2011 lõputööde teemad

 

Autor

Juhendaja Pealkiri
Bakalaureusetööd
   
Anijalg Urmas Ph.D. Eva-Ingrid Rõõm "Veest eralduvate gaaside emissiooni uurimine väikejärvedel"
Baloban Lilija Dr. Tarmo Timm

"Apteegikaani (Hirudo medicinalis L.) bioloogia, kasutamine ja

kasvatamine" 

Lehtpuu Maili M.Sc. Katrit Karus, prof. Ingmar Ott "Eesti 8 rannajärve suurtaimestik"
Meinson Pille M.Sc. Aimar Rakko

"Lavatsi, Viisjaagu ja Valguta Mustjärve hoiualade kaitsekorraldus-

kavade koostamine"

Minova Irina Ph.D. Henn Timm "Õõtsikserv kui suurselgrootute elupaik järvedes"
Ojalill Katrin Ph.D. Arvo Tuvikene "Toksiliste ainete metaboliidid kalades"
Saia Kadri M.Sc. Toomas Kõiv

"Osaliselt meromiktse järve ökosüsteemi funktsioneerimine Verevi

järve näitel"

Silm Maidu M.Sc. Meelis Kask, M.Sc. Ain Järvalt "Angerja vanuse määramine"
Taro Kristian M.Sc. Kairi Maileht, prof. Ingmar Ott

"Eesti mõnede järvede litoraalis ja setete pinnal elunevad vetikate ja

algloomade kolooniad"