LÄÄNE-VIRU RANNIKUALA INTEGREERITUD KORRALDUSKAVA AVALIKUSTAMINE

 

Alanud on Lääne-Viru testala integreeritud korralduskava avalikustamise protsess. Selle rannikuala korralduskava peamine eesmärk on, väärtustades olemasolevat kultuuri- ja looduspärandit ning traditsioone, koondada tegevusi ja seeläbi kogukondi, kes toimetavad nii maismaal kui merel Käsmust Kundani. Peamisteks teemadeks korralduskavas on puhkemajanduse ja sadamate võrgustiku arendamine, ühenduste parendamine ja erinevate huvigruppide koostöö.

 

Korralduskava esialgne versioon

Korralduskava lisad


Mereäärse elukorralduse veebiküsitlus (vastuseid oodatakse kuni 15.08.2018)

 

Korralduskavale ootame kirjalikke ettepanekuid ja täiendusi kuni 31. maini. Ettepanekud palume saata aadressile maila.kuusik@emu.ee. Avalikustamise raames toimuvad ka kaks arutelu Karepa rahvamajas 17. aprillil ja Võsu rannaklubis 30. aprillil, arutelude algus on 16.00. Ootame aktiivset osavõttu.

 

Rannikuala integreeritud korralduskava on koostatud projekti „SustainBaltic: Rannikuala integreeritud korralduskava toetamaks rannikualade ja mere sotsiaal-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis“ raames, mis  on finantseeritud Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF) Interreg Kesk-Läänemere Programmi 2014–2020 kaudu. Projekti viivad läbi Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Turu Ülikool, Soome Keskkonnainstituut (SYKE), Satakunta maakonnavalitsus.