Maastikuarhitektuuri õppimine

Õpe koosneb kahest osast: Maastikuplaneerimise ja keskkonnakujunduse õppest bakalaureuse tasemel ja Maastikuarhitektuuri õppest magistri tasemel. 

Bakalureuse õpe annab tudengitele teadmised planeerimisest, disainist ja tüüpiliste väiksemate alade maastikuarhitektuursete projektide nüanssidest, lisaks valmistab bakalaureuse õpe tudengeid ette magistriõppeks. Bakalaureuse taseme lõpetanud saavad töötada aiakujunduses, pargihalduses ja erinevates planeerimisbüroodes ning avalikes asutustes.

Magistri astmes kogutake teadmisi ja kogemusi suureskaalaliste ja komplekssemate kursuste ja projektidega. Peale lõpetamist saavad tudengid võimaluse liituda EMALiga, Eesti Maastikuarhitektide Liiduga. Liitu kuulumise ja volitatud maastikuarhitekt kutsetunnistuse taotlemise järgselt saab võtta õiguse ja vastutuse avalike projektide üle ning kinnitada oma allkirjaga tehinilisi dokumente.

Maastikuarhitektuur on unikaalne segu erinevatest distspliinidest: loodusteadustest, sotsiaalteadustest, kunstist ja kultuurist, inseneeriast ja tehnoloogiast. See muudab maastikuarhitektuuri atraktiivseks inimestele, kes on väga erineva taustaga, eriti neile, kes soovivad õppida midagi, mis ei jää klassikalistesse sotsiaalia või reaalia teadussuunda kinni.

Kui sa oled loov, kunstilembene ja naudid asjade loomist, siis maastikuarhitektuur pakub võimalusi panna oma oskused tööle mitmel erineval viisil näiteks kunsti ühildamisel avaliku ruumi kujundusega ning üldiselt ruumi huvitavaks muutmisega. Sa saad kasutada ka oma loomingulisi oskusi huvitavate ja intrigeeritavate viisidega kasutades mitmeid erinevaid meediaid.

Kui sulle meeldib loodus, puud ja taimed siis sa saad nende eest hoolt kanda, samas luues uusi rohealasid ning korrastades tööstustest ja kaevandamistest tekkinud häiringuid. Sa saad kaitsata loodust samas muutes inimeste looduskogemuse kergemini kättesaadavamaks.

Kui sa huvitud ehitusest ja inseneeriast siis sa saad tegeleda erinevate materjalide ja ehituspindade, keskkonnasõbralike tehnoloogiate, veekogude konstrueerimise, keskkonnasõbralike sademeveelahenduste ja kaevanduste ning karjääride rekultiveerimise ja taastamisega.

Kui sind huvitab IT siis sa saad oma teadmisi rakendada mitmete graafikaprogrammide juures, sa saad kasutada sotsiaalmeediat, digitaalset kaardistamist, virtuaalse reaalsuse modelleerimist esitlustel, planeerimisel ja kujundusprojektides.

Kui sa soovid töötada rohkem sotsiaalses sfääris siis sa õpid kuidas kaasata inimesi planeerimisprotsessi, kuidas muuta kujundust inimeste vajadustele sobivamaks sealjuures arvestades erinevate trendide ja muutustega tänapäeva maailmas. Tervise edendamine muutub maastikuarhitektidele aina olulisemaks valdkonnaks ning sa saad töötada ka selle areneva valdkonnaga.

Maastikuarhitektuuri õppetoolis on võimalik õppida kolmel õppekaval:

Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetool on vanim, suurim ja rahvusvaheliseim koht Eestis, kus 5 aastase õppeprogrammi (3-aastane Maastikuplaneerimise ja keskkonnakujunduse eriala + 2-aastane maastikuarhitektuuri õppekava) läbimisel saab omandada maastikuarhitekti magistrikraadi.

Bakalaureuse sisseastumine

Bakalaureuseastmesse (Keskkonna planeerimine ja maastikukujundus) sisseastumisel eeldame üliõpilaskandidaatidelt sinasõprust pliiatsiga, et oleks olemas teatud algoskused, millele hilisemaid maastikuarhitektile vajalikke oskusi peale ehitada. Samas eeldame, et huvi eriala suhtes on avaldunud juba enne sisseastumisavalduse esitamist ja üliõpilaskandidaat on teadlik eriala üldolemusest. Nende kahe eelduse mõõtmiseks kasutame joonistuseksamit ja erialatesti.

VASTUVÕTUKATSE KESKKONNAPLANEERIMISE JA MAASTIKUKUJUNDUSE ÕPPEKAVAL

Kandidaat valib kandideerimisavaldust esitades SAISi kaudu endale sobiva katse tegemise aja, mis on tema jaoks siduv. Kui kandidaat ei vali ise kandideerimisavalduse esitamisel katse tegemise aega, määrab selle aja tema jaoks vastuvõtukomisjon ja teavitab kandidaati avalduses antud e-posti aadressi kaudu hiljemalt avalduste vastuvõtuperioodi lõppemisele järgneval tööpäeval.

Vastuvõtukatse on kaheosaline: joonistamine (kestus 2 tundi) ja sellele järgnev ja joonistusi käsitlev vestlus (10 minutit).

Joonistamise osas (120 minutit) saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikmelt neli erinevat teksti – ühe lihtsama, ühe keskmise raskusastmega ja kaks kõrge raskusastmega. Kandidaat peab välja valima kolm teksti, mille järgi tuleb kandidaadil teha kolm visandit (iga valitud teksti kohta/ põhjal üks). Visandid tehakse A4 formaadis valgele paberile (harilik koopiamasinapaber) kandidaadi poolt valitud joonistusvahendiga (nt harilik pliiats, värvipliiats, tintenpen vmt). Paberilehed saab kandidaat vastuvõtukatse komisjoni liikme käest, joonistusvahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Joonistamine toimub samaaegselt teiste kandidaatidega ja horisontaalse laua taga istudes. Joonistamise järel annab kandidaat oma nimega varustatud visandid komisjoniliikme kätte.

Joonistamisele järgneb kohe individuaalse vestluse osa (10 minutit), mille käigus saab üliõpilaskandidaat kahele komisjoniliikmele selgitada oma visandite sisu ja seotust nende aluseks olnud tekstidega. Vestlemine toimub jooksva järjekorra alusel kuni kõik eelnenud joonistamise voorus osalenud kandidaadid on saanud oma visandite konteksti avada.

Vastuvõtukatse annab maksimaalselt 10 punkti. Komisjon hindab kandidaadi visandeid ja sellele järgnenud vestlust järgnevalt: iga visandi puhul on võimalik artistlikkuse eest saada 0-3 punkti ja lisaks võib komisjon anda veel ühe lisapunkti (kokku 10 punkti) visanditest ja vestlusest avaldunud kõrge erialase motiveerituse puhul.

http://www.emu.ee/sisseastujale/bakalaureuseope/vastuvotu-tingimused/

Keskkonnaplaneerimise ja maastikukujunduse õppekava katse (joonistamine+vestlus) ajad selguvad hiljemalt aprillis 2017.

Magistrantuuri sisseastumine

Maastikuarhitektuuri on võimalik õppida magistritasemel kahes programmis: maastikuarhitektuuri magistriprogrammis või rahvusvahelises maastikuarhitektuuri magistriprogrammis.

Maastikuarhitektuuri magistriprogrammi saab kandideerida läbi Saisi, kehtivad tavalised, üle ülikoolilised tähtajad:

http://www.emu.ee/sisseastujale/magistriope/sisseastumine/

https://www.emu.ee/en/admissions/landscape-architecture