Bakalaureus

Keskkonna planeerimine ja maastikukujundus

Bakalaureuseastmes antakse töötamiseks vajalikud algoskused (skitseerimine, digigraafika, kompositsioon jmt) esimestel semestritel ning oskuste edasine arendamine on lülitatud järgnevate kursuste sisse. Spetsiifilised ained on semestrites järjestatud, nii et tekivad teemaliinid, omamoodi story-d (nt ökoloogia, puud ja rohttaimed, filosoofia ja maastikuarhitektuuri ajalugu, kujundusidee ja tehniline teostus). Akadeemilist haridust toetavad üldained on hoolikalt valitud – füüsikat, keemiat ja bioloogiat ei korrata (need peaks gümnaasiumist selged olema). Inglise keel (või saksa keel) on de facto vajalik, nii on mõningate õppejõududega suhelda lihtsam, parim erialane kirjandus kättesaadav ning välismaine praktika või õppimine võimalik. Bakalaureuseastme õpe lõppeb läbi viimase aasta kestva suurema linnaruumi kujundamise projekti tulemusena koostatava bakalaureuseprojektiga (bakalaureusetöö).

Keskkonna planeerimise ja maastikukujundamise õppekava (endine maastikuarhietkuuri õppekava) hõlmab planeerimist, väliruumi kujundamist ja korraldamist alates aedadest lõpetades linnaparkide ja terve linna rohevõrgustikuni, käsitledes ka mõisaparkide rekonstrueerimist,  elamualade planeerimist ja tööstusmaastike taastamist.

Siin on keskkonnaplaneerimise ja maastikukujundamise eriala kirjeldus ja ülevaade tabelina