BioClim - kliimamuutused ja kohanemine:
looduskeskkond ja biomajandus

   
Fotod: Külli Kangur; Ragnar Leming; Hardi Tullus; Ragnar Leming

PROJEKTI TULEMUSED JA MATERJALID


Projekti tulemuste kokkuvõte

BioClim projekti tulemuste kokkuvõte on leitav siin.

Projektis (1) hinnati Eesti valmisolekut kohanemiseks (hetkeseis ja prioriteetsed valdkonnad), (2) analüüsiti kliimamuutuste eeldatavaid mõjusid looduskeskkonnale ja biomajandusele ning (3) tehti ettepanekud kohanemismeetmeteks neis valdkondades.

Projekti lõpptulemused on kooskõlastatud kliimaprojektide juhtkomisjonis.

 

• BioClim projekti lõpuseminar (11.08.2015)

 

Seminari päevakava

Kliimamuutustega kohanemisettepanekud valdkonniti (temaatilised ülevaated):


Seminar „Kliimamuutuste mõjud ja kohanemisvõimalused põllumajanduses“ (05.05.2015)

- Päevakava

BioClim projekti tutvustus (Monika Suškevičs)

Eesti Kliima prognoosid aastani 2100 (Mait Sepp)

Kliimamõjude analüüs taimekasvatuses (Karin Kauer, Enn Lauringson)
 


BioClim avaseminari ettekanded (27.04.2015)

- Päevakava

Plenaarettekanded:

- Avasõnad (Monika Suškevičs)

- Assessing climate change impacts on Icelandic terrestrial & freshwater ecosystems: adaptation and mitigation strategies (Bjarni D. Sigurdsson & Sigurdur Mar Einarsson)

- Eesti kliimamuutustega kohanemise strateegia koostamise alused (Timo Uustal)

- Kuidas kasutada strateegia koostamisel Eesti kliima prognoose aastani 2100? (Mait Sepp)

- Ökosüsteemiteenused: mõiste ja roll kohanemisstrateegias (Kaja Peterson)

Valdkondlikud ülevaated:

- Elurikkus (Tiiu Kull)

- Maismaa ökosüsteemid (Kaie Kriiska)

- Magevee-ökosüsteemid (Rene Freiberg)

- Merekeskkond ja Läänemeri (Merli Pärnoja)

- Kalandus (Külli Kangur & Markus Vetemaa)                                      

- Põllumajandus (Eha Kruus)

- Metsandus ja jahindus (Hardi Tullus & Tiit Randveer)                               

- Turism (Roger Evans)

- Turba kaevandamine (Jüri-Ott Salm)

Kokkuvõte Islandi ekspertidelt:

- Estonian adaptation strategy process - with Icelandic eyes