2006

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna, Keskkonnakaitse osakonna ja Maastikuarhitektuuri osakonna töötajate ning kraadiõppurite poolt publitseeritud artiklid

 

Eelretsenseeritud artiklid, monograafiad / Peer reviewed articles, monographs

1.1. Abadie, J.-C.; Püttsepp, Ü.; Gebauer, G.; Faccio, A.; Bonfante, P.; Selosse, M.-A. (2006). Cephalanthera longifolia (Neottieae, Orchidaceae) is mixotrophic: a comparative study between green and nonphotosynthetic individuals. Canadian Journal of Botany-Revue Canadienne de Botanique, 84(9), 1462 - 1477.

1.1. Althoff T, Hentschel H, Luig J, et al. (2006). Na+-D-glucose cotransporter in the kidney of Squalus acanthias: molecular identification and intrarenal distribution. AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-REGULATORY INTEGRATIVE AND COMPARATIVE PHYSIOLOGY Volume: 290 Issue: 4 Pages: R1094-R1104

1.1. Leito, A.; Truu, J.; Roosaluste, E.; Sepp, K.; Põder, I. (2006). Long-term dynamics of breeding birds in broad-leaved deciduous forest on Hanikatsi Island tn the West-Estonian archipelago. Ornis Fennica, 83(3), 124 - 130.

1.1. Püttsepp, Ü.; Lõhmus, K.; Persson, H. Å.; Ahlström, K. (2006). Fine-root distribution and morphology in an acidic Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stand in SW Sweden in relation to granulated wood ash application. Forest Ecology and Management, 221(1-3), 291 - 298.

1.3. Čerovský, J.; Külvik, M. (2006). Muž mezi zelenými a bílými listy. Ochrana Přírody, 61(8), 255 - 256.

1.3. Ivask, M; Kuu, A; Truu, M; Truu, Jaak (2006). The effect of soil type and soil moisture on earthworm communities. Agraarteadus, XVII(1), 3 - 33.

2.2. Leito, A.; Keskpaik, J.; Ojaste, I.; Truu, J. (2006). The Eurasian Crane in Estonia. Tartu: Eesti Loodusfoto

2.3. Luud, A. (2006). Evaluatoin of moose habitats and forest reclamation in Estonian oil shale mining areas. (Doktoritöö, Tartu Ülikool) Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

3.1. Kask, Rein; Lemetti, Illar; Sepp, Kalev (2006). Soil Erosion in Europe: Estonia. John Boardman; Jean Poesen (Toim.). Soil Erosion in Europe (33 - 38).Wiley-VCH

3.1. Maikov, Kadri; Pihlak, Madis (2006). Is the pedestrian city relevant to the sustainable city? mobility, urbanization and health. The Sustainable city IV, Urban Regeneration and Sustainability (599 - 605).Wessex Institute of Techonology Press


Muud artiklid / Other articles

3.2. Maiste, J. (2006). Paradise Lost and Regained. My Place. Historic European Parks and Their Communities (122 - 131). London: EU

3.2. Maiste, J. (2006). English Style Garden and Baltic Identity. Larsson, L.O. (Toim.). Kunst- und Kulturgeschichte im Baltikum. Homburger Gespräche (131 - 148). Kiel: M.C.A. Böckler-Mare-Balticum-Stiftung

3.2. Palang, Hannes, Sepp, Kalev, Sooväli, Helen (2006). Eesti maastikupärand ja selle hoidmise võimalused. Punning, Jaan-Mati (Toim.). Eesti jätkusuutliku arengu teel (75 - 83).Eesti Entsüklopeediakirjastus

3.4. Ivask, Mari; Ööpik, Merle; Kuu, Annely (2006). Abundance and diversity of earthworm communities in flooded semi-natural grasslands. In: Soil zoology. Abstracts from the 11th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Akureyri, Iceland 28-31 July 2006.: 11th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Akureyri, Iceland 28-31 July 2006. Agricultural University of Iceland, Publication No 9. Akureyri:, 2006, 90 - 94.

3.4. Kuu, Annely; Ivask, Mari (2006). Pterostichus vulgaris (L., 1758) (=melanarius (Illiger, 1798)) and Harpalus pubescens (Müll., 1776) in agricultural fields. In: Soil Zoology: 11th Nordic Soil Zoology Symposium and PhD course, Akureyri, Iceland 28-31 July 2006. Agricultural University of Iceland, Publicationes No 9, Akureyri:, 2006, 94 - 98.

3.4. Tarang, L.; Kusmin, J.; Pommer, V.; Matila, M.; Külvik, M. (2006). Forest landscape cultural heritage inventory: an Estonian model. In: Cultural heritage and sustainable forest management: the role of traditional knowledge. Proceedings of the conference 8-11 June, 2006, Florence, Italy, Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe: (Toim.) Parrotta, J., Agnoletti, P & E. Johann ., 2006, 270 - 273.

3.5. Ivask, M.; Koorberg, P.; Kuu, A.; Truu, J. (2006). Vihmaussikoosluste parameetrite kasutamine indikaatorina põllumajandusliku keskkonnatoetuse hindamisel. In: Kaasaegse ökoloogia probleemid : loodushoiu majandushoovad : Eesti X Ökoloogiakonverentsi lühiartiklid : Tartu, 27.-28. aprill, 2006: Eesti X Ökoloogiakonverents; Tartu; 27-28 Aprill, 2006. Tartu : Eesti Ökoloogiakogu: Teadusühing IM SAARE, 2006, 51 - 56.

3.5. Tuvi, E.-L. (2006). Kaitsealad Eestis enne looduskaitseseadust (2004) - kelle/mille kaitseks ja milleks? In: Noorteadlased teadusloost. EMÜ ja ENTA kooskorraldatud teadusloo konverentsi materjalid: Noorteadlased teadusloost; Tartu; 20. aprill 2006. (Eds.)Teprik, D. Tallinn: OÜ K-Tolliblanketid, 2006, 69 - 73.

5.2. Angela Ivask, Anu Leedjärv, Anne Kahru, Henri-Charles Dubourguier, Marko Virta, Robert Marks (2006). Bacterial biosensors: a mini-scale bioassay for the determination of bioavailable pollutants. In: Programme and abstracts of the 4th International Workshop "Bioavailability of pollutants and soil remediation": 4th International Workshop "Bioavailability of pollutants and soil remediation", Sevilla, 10-13. september 2006. , 2006, 50.

5.2. Bell, S. (2006) The landscape of afforestation: from controversy to acceptance. Presented at the AFFORNORD conference, Reykholt, Iceland.

5.2. Holm, Bert; Ööpik, Merle (2006). The biology, distribution and control of invasive Heracleum species in Estonia. In: Book of Abstracts: 1st European Congress of Conservation Biology, 22-26 August 2006, Eger, Hungary. , 2006, 117..

5.2. Suškevičs, M.; Külvik, M. (2006). Assessing the effects of public participation during the designation of Natura 2000 areas in Otepää Nature Park area, Estonia.

5.2. Ööpik, Merle; Otsus, Merit (2006). Alien flora of Estonian Republic: the role of life history in species establishment. In: Abstracts from 8th clonal plant workshop. Generality, specificity and diversity of clonal growth: 8th clonal plant workshop. June 27-30, Pärnu, Estonia. , 2006, 53.

6.3. Eek, L; Külvik, M. (2006). The 2010 Target. The 2010 Target (1 - 4).Ministry of the Enviroment of Estonia

6.3. Ivask, M.; Kuu, A.; Truu, M.; Truu, J. (2006). Mullatüübi ja niiskusetingimuste mõju põllumuldade vihmaussikooslustele = The effect of soil type and soil moisture on earthworm communities. Agraarteadus, 1, 3 - 11.

6.3. Külvik, M.; Čerovsky, J. (2006). Remembering Jaan Eilart, CEC member, Estonia. IUCN CEC Member News and Views, 6, 9

6.3. Leito, Aivar; Kinks, Riho (2006). Räpina polder, rahvusvahelise tähtsusega linnuala. Eesti Loodus, 4, 20 - 23.

6.3. Maasikmets, Marek; Kaasik, Allan (2006). Välisõhku lenduva ammoniaagi heitkoguse arvutamine. Keskkonnatehnika, 1, 48 - 50.

6.3. Maikov, Kadri (2006). Eesaia kujundus. Kodu & Aed, 28 - 29.

6.3. Maikov, Kadri (2006). Tervendav maastik. Eramu ja korter, 1, 58 - 61.

6.3. Tartes, Urmas (2006). Kosmosesüstik ja aerupaat. Lehed ja Tähed (44 - 51).MTÜ Loodusajakiri

6.6. Parts, P.-K. (2006). Keskkonnaeetika ja kultuurikapitalism.

6.6. Parts, Priit-Kalev (2006). Kultuuripärand on poliitiline valik minevikust. Sirp. Eesti Kultuurileht, 3123(34), 3