cordoba, Spain: XUL, 2001, (2), 145–149.

Kõlli, R.; Leedu, E. (2001). Eesti põllumaade metsastamine: poolt- ja vastuargumendid. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised (117 - 120). Tartu: Akaademiline Põllumajanduse Selts

Köster, T. (2001). The productivity and nutrient cycle of natural grasslands. Polska Akademia Nauk. Development of the Environment. Formation of the Meadow Ecosystems, Agroecosystems and Landscape Formation. Warszawa, 47–53.

Noormets, M., Karp, K. (2001). Väetamise mõju ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) taimede kasvule noores ja viljakandvas istanduses freesturba väljal. - EPMÜ teadustööde kogumik, 2001, 212, 149–154.

Reintam, E., Kuht, J. (2001). Toitainete omastamine umbrohtude poolt odrapõllu külvivigade ja mulla tallamise korral. EPMÜ Teadustööde kogumik / Transactions of EAU, 213, 137–140.

Roostalu, H., Astover, A., Mõtte, M. (2001). Saagipotentsiaal ja selle realiseerumine. EPMÜ teadustööde kogumik Trans. of Estonian Agricultural University. 212, 25–32.

Roostalu, H.; Kuldkepp, P.; Viiralt, R. (2001). Application of nitrogen fertilizers in Estonian agriculture. Research for rural development. International scientific conference proceedings (63 - 67). Jelgava: Latvia University of Agriculture

Roostalu, H., Suigussaar, M. (2001). Eesti põllumajanduse arenguvõimalustest, Efektiivne keskkonda säästev põllumajandus. Eesti Põllumajandusülikool. Teadustööde kogumik, EPMÜ, Tartu, AS Tartumaa, 212, 25–32.

Toomsoo, A.; Leedu, E. (2001). Kas kasvatada teravilja mahedalt või kasutada mõõdukalt ka väetisi. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised 15 (109 - 112). Tartu: Akadeemiline Põllumajanduse Selts.

 

2000

Leis, L., Kõlli, R., Lepiku, T., Karus, A. 2000. Puu- ja köögiviljade keemilisest koostisest. Makro- ja mikroelemendid. Chemical Composition of Vegetables and Fruits. Macro- and Micronutrients.– APS Toimetised 11, 49–52.

Kuht, J., Reintam, E. (2000). Mulla tihendamise mõju odra ja umbrohtude toitainete sisaldusele. / Influence of soil compaction on the nutritional condition of barley and weeds. EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia / Transactions of EAU: Agronomy 2000, 208, 75–82.

Kuht, J., Reintam, E., Ries, M. 2000. Influence of soil properties on the composition and elements of phytocoenosis on compacted soils. Transactions of the Estonian Agricultural University, 209. Development of environmentally friendly plant protection in the Baltic region. Proceedings of the International Conference, Tartu, Estonia, September 28–29, 2000, 80–83.

Kõlli, R. (2000). Eesti muldkattes leiduvad WRB referentsmullad. WRB Reference Soils Found in the Soil Cover of Estonia. – APS Toimetised, 2000, 11, 29–32.

Kõlli R., Kask I. (2000). Soils and soil survey in Estonia: current state and future perspectives. Present situation and future prospects in Central European Countries, New Independent States, Central Asian Countries and Mongolia. Estonia. Prague, 2000, 69–78.

Kõlli, R., Lemetti, I. 2000. Mullaseire erinevad suunad. Different directions of soil monitoring. – EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia, 208: AS Tartumaa, 2000, 90–98.

Köster, T., Teesalu, T. (2000). Toiteelementide ringe kultuur- ja looduslikes ökosüsteemides nende säästval majandamisel. Kaasaegse ökoloogia probleemid. Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval. Eesti VIII Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid (toim. T. Frey), Tartu, 117-122.

Reintam, E. (2000). Umbrohud kaaslastena kultuurökosüsteemis. / Weeds as companions in agroecosystem. In: T. Frey (toim.) Kaasaegse ökoloogia probleemid VIII: Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval. Eesti VIII Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid. Tartu, 26.–27. aprill. Tartu, pp. 214–222.

Roostalu, H. (2000). Eesti haritava maa kvaliteet. Quality of arable land in Estonia. – EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia, 208: AS Tartumaa, 2000, 147–154.

Roostalu, H. (2000). Maakasutusest Eesti põllumajanduses. About land use in Estonian agriculture. – EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia, 208: AS Tartumaa, 155–160.

Roostalu, H., Annuk, K., Lillak, R. (2000). Põllumajanduse arengulugu läbi aegade. Development of agriculture through ages. –Kaasaegse ökoloogia probleemid VIII: Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval. Eesti VIII Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid. Tartu, 26.–27. aprill: Teadusühing IM SAARE Tartu, 2000, 248–260.

Soosaar, K., Lemetti, I. (2000). Jõgeva Sordiaretuse Instituudi katsepõldude muldkatte omadused. Soil covers properties at Jõgeva Plant Breeding Institute. – EPMÜ teadustööde kogumik: Agronoomia, 208: AS Tartumaa, 2000, 167–174.

 

4. Populaarteaduslikud artiklid

2006

Astover, A.; Roostalu, H.; Mõtte, M.; Vasiliev, N. (2006). Eesti teraviljatootmisettevõtete jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. Teraviljafoorum 2006. 21–22.

Köster, T., Kauer, K. (2006). Pool-looduslike rohumaade säästev majandamine. Aastavakk 2006, 14. maarahva teatmik-kalender, 117–119.

Nõmmsalu, H; Toomsoo, A. (2006). Taimekasvatust ning keskkonda puudutavad seadused ja direktiivid. Põllumajandus ja keskkond. Tartu: Eesti Maaülikool, 16–23.

Nõmmsalu, H; Toomsoo, A. (2006). Environmental legislation and directives related to the crop farming. Agri-environment. Tartu: Estonian University of Life Sciences, 17–25.

Nõmmsalu, H., Toomsoo, A. (2006). Taimekasvatust ning keskkonda puudutavad seadused ja direktiivid. - õllumajandus ja keskkond. Rakenduslik õppematerjal Balti riikide põllumajanduskonsulentidele. Leonardo da Vinci. Tartu, Eesti Maaülikool. Pp.16–24. (ISBN 9949-426-20-0) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-21-9); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

Nõmmsalu, H., Toomsoo, A. (2006). Environmental legislation and directives related to the crop farming. In: Vooremäe, A., Vetemaa, A., Noormets, M. (eds.) Agri-environment. Vocational training study material for councellors of organic agriculture in Baltic States. Leonardo da Vinci. Tartu, Estonian University of Life Sciences. Pp. 17–25. (ISBN 978-9949-426-09-6) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-19-7); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

Kuldkepp, P.; Laidvee, T.; Leedu, E.; Teesalu, T; Toomsoo, A. (2006). Väetiste mõju ja järelmõju. Eesti Põllumees, November 2006, 17.

Kuldkepp, P.; Laidvee, T.; Leedu, E.; Teesalu, T.; Toomsoo, A. (2006). Väetisfirmade Kemira GrowHow ja Farm Plant Eesti AS poolt pakutavate kompleksväetiste mõju ja järelmõju suviteraviljadele erinevatel orgaanilise väetise foonidel. Teraviljafoorum 2006, 17–19.

Reintam, E., Vooremäe, A. (2006). Keskkonnaohud taimekasvatuses. - Vooremäe, A., Vetemaa, A., Noormets, M. (toim.) Põllumajandus ja keskkond. Rakenduslik õppematerjal Balti riikide põllumajanduskonsulentidele. Leonardo da Vinci. Tartu, Eesti Maaülikool. Pp.10–15. (ISBN 9949-426-20-0) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-21-9); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

Tõrra, T. (2006). Põllumajandustoetused aastatel 1998–2005. - Vooremäe, A., Vetemaa, A., Noormets, M. (toim.) Põllumajandus ja keskkond. Rakenduslik õppematerjal Balti riikide põllumajanduskonsulentidele. Leonardo da Vinci. Tartu, Eesti Maaülikool. Pp.125–127. (ISBN 9949-426-20-0) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-21-9); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

Vooremäe, A., Reintam, E. (2006). Environmental threats. In: Vooremäe, A., Vetemaa, A., Noormets, M. (eds.) Agri-environment. Vocational training study material for councellors of organic agriculture in Baltic States. Leonardo da Vinci. Tartu, Estonian University of Life Sciences. Pp. 11–17. (ISBN 978-9949-426-09-6) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-19-7); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

 

2005

Roostalu, H. (2005). Põllumajandus olgu efektiivne. – Maamajandus, 1: 33–36.

 

2004

Roostalu, H.; Astover, A.; Teras, T.; Lemetti, I.; Penu, P. (2004). Põllumeeste nõustamine uuele tasemele : [maa kvaliteedi tähtsusest]. Maamajandus. Jaanuar. 33–36.

 

2002

Penu, P., Ellermäe, O. (2002).Muldi kujundavad tegurid ja nende kajastus mullakaardil. – Mahepõllumajanduse leht 23. Tartu, 2002, lk 1–3.

Rooma, L.; Toomsoo, A. (2002). Kultuuride väetamine. Põllukultuuride väetamine. Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 19 - 25.

Roostalu, H. (2002). Eesti rukis – meie leib, väärtustagem seda. – Maamajandus, 5, 2002, lk. 29–31.

Roostalu, H. (2002). Põua mõju saagile. – Maamajandus, 7, 2002, lk. 21–23.

 

2001

Roostalu, H.; Kärt, O.; Viiralt, R. (2001). Karjamaid väetatakse kehvasti. [The pastures are fertilized poorly]. Maamajandus, (jaanuar), 28 - 31.

Roostalu, H. (2001). Viljavaheldus peab jääma. – Maamajandus, 12, 2001, 28–30 lk.

Roostalu, H. (2001). Eesti põllumajandus teel Euroopa Liitu. Eesti loodus ja Euroopa Liit, Tartu, 2001, 28–32.

Roostalu, H. (2001). Riskitegurid põllumajanduses I. Maamajandus. 2001, 3, 22–24.

Roostalu, H. (2001). Riskitegurid põllumajanduses II. Maamajandus, 2001, 4, 33–34.

Roostalu, H. (2001). Kui mahe saab olla Eesti põllumajandus? Maamajandus, 2001, 8, 19–21.

Roostalu, H., Kärt, O.,Viiralt, R. 2001. Karjamaid väetatakse kehvasti. Maamajandus. 2001, 1, 28–31.

 

2000

Toomsoo, A.; Kuldkepp, P.; Leedu, E.; Suik, K. (2000). "Hydro" kompleksväetise (21:4:10) mõju suviteraviljadele sõltuvalt normist ja orgaanilise väetise foonist. Teaduselt põllule ja aeda (20 - 23). Jäneda: Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus.

Kuldkepp, P., Nurmekivi, H., Tõrra, T. (2000). Taheda veisesõnniku ja sea vedelsõnniku normi ning andmisaja mõjust kartulile ja järelmõjust suvinisule võrreldes mineraalse lämmastikväetisega. Teaduselt põllule ja aeda, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 47–51.

Köster, T. (2000). Väärtuslik sööt looduslikelt rohumaadelt. Valuable feed from natural grasslands.– Mahepõllumajanduse leht, 7, 14–15.

 

5. Monograafiad

2006

Noormets, M. (2006). Some aspects of flower biology of lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) and velvet-leaf blueberry (V. myrtilloides Michx.); Cultural management of lowbush blueberry and cranberry (Oxycoccus palustris Pers.) on exhausted milled peat areas. (PhD dissertation) Tartu: Estonian University of Life Sciences. 166 pp.

Reintam, E. (2006). Changes in soil properties, spring barley (Hordeum vulgare L.) and weed nutrition and community due to soil compaction and fertilization on sandy loam Stagnic Luvisol. (PhD dissertation) Tartu: Estonian University of Life Sciences. 160 pp.

Schulz, E., Kõlli, R. (Eds.) (2006). Archives of Agronomy and Soil Science. Special issue. Soil conservation in Nordic Countries - Contributions of the Conference of the European Society for Soil Conservation (ESSC) in May Tartu, Estonia.

Vooremäe, A., Vetemaa, A., Noormets, M. (toim.) (2006). Põllumajandus ja keskkond. Rakenduslik õppematerjal Balti riikide põllumajanduskonsulentidele. Leonardo da Vinci. Tartu, Eesti Maaülikool. 148 pp. (ISBN 9949-426-20-0) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-21-9); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

Vooremäe, A., Vetemaa, A., Noormets, M. (eds.) (2006).Agri-environment. Vocational training study material for councellors of organic agriculture in Baltic States. Leonardo da Vinci. Tartu, Estonian University of Life Sciences. 148 pp. (ISBN 978-9949-426-09-6) + CD-ROM) (ISBN 9949-426-19-7); http://www.lzuu.lt/tracoecobalt

 

2004

Asi, E., Kõlli, R., Laas, E. (2004). Põllumaade metsastamine. Põllumaade metsastamise metoodiline juhend, Tartu, 83, lk.

 

2003

Kõlli, R. (2003). Eesti muldade määraja. Guide for identification Estonian soils. – Eesti Põllumajandusülikool. Tartu: – 48 lk.

Kõlli, R. (2003). Eesti metsamuldade huumuskatete maatrikstabel. Matrix table of Estonian forest soils humus covers. – CD-ROM. Eesti Põllumajandusülikool. ISBN 9985-816-58-7, 2003.

Kõlli, R., Ellermäe, O. (2003). Eesti mullad maatrikstabelitel. Estonian soils on matrix tables. – CD-ROM. Eesti Põllumajandusülikool. ISBN 9985-816-56-0, 2003.

Tomson, T., Rekis, J., Navicas, K., Bürger, V. (2003). Renewable energy sources in Estonia, Latvia and Lithuania: strategy and policy targets, current experiences and future perspectives. – In: Fammler, H., Indriksone, D., Bremere, I., Köster, T., Morkvenas, Z., Simanovska (Eds.) Baltic Environmental Forum. Latvia: 2003. – 56 pp.

Kubilius, I, Semeniene, D. Use of economic instruments in environmental policy in the Baltic States. – In: Veidemane, K., Fammler, H., Andersone, L., Köster, T. (Eds.) Baltic Environmental Forum. Jelgavas Tipografija, Latvia: 2003. – 36 pp.

 

2002

Kuldkepp, P., Roostalu, H. (2002). Kartuli väetamine. – Kartulikasvatus. 2002, lk. 147–184.

Kuldkepp, P. (2002). Mulla reaktsioon. Reaction of soil. – Põllukultuuride väetamine. Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. 2002, lk 12–13.

Kuldkepp, P. (2002). Mulla väetistarbe määramine. Investigation of feritilizer requerment. Põllukultuuride väetamine. – Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. 2002, lk 14–16.

Kuldkepp, P. (2002). Väetamistehnoloogiad. Tehnology of fertilization. – Põllukultuuride väetamine. Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. 2002, lk 17–18.

Kõlli, R. (2002). (4. tr.). Muldade määramise ja iseloomustamise maatrikstabelid. Matrix tables for determination and characterization of soils. – Eesti Põllumajandusülikool. Tartu, 2002, 45 lk.

Kõlli, R. (2002). Eesti muldade maatrikstabelite iseloomustus. Characterization of soil matrix tables. – CD-ROM. Eesti Põllumajandusülikool, 2002.

Leedu, E. (2002). Mida peab teadma mullast kui põhilisest taimede toitekeskkonnast. What is important to know about the soil as main nitritional surroundings. – Põllukultuuride väetamine. Jäneda, 2002, lk. 5–6 ja 8–11.

Roostalu, H. (2002). Rukis – tähtis kultuur maaviljeluses ja keskkonnahoius. – Eesti rukki raamat. 2002, lk. 31–39.

Rooma, L., Toomsoo, A. Kultuuride väetamine. Fertilizing of Crops. –Põllukultuuride väetamine. Jäneda. 2002, lk. 19–25.

 

2000

Kõlli, R. (2000). Muldade määramise ja iseloomustamise maatrikstabelid. Matrix Tables for Identification and characterezation of Soils. – Eesti Põllumajandusülikool. Tartu: AS Tartumaa, 2000, 45 lk.

Kõlli, R., Ellermäe, O. (2000). Mullateaduse ja agrokeemia instituudi mullamonoliitide kogu. Collection of soil monoliths at the Department of Soil Science and Agrochemistry. – EPMÜ. Tartu: OÜ Greif, 2000, 56 lk.

Reintam, E. (2000). Umbrohud kultuurökosüsteemis sõltuvalt muldadest ja mulla tallamisest. Weeds in agroecosystems depending on soil and soil compaction. – Magistritöö. Eesti Põllumajandusülikool. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda, 2000. 43 lk.