Magister

Maastikuarhitektuur

 Magistriastme õppetöö jätkab bakalaureuseastmes alustatud õpinguid ja toetub orgaaniliselt eelnevatele teadmistele, oskustele ja arusaamisele erialast. Õppetöö on mitmetes ainetes inglisekeelne, sest neid viivad läbi meie välisõppejõud. Magistriõpe kätkeb maastiku­arhitektuuri teoreetilisi aineid (maastikuarhitektuuri teooria, planeerimisteooria, maastiku ikono­graafia, urbanistika, maastik ja ideoloogia, keskkonna­psühholoogia, teadustöö metodoloogia jt), ning suureskaalalisi projektaineid (rekreatsioonialade kujundamine, üldplaneerimine, keskkonna­mõjude, maastiku- ja visuaalsete mõjude hindamine, ajalooliste alade restaureerimine). Suuremastaabiline kujundusprojekt kolmandal semestril annab võimaluse spetsialiseerumiseks igale üksikule üliõpilasele rohkem huvipakkuvale teemale. Magistritöö on aga erialane uurimustöö, mis seob endas nii loovuse kui teadusliku lähenemise erialaprobleemidele. Nii luuakse laiem teoreetiline baas oma tegevuse laiemaks mõtestamiseks.

Siin on maastikuarhitektuuri õppekava kirjeldus ja ülevaade tabelina