Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli koosseis

In English

Kalev Sepp, PhD
Õppetooli juht
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse professor

maastikuökoloogia, loodushoid
CV ETiSes

kalev.sepp@emu.ee
tel. 731 3777
Kreutzwaldi 5-2B16
 

Valdo Kuusemets, PhD
Maastikuökoloogia ja keskkonnakaitse professor

CV ETISes

valdo.kuusemets@emu.ee
tel. 527 9117
Kreutzwaldi 5-2C2

 

Mart Külvik, PhD
Elurikkuse ja keskkonnaplaneerimise professor
Maastiku elurikkuse ja pärandkultuuri korraldus, looduskaitsepoliitika ja -planeerimine

CV ETISes

mart.kylvik@emu.ee
tel. 7 313 772, 521 8104
Kreutzwaldi 5-2C18

 

Robert G.H. Bunce, PhD
Külalisprofessor
taimestiku seire, maastikuökoloogia
CV ETISes

robert.bunce@emu.ee
tel. 731 3770
Kreutzwaldi 5-2B13

 

Stephen J.G. Hall, PhD
Külalisprofessor

 

StephenJohnGordon.Hall@emu.ee
Kreutzwaldi 5-2C13

 

 

Henri Järv, MSc
Nooremteadur


CV ETISes

henri.jarv@emu.ee
tel. 731 3710
Kreutzwaldi 5-2C17

 

Are Kaasik, PhD
Lektor


CV ETiSes

are.kaasik@emu.ee
tel. 731 3772
Kreutzwaldi 5-2C18

 

Kadri Kask, PhD
Lektor

bioloogia, ökoloogia
CV ETISes

kadri.kask@emu.ee
tel. 731 3771
Kreutzwaldi 5-2B15

 

Kristel Kirsimäe
Teabeosakonna juhataja

PKI Raamatukogu
 

kristel.kirsimae@emu.ee
tel. 731 3774
Kreutzwaldi 5-D178

 

Jaak Kliimask, MSc
Lektor

CV ETISes
 

jaakk65@hot.ee
tel. -
Kreutzwaldi 5-2C12

 

Karin Kruusmaa, MSc
Lektor

Projektijuhtimine
 

karin.kruusmaa@emu.ee
tel. 731 3710
Kreutzwaldi 5-2C17

 

Anne Kull, MSc
Lektor

GIS, geoinformaatika
CV ETiSes

anne.kull@emu.ee
tel. -
Kreutzwaldi 5-2C11

 

Siiri Külm, MSc
Peaspetsialist

CV ETISes

siiri.kylm@emu.ee
 

 

Ivar Ojaste, MSc
Nooremteadur

CV ETISes

ivar.ojaste@gmail.com
tel.  5215151
Kreutzwaldi 5-2C23

 

Kaja Orupõld, PhD
Dotsent

CV ETISes

kaja.orupold@emu.ee
tel. 731 3255
Kreutzwaldi 5-2B14

 

Milvi Purgas
Keemik-analüütik

mulla ja vee keemiline analüüs
CV Doc

milvi.purgas@emu.ee
tel. 731 3138 / tel.laboris 731 3737
Kreutzwaldi 5-2D11

 

Diana Pungar, MSc
Nooremteadur


CV ETISes

diana.pungar@emu.ee
tel. 731 3773
Kreutzwaldi 5-2C17A

 

Janar Raet, MSc
Spetsialist

maakasutus, GIS
CV ETISes

janar.raet@emu.ee
tel. 731 3772
Kreutzwaldi 5-2C18

 

Maaria Semm, MSc
Peaspetsialist

maastikuhooldus
 

maaria.semm@emu.ee
tel. 731 3710
Kreutzwaldi 5-2C17

 

Anton Shkaruba, PhD
Vanemteadur


CV ETISes

anton.shkaruba@emu.ee
 

 

Monika Suškevičs, PhD
Lektor

osalusdemokraatia; keskkonnapoliitika; kliimakohanemine
CV ETISes

smonika@emu.ee
tel. 731 3773; 5395 5911
Kreutzwaldi 5-2C17A

 

Pille Tomson, PhD
Peaspetsialist

maastikukorraldus, ajaloolised maastikud
CV ETiSes

pille.tomson@emu.ee
tel.  -
Kreutzwaldi 5-2C11

 

Eva-Liis Tuvi, MSc
Lektor

keskkonnakaitse, loodushoid
CV ETiSes

eva.tuvi@emu.ee
tel. 731 3773
Kreutzwaldi 5-2C17A

 

Ants Vain, Phd
Nimetatud teadur


CV ETiSes
ants.vain@emu.ee

 

 

Miguel Villoslada Peciña, MSc
Nooremteadur

ArcGIS, Blueberry 3D

CV ETiSes
miguel.pecina@emu.ee
tel. 731 3772
Kreutzwaldi 5-2C18

 

Raymond D. Ward, PhD
Teadur, Postdoc

 

raymond.ward@emu.ee
Kreutzwaldi 5-2C12