in English

     Maastikuarhitektuuri õppetooli koosseis

Simon Bell, PhD
Professor, õppetooli juht

rekreatsioon, maastiku- ja visuaalse mõju hindamine

Simon Bell alustas tööalast karjääri metsanduse valdkonnasja seejärel omandas maastikuarhitekti kraadi. Ta on ligi 20 aastat töötanud Briti Metsanduse Komisjonis, tegeledes metsamaastike ja nende puhkeotstarbeliseks kujundamisega. Ta on töötanud USAs, Kanadas, erinevates Euroopa riikides ja Venemaal konsultandina suuremõõtmeliste metsa- ja puhkemaastike projektide juures. Baltikumi tõi Simoni uurimustööd ja projektid. Eestis on ta tegutsenud aastast 2005. 2009 aastal sai temast maastikuarhitektuuri osakonna juhataja. 2011 aastal avati Simoni eestvedamisel maastikuarhtitektuuri rahvusvaheline magistriprogramm. Simon juhatab laiahaardeliste maastike planeerimist ja kujundamist ning juhendab arvukaid magistri ja doktoritöid. Aastast 2012 on ta ECLASe (Euroopa maastikuarhitekuuri koolide) president. Simon on avaldanud arvukalt raamatuid ja teadusartikleid. Ta töötab ka Edinburghi Kunstikolledži teaduskeskuses. Vaata ka CVd.

simon.bell@emu.ee
tel. 731-3136, mob. 505-6106
Kreutzwaldi 56/3-218

 

Mart Külvik, PhD
Elurikkuse- ja keskkonnaplaneerimise professor

maastiku elurikkuse ja pärandkultuuri korraldus, looduskaitsepoliitika ja -planeerimine CV 

mart.kylvik@emu.ee
tel. 731-3772, 
Kreutzwaldi 5-2C18

 

Mari Nõmmela, PhD
Dotsent

maastikukujundus, ajaloolised alad ja mälestised

Mari Nõmmela on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonna õpetuse õpetajana, lisaspetsiaalsusega kunstiajalool ning kaitsnud magistri- ja doktoritöö eesti kunstiajaloost. Ta on avaldanud eesti kultuuriga seonduvaid raamatuid ja teadusartikleid, kirjutanud mitmeid peatükke erinevatesse kogumikesse. Töötab Eesti Maaülikoolis maastikuarhitektuuri õppetoolis maastikuarhitektuuri eriala õpetamise algusest peale; 1998. aastast dotsent. Õpetab ajalooliste aladega  seonduvaid aineid ja maastikuarhitektuuri ajalugu, avaliku ruumi kujundamisel kompositsiooni-  ja vormiõpetust, vabaainena joonistamist jne. Ta on koostanud üliõpilastöödest mitmeid teemanäitusi, samuti eksponeerinud enda loomingut  isiku- ja üldnäitustel. Vaata ka CVd.

mari.nommela@emu.ee
tel. 731-3135
Kreutzwaldi 56/3-221

 

Toomas Muru, MSc
Õppetooli koordinaator, lektor

maastikuplaneerimine

Toomas Muru on maastikuarhitekti hariduse omandanud Norra Maaülikoolis, Wageningeni Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Maastikuarhitektuuri kraadile lisaks on tal  ka metsanduse haridus. Toomas on töötanud konsultandina planeeringutega tegelevates büroodes ja peaaegu 20 aastat maastikuarhitektuuri õppekava arendajana ja lektorina Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetoolis. Ta on õpetanud ka HÄMKis ja juhendanud teisi rahvusvahelisi kursuseid Eestis ja mujal, on Eesti planeerimisõpiku kaasautor ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige. Toomase erialased huvid seostuvad maastikuplaneerimise, maastikuanalüüsi ja metsamaastike planeerimise ja kujundamisega. Vaata ka CVd.

Doktoritöö teema: Raietest ja metsastamisest johtuva Eesti metsamaastiku muutuste tajumine ja avalikkuse hoiakud muutuste suhtes

toomas.muru@emu.ee
tel. 731-3139 , mob. 506-7931
Kreutzwaldi 56/3-225

 

Kadri Maikov, PhD
Lektor

AutoCAD 2D ja 3D, kujundamine dekoratiivtaimestikuga, tervendavad aiad.

Maastikuarhitekt Kadri Maikov on ’tervendavate aedade’ teema maaletooja ja spetsialist Eestis. Selle kohta on ilmunud raamat 2011. aastal, mis põhineb keskkonnapsühholoogial. Maastikuarhitektuuri õppetooliga on Kadri seotud aastast 1997. Erialalisi kursuseid ja loenguid peab ta Soome, Hispaania, Türgi, Portugali, Leedu jne ülikoolides. Kadri juhendab magistitöid ja teeb kaasa magistritööde hindamiskomisjonis. Ta haldab haiglatega seonduvaid koostööprojekte. Kadri on Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige ja mitme aiandusvõistluse žüriiliige. Õpetamise kõrvalt tegutseb enda asutatud büroos aastast 2005. Kadri omab Muinsuskaitse tegevuslitsentsi (VS 507/2010). 

kadri.maikov@emu.ee
tel. 731-3135; mob. 5559-8155
Kreutzwaldi 56/3-221

 

Friedrich Kuhlmann, Dipl.-Ing.
Peaspetsialist

maastikuarhitektuuri teooria, maastikukujundus

Friedrich Kuhlmann on Berliinist pärit maastikuarhitekt, kes nüüdseks on end sidunud Tartu ja Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooliga. Ta on töötatnud Berliinis erinevates maastikuarhitektuuri büroodes, teinud teadustööd ja õpetanud Berliini tehnikaülikoolis, Rostocki ülikoolis ja Viinis. Hetkel tegutseb ta õpetamise kõrvalt ka vabakutselise maastikuarhitektina enda asutatud büroos. 2005. aastast on ta maastikuarhitektuuri osakonna erakorraline professor ja 2009. aastast korraline professor. Tema erialasteks huvideks on kaasaegse maastikuarhitektuuri teooria, kaasaegne linnadisain ja sotsiaalne kestlikkus. Vaata ka CVd.

Doktoritöö teema: Areneva linnamaastiku visualiseerimine. Panus maastikumuutuse juhtimisse

friedrich.kuhlmann@emu.ee
mob. 509-0881
Kreutzwaldi 56/3-219

 

Peeter Vassiljev, MSc
Lektor

planeerimine, rekreatsioon, keskkonnapsühholoogia

Peeter Vassiljev on maastikuarhitektina tegutsenud aastast 1999. Maastikuarhitektuuri õppetoolis õpetab ta planeerimist ja maastikuehitust. Tema uurimistöö seostub metsamaastike puhkefunktsioonidega ja keskkonnapsühholoogiaga. Tema huvialadeks on arvutigraafika ja 3d simulatsioonid, tema hoole all on ka õppetooli maastikuteater. Ta on Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi (EMÜS) ja Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) asutajaliige. Vaata ka CVd.

peeter.vassiljev@emu.ee
tel. 731-3139
Kreutzwaldi 56/3-225

 

Gloria Niin, MSc

Nooremteadur

maastikukujudus, digitaalne ja käsitsi joonistamine

Gloria on maastikuarhitektuuri õppetooli nooremteadur. Gloria uurib enda teadustöös Eesti linnade rohealade kasutust, majandust ja keskkonnasõbralikkust. Lisaks tegeleb ta veebipõhise kohaspetsiifilise kasutajaküsitlusega, kus kaardistab erinevate rohe- ja veealade kasutust. Lisaks annab maastikuarhitektuuri üldkursuse, joonistamise, avalike alade kujundamise, maastikuhoolduse ning puhke ja spordialade kujundamise ja planeerimise ainekursuseid. Vabal ajal on ta keskkonnaaktivist ja tegev MTÜ Elukas, mis tegeleb avaliku linnaruumi keskkonna-  ja kasutajasõbralike sekkumistega.

Doktoritöö teema: Eesti linnametsade rekreatsiooniline kasutus ja majandamine.

LISA: töökeskkonna ohutuse spetsialist

gloria.niin@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3-220

 

Jekaterina Balicka, MSc

Nooremteadur

Jekaterina Balicka on maastikuarhitekt Lätist, kes praegu töötab uurijanaja õppejõuna Eesti Maaülikoolis. Ta on eriala praktiseerinud nii Riia kui Berliini projektbüroodes. Jekaterina oli koordinaator projektile GreenMan, mis tegeles rohealade hooldusküsimustega, koos kolleegidega on ta initsiaator ja osaleja projektis DrainForLife, mis tegeleb linna säästva kuivendussüsteemidega Eestis ja Lätis. Praegu on Jekaterina uurija projektis BlueHealth, mis tegeleb sinise infrastruktuuri ja inimese tervise vaheliste seostega. Teadustöö ja eriala huvid on viinud avatud ruumideni Baltikumi linnades, linnamaastiku analüüsini ja esitlusgraafika disainini. Ta on seotud joonistamise, esitlusgraafika, linnamaastiku analüüsi ja mitme maastikuarhitektuuri stuudio kursustega.

Doktoritöö teema: Linnatühermaa ajutise kasutamise potentsiaal Baltimaade linnades.

jekaterina.balicka@emu.ee
Kreutzwaldi 56/3-220

 

Martti Veldi

Nooremteadur

Martti Veldi on HERA projekti Modscapes nooremteadur. Tema vastutada on arhiivialase uurimistöö läbiviimine ja kõik, mis puudutab kaardistamist ning GIS-i. Uurimisrühma ainsa eestlasena võtab ta samuti osa välitöödel tehtavatest intervjuudest ning teostab kogutud andmete analüüsi. Bakalaureuse- (2004) ja magistrikraadi (2009) ajaloos ja arheoloogias kaitses Martti Veldi Tartu Ülikoolis. Magistritöö Keskused ja kommunikatsioon Kagu-Eestis rauaajal (vara)uusaegsete kaartide taustal uuris teid ja suhtlemisvõimalusi kombineerides omavahel arheoloogilised andmed 17. sajandi kaartidega..

Uurimishuvid: maastiku- ja asustusarheoloogia, GIS, ajaloolised kaardid, maastikubiograafiad, pikaajalised maastikumuutused.

Aastatel 2007-2011 töötas Martti Veldi Muinsuskaitseameti vaneminspektorina Lõuna-Eesti maakondades. Alates aastast 2015 on ta Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste nõunik. Martti Veldi on Leideni Ülikooli (Holland) doktorant arheoloogilise kultuuripärandi alal.

 

Oksana Zhukova, MSc

Nooremteadur

 

 

 

 

Annely Jürimets

Projekti assistent 

Annely koordineerib maastikuarhitektuuri õppetooli Euroopa Liidu poolt rahastatavaid projekte: EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammi Horizon 2020 projekt “Linking Up Environment, Health and Climate for Inter-sector Health Promotion and Disease Prevention in a Rapidly Changing Environment“ (BlueHealth); HERA (Humanities in the European Research Area) projekt “Modernist reinventions of the rural landspace” (Modscapes).

annely.jyrimets@emu.ee
tel. 731-3924
Kreutzwaldi 56/3-224


Kaja Veddel, MSc

Projekti assistent

Õppetooli korraldus, rahvusvahelised projektid MODSCAPES, CO-LAND

Kaja Veddel on maastikuarhitekti hariduse omandanud Eesti Maaülikoolis aastal 2018 ning täiendanud end Itaalias Genova Ülikoolis. Magistritöö kirjutas ta rahvusvahelise projekti MODSCAPES raames ning uuris selles modernismi ja moderniseerumise mõju Eesti maastikele.

Kaja koordineerib õppetooliga seotud ja Euroopa Liidu poolt rahastatud projekti CO-LAND – Inclusive Coastal Landscapes: Activating green and blue infrastructure for sustainable development of the urban-land interface“. Lisaks osaleb ka HERA (Humanities in the European Research Area) projekti MODSCAPES - “Modernist reinventions of the rural landspace” töös.  Igapäevaselt haldab ja korraldab ta õppetooli tööd, annab maastikuarhitektuuri üldkursuse, joonistamise ja linnaruumi kujundamise ainekursuseid.

kaja.veddel@emu.ee
tel. 731-3924
Kreutzwaldi 56/3-224

Himansu Mishra, MSc

Nooremteadur ja doktorant

Himansu alustas oma doktoriõpet professor Simon Belli käe all 2016, ELi teadusuuringute programmi Horisont 2020 juures. Siin rahastatakse erinevaid valdkondi ja sektoreid, mis hõlmavad teadusuuringuid tervise ja heaolu mõju parandamise kohta linnapiirkondades. Ta lõpetas oma bakalaureusekraadi arhitektuuri valdkonnas Indias aastal 2004, MSc. Linna- ja regionaalplaneerimine on läbitud Heriot-Watt ülikoolis, Edinburgh, Suurbritannia 2008 aastal ja magistriõpingud maastikuarhitektuuri erialal Eesti Maaülikoolis 2016. Viimase uurimusega hindas suhtelist elamu aedade panust ülelinnaliste haljasalade kohta Tartu näitel. Tal on rohkem kui kümme aastat kogemust nõustamisteenuste pakkumises nii Suurbritannias kui Indias.
himansu.mishra@student.emu.ee
Kreutzwaldi 56 / 3-225
 

Liina Jürisoo, MSc

Nooremteadur

Doktoritöö teema: Metsa- ja pargipuudele seenhaiguste tekitajate diagnostika ja levik, Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsakasvatuse osakond. Liina Jürisoo on lõpetanud Leningradi Põllumajanduse Instituudi aianduse erialal, täiendanud ennast maastikukujunduse, maastikuehituse ja arboristi erialal, on olnud 10 aastat kutseõpetaja erinevates kutseõppeasutustes. 
liina.jyrisoo@emu.ee

 

Adrian Rybchynskyi, MSc 
doktorant
Adrian alustas oma doktoriõpet professor Simon Bell juures 2015 aastal. Ta lõpetas oma magistrikraadi arhitektuuri osakonnas Lviv, Ukrainas 2014 aastal. Bakalaureuse õpingute perioodil õppis arhitektuuri ja  füüsika osakonnas Cracowis, Poolas ja maastikuarhitektuur osakonnas TU Viinis, Austrias. Alates 2012 aastast teeb ta uurimustööd linnade maastikuarhitektuurist, kus käsitleb linnaruume ajaloolistes linna osades. 
 


Joanna Storie, MSc

doktorant

Juhendajad: prof. Mart Külvik, PhD; prof Simon Bell, PhD

Teema: Avalikkuse kaasamine maapiirkondade maakasutuse ja maastiku planeerimisel Lätis.

Joanna taotleb õppetooli juures doktorikraadi. Tema töö põhineb Läti ja Eesti maakogukonna ja maaelu praeguse arengu analüüsil, mis hindab maastikulisi ja identiteedi aspekte ning inspiratiivsete liidrite rolli. Ta on olnud kaastegev mitmetes ülikooli ja vabaühenduste arendus- ja haridusprojektides, millega püütakse muuta kaasamist maastikuplaneerimises tõhusamaks ja tegelikumaks. Joanna uuris oma magistritöös metssea arvukuse reguleerimisega seotud kogukondlikku konflikti taasiseseisvunud Lätis. 

joanna.storie@gmail.com

 

Fariba Bahrini, MSc
doktorant