Maastikuarhitektuur

Õpe toetub bakalureuse astmes omandatud teadmistele, seetõttu on magistriõppes vähem baas-, taime-, ökoloogia- ja akadeemilisi aineid. Keskendutakse teooriale, planeerimisele, teadusele ja kujundusprojektidele. Programm päädib lõputööga, mis on teaduslik maastikuarhitektuuri alane uurimustöö või praktilisele töökogemusele toetuv uurimis- ja kujundustöö. Magistriprogramm sobib ka teistele tudengitele, kelle bakalureuse õppe teema seostub maastikuarhitektuuriga nagu näiteks: arhitektuur, metsandus, aiandus, geograafia jne. Magistriõpet on võimalik läbida Inglise keeles, mõned ained on võimalik läbida ka eesti keeles, samuti on võimalik lõputöö kirjutada ja kaitsta eesti või inglise keeles.

Baaskursused

 • Esitlusgraafika

Tehnilised ained

 • Säästlikud keskkonnatehnoloogiad
 • Tehisveekogud maastikus

Ajaloolised ja teoreetilised ained

 • Planeerimisteooria
 • Kaasaegne maastikuteooria
 • Keskkonnapsühholoogia alused
 • Pargikujunduse filosoofia
 • Maastik ja ideoloogia
 • Kultuurimälestiste kaitse ja restaureerimise  filosoofia
 • Ajalooliste alade ja mälestiste restaureerimine
 • Maastikuarhitektuuri piiride uurimine

Seadusandlus ja planeerimine

 • Keskkonnamõjude hindamine
 • Maastiku ja visuaalse mõju hindamine
 • Valla/linna ruumiline planeerimine

Akadeemilised kursused

 • Teadustöö metodoloogia ja uurimismeetodid

Neid kursuseid ühendab omavahel suuremad projektipõhised kujundus kursused

 • Puhke- ja spordialade planeerimine ja projekteerimine
 • Maastikukujunduse projekt

Viimaseks õppe osaks on lõputöö ja soovi korral maastikuarhitektuuri eralapraktika.

Õppeprogramm pakub lisaks erinevaid erialaseid vabaaineid, mõned on ideaalsed uutele tudengitele, kes tulevad maastikuarhitektuuri õppima teistelt erialadelt, valikained on järgmised:

 • Maastikumustrid ja selle protsessid
 • Maastikujoonistamine edasijõudnule
 • Maastiku lugemine
 • Eriala praktika
 • Tervendavad aiad
 • Kalmistu disain
 • Tudengite võistlustööd