Mükoloogia osakond

Postiaadress: Kreutzwaldi 5, 51014 Tartu

Tel: 7311895

Mükoloogia osakond tegeleb EMÜ seenekogude hoidmisega, milles on 3 alamkogu:

1) Süstemaatiline (endise ZBI) kuivatatud seente viljakehade kogu akronüümiga TAAM on oma ca 189 000 eksemplariga Eesti suurim seenekogu. TAAM eksemplaridest kantud ligi 95 000 kirjet, see töö jätkub. TAAM andmebaasistatud eksemplaride info on avalikustatud kõigile huvilistele läbi kodulehe https://natarc.ut.ee/seenekogud.php.

2) Fütopatoloogiliste seente kogu akronüümiga  EAA  Tartu ülikooli professori Elmar Leppiku (1898 - 1978)  herbaariumist. Ca 23 000 eksempari. Kogu juurde kuulub ajalooline teadusraamatukogu (lisainfot 2016. a. maikuu Eesti Looduses).

3) Mükoloogia osakond kureerib ka seente eluskultuuride kollektsiooni (TFC). Kollektsioon sisaldab sapro- ja biotroofsete seente sh endofüütide eluskultuure, kusjuures eriti hästi on esindatud puitu lagundavate seente kultuurid. Veebipõhine andmebaas sisaldab üksikasjalikku informatsiooni üle 2000 seenetüve kohta.

Kogude baasil õpetakse Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli üliõpilasi töötama herbaareksemplaride ja eluskultuuridega. Kogusid kasutatakse regulaarselt Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli teadurite ning kraadiõppurite teadustöös süstemaatika-alaste uurimiste algmaterjalina. Kogu materjale laenatakse välja uurijatele kogu maailmas vastavalt teaduskogude headele tavadele. 


Projektid

Eesti Maaülikooli mükoloogilised kogud, teaduskogude projekt haridus- ja teadusministeeriumis