Õppetöö

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna poolt loetavad õppeained:

 • PK.0202 Bioloogiline mitmekesisus
 • PK.0777 Eesti asustuse kujunemine I
 • PK.1502 Eesti majandusgeograafia
 • PK.0216 Eesti loodusgeograafia
 • PK.0530 Geoinformaatika I
 • PK.0112 Geoinformaatika II
 • PK.0842 Geoinfosüsteemid
 • PK.0372 Karjääride rekultiveerimine ning tööstus- ja rikutud alade ennistamine
 • PK.1137 Keskkonnajuhtimissüsteemid ja keskkonnariskid
 • PK.0762 Keskkonnakaitse üldkursus
 • PK.0223 Keskkonnamõjude hindamine
 • PK.0604 Keskkonnanormide rakendamise vahendid
 • PK.1223 Keskkonnaõigus
 • PK.1503 Keskkonnaõigus II
 • PK.0423 Linna- ja tööstusmaastike korralduse teadusseminar
 • PK.1023 Linnaökoloogia ja planeerimine
 • PK.1033 Loodusvarade kasutamine ja kaitse
 • PK.0294 Loodusvarade kasutamine ja kaitse Euroopa Liidus
 • PK.0674 Loomaökoloogia
 • PK.0904 Maastikuhooldus
 • PK.0679 Maastikuhoolduse ja -kaitse teadusseminar
 • PK.0187 Maastikuökoloogia ja analüüs (kõ)
 • PK.0533 Maastikuökoloogia ja -analüüs
 • PK.1185 Nõuandetegevuse alused
 • PK.1131 Planeerimis- ja projekteerimisõigus
 • PK.1508 Regionaalanalüüsi praktikum
 • PK.0126 Regionaalareng ja -poliitika
 • PK.1027 Sissejuhatus inimgeograafiasse
 • PK.0117 Sissejuhatus keskkonnaõigusesse
 • PK.0213 Teadustöö metodoloogia
 • PK.0754 Teadustöö metodoloogia ja uurimismeetodid
 • PK.0942 Tööstusökoloogia alused
 • PK.0355 Õnnetusjuhtumiteks valmisolek ja kriisireguleerimine
 • PK.0052 Ökoloogia ja keskkonnakaitse