Sisseastumine

Bakalureuse sisseastumine

Bakalaureuseastmesse (Keskkonna planeerimine ja maastikukujundus) sisseastumisel eeldame üliõpilaskandidaatidelt sinasõprust pliiatsiga, et oleks olemas teatud algoskused, millele hilisemaid maastikuarhitektile vajalikke oskusi peale ehitada. Samas eeldame, et huvi eriala suhtes on avaldunud juba enne sisseastumisavalduse esitamist ja üliõpilaskandidaat on teadlik eriala üldolemusest. Nende kahe eelduse mõõtmiseks kasutame joonistuseksamit ja erialatesti.

http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/vastuvotu-tingimused/

Maastikuarhitektuuri magistri sisseastumine

Maastikuarhitektuuri on võimalik õppida magistritasemel kahes programmis: maastikuarhitektuuri magistriprogrammis või rahvusvahelises maastikuarhitektuuri magistriprogrammis.

Maastikuarhitektuuri magistriprogrammi saab kandideerida läbi Saisi, kehtivad tavalised, üle ülikoolilised tähtajad:

Varasemate õpingute vastavuse hindamise

(VÕTA) taotluste esitamine magistriõppesse

astumisel vastuvõtutingimuste täitmiseks

1. mai – 31. mai 2016

Avalduste vastuvõtt

21. juuni – 7. juuli 2016 (kell 23.59)
elektroonselt aadressil www.sais.ee;

ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9:00-15.00

Vastuvõtukatsete toimumine

4.-12. juuli 2016

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine

15. juuli 2016

Rahvusvaheline magistriprogramm jälgib järgnevaid tähtaegu:

Avalduste ja portfoolio vastuvõtt väljaspool Euroopa Liitu (v.a Gruusias ja Türgis) kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 1. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Avalduste ja portfoolio vastuvõtt  väljaspool Eestit Euroopa Liidu riikides kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaatidelt

1. veebruar – 31. mai 2016 elektroonselt aadressil
www.estonia.dreamapply.com

Vastuvõtukatse toimumine

Individuaalse kokkuleppe alusel
1. mai – 20. juuni 2016

Väljaspool Euroopa Liitu (v.a Gruusias ja Türgis) kõrghariduse omandanud vastuvõetute nimekirja avalikustamine

1. juuni 2016

Euroopa Liidu riikides, Gruusias ja Türgis kõrghariduse omandanud vastuvõetute nimekirja avalikustamine

30. juuni 2016

Lisadokumentide esitamise tähtaeg

15. juuli 2016
Eelneva kokkuleppe alusel vastuvõtukomisjoniga võetakse erandjuhtumitel lisadokumente vastu kuni 31. augustini 2016

https://www.emu.ee/en/admissions/landscape-architecture