Üldinfo

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskus

Limnoloogiakeskuse ajalugu algab aastast 1954, kui Võrtsjärve idakaldale, tühja Petseri tallu, rajati Teaduste Akadeemia väike välibaas, mis kandis kuni 2005. aasta alguseni Võrtsjärve limnoloogiajaama nime. Asutuse missiooniks on Eesti siseveekogude elu ja tervise eest seismine, et nad säiliksid heas seisundis ka tulevaste põlvede jaoks. Praegu moodustab Limnoloogiakeskus Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi omaette allüksuse. 2001. aastal avati EPMÜ-s rakendushüdrobioloogia õppetool, mille põhibaasiks on Limnoloogiakeskus.
Limnoloogiakeskuses tehakse fundamentaal- ja rakendusuuringuid, õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid.
Tuleviku suund on suuremale avatusele ja integreeritusele kohaliku elu teiste valdkondadega, mida näitab ka järvemuuseumi rajamine ja loodushariduslike programmide osatähtsuse suurenemine keskuse igapäevaelus.