2004

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna, Keskkonnakaitse osakonna ja Maastikuarhitektuuri osakonna töötajate ning kraadiõppurite poolt publitseeritud artiklid

 

Eelretsenseeritud artiklid, monograafiad / Peer reviewed articles, monographs

1.1. Aruoja, Villem; Kurvet, Imbi.; Dubourguier, Henri-Charles; Kahru, Anne (2004). Toxicity Testing of heavy Metal Polluted Soils with Algae Selenastrum capricornutum: a Soil Suspension Assay. Environmental Toxicology. Environmental Toxicology, 19(4), 396 - 402.

1.1. Ivask, A.; Francois, M.; Kahru, A.; Dubourguier, H. C.; Virta, M.; Douay, F. (2004). Recombinant luminescent bacterial sensors for the measurement of bioavailability of cadmium and lead in soils polluted by metal smelters. Chemosphere, 22, 147 - 156.

1.1. Jongman, RHG.; Kulvik, M.; Kristiansen, I. (2004). European ecological networks and greenways. Landscape and Urban Planning, 68(2-3), 305 - 319.

1.1. Kruusma, J.; Banks, C.E.; Lust, E.; Keis, H.; Nei, L.; Compton, R.G. (2004). Electroanalytical determination of zinc in human blood facilitated by acoustically assisted double extraction. Electroanalysis, 16(7), 596 - 598.

1.1. Kruusma, J.; Banks, CE.; Nei, L.; Compton, RG. (2004). Electroanalytical detection of zinc in whole blood. Analytica Chimica Acta, 510(1), 85 - 90.

1.1. Kruusma, J.; Nei, L.; Hardcastle, JL.; Compton, RG.; Lust, E.; Keis, H. (2004). Sonoelectroanalysis: Anodic stripping voltammetric determination of cadmium in whole human blood. Electroanalysis, 16(5), 399 - 403.

1.1. Matthieu, François; Henri-Charles, Dubourguier; Donyang, Li; Francis, Douay (2004). Prediction of heavy metal solubility in agricultural topsoils around two smelters by the physico-chemical parameters of the soils. Aquatic Sciences, 66, 78 - 85.

1.1. Partel, M.; Helm, A.; Ingerpuu, N.; Reier, U.; Tuvi, EL. (2004). Conservation of Northern European plant diversity: the correspondence with soil pH. Biological Conservation, 120(4), 525 - 531.

1.1. Püttsepp, Ü.; Rosling, A.; Taylor, A.S.F (2004). Ectomycorrhizal fungal communities associated with Salix viminalis L. and S. dasyclados Wimm. clones in a short rotation forestry plantation. Forest Ecology and Management, 196(2-3), 413 - 424.

1.1. Sepp, K.; Mikk, M.; Mand, M.; Truu, J. (2004). Bumblebee communities as an indicator for landscape monitoring in the agri-environmental programme. Landscape and Urban Planning, 67(1-4), 173 - 183.

1.1. Vares, A.; Lohmus, K.; Truu, M.; Truu, J.; Tullus, H.; Kanal, A. (2004). Productivity of black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) plantations on reclaimed oil-shale mining detritus and mineral soils in relation to rhizosphere conditions. Oil Shale, 21(1), 43 - 58.

1.2. Denger, J.; Tremp, H.; Ivask, M. (2004). A Vegetation-Based Classification of Habitats in Võigaste Forest, Matsalu Nature Reserv, Estonia. Baltic Forestry, 10(1), 42 - 49.

1.2. Maiste, J. (2004). “Lunastuse” võimalikkusest Eesti kunstiteaduses. Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture, 13(3-4), 135 - 151.

1.3. Leito, Aivar; Leito, Tiit (2004). Hanikatsi linnustik. estonia maritima, 6, 129 - 149.

1.3. Leito, Aivar; Truu, Jaak (2004). Valgepõsk-lagle (Branta leucopsis) leviku ja arvukuse muutused Eestis. estonia maritima, 6, 111 - 127.

1.3. Leito, Aivar; Õunsaar, Maris; Truu, Jaak (2004). Sügisrändel peatuvate sookurgede levik ja arvukus Hiiumaal ning seos põllumajandusega. Hirundo, 17(1), 19 - 24.

1.3. Parts, Priit-Kalev (2004). Väärtuse määratlemine maastikul. Akadeemia, 2, 236 - 277.

2.3. Aruoja, V. (2004). Toxicity testing of heavy metal polluted soils with algae Selenastrum capricornutum: a soil suspension assay.

2.3. Püttsepp, Ü. (2004). Effects of sustainable management practices on fine-root systems in willow (Salix viminalis, S. dasyclados), grey alder (Alnus incana) and Norway spruce (Picea abies) stands. (Doktoritöö, Swedish University of Agricultural Sciences, Deptartment of Ecology and Environmental Research) Uppsala: Deptartment of Ecology and Environmental Research, Swedish University of Agricultural Sciences

3.1. Lõhmus, A.; Kohv, K.; Palo, A.; Viilma, K. (2004). Loss of old-growth, and the minimum need for strictly protected forests in Estonia. Angelstam, P., Donz-Breuss, M. and Roberge, J.-M. (Toim.). Targets and Tools for the Maintenance of Forest Biodiversity (401 - 411).Blackwell Science

3.1. Palang, H.; Alumäe, H.; Printsmann, Anu; Sepp, K. (2004). Landscape values and context in planning: an Estonian model. Brandt, J.; Vejre, H. (Toim.). Multifunctional Landscapes - Volume I: Theory, Values and History (219 - 233). Southampton: Wessex Institute of Techonology Press

3.1. Palo, A.; Remm, K.; Kikas, T.; Mander, Ü. (2004). The prediction of vegetation pattern using biophysical landscape factors. Martin-Duque J.F.; Brebbia C.A.; Godfrey A.E.; Diaz de Teran J.R. (Toim.). Geo-Environment: First International Conference on Monitoring, Simulation and Remediation of the Geological Environment (315 - 334). Southampton, UK: Wessex Institute of Techonology Press

3.1. Remm, K.; Külvik, M.; Mander, Ü.; Sepp, K. (2004). Design of the Pan-European Ecological Network: A national level attempt. Jongman,R.H.G.; Pungetti,G. (Toim.). Ecological Networks and Greenways. Concept, Design, Implementation (151 - 170). Cambridge: Cambridge University Press


Muud artiklid / Other articles

3.2. Alama, S.; Truu, M.; Kanal, A.; Lõhmus, K. (2004). Puuliigi ja mulla koosmõju kuuse, männi ja kaseseemikute arengule ja risosfääriprotsessidele. Mander, Ü.; Kurs, O. (Toim.). Geograafilisi uurimusi aastatuhande vahetusel : üllitatud Tartu Ülikooli geograafia instituudi 85. aastapäevaks (366 - 380). Tartu: Tartu Ülikool

3.2. Kuresoo, A.; Luigujõe, L.; Ots, M.; Leito, A. (2004). Birds of Lake Võrtsjärv. J.Haberman, E.Pihu, A.Raukas (Toim.). Lake Võrtsjärv (297 - 315). Tallinn: Estonian Encyclopaedia Publishers

3.2. Kuusemets, V.; Meier, K.; Luig, J. (2004). Jõgede kaldavööndite elupaikade ja nende kasutuse seosed taimede ja putukate mitmekesisusega. Ülo Mander, Ott Kurs (Toim.). Geograafilisi uurimusi aastatuhande vahetusel : üllitatud Tartu Ülikooli geograafia instituudi 85. aastapäevaks (357-365). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

3.2. Külvik, M.; Mander, Ü. (2004). Estonia’s ecological network - from Edg. Kant to current applications. Punning, J.-M. (Toim.). Estonian Geographical Society (146 - 154). Tallinn: Estonian Academy Publishers

3.2. Leito, A.; Ojaste, I.; Truu, J.; Keskpaik, J.; Palo, A. (2004). Sookure pesitsemine Eestis. Eesti Looduseuurijate Seltsi aastaraamat (157 - 189). Tartu: Eesti Looduseuurijate Selts

3.2. Lõhmus, K.; Truu, M.; Ostonen, I.; Truu, J.; Kanal, A.; Ivask, M.; Alama, S.; Vares, A.; Uri, V.; Külla, T.; Kurvits, V. (2004). Puuliigi ja mulla koosmõju risosfääriprotsessidele. Reintam, L. (Toim.). Muld ökosüsteemis, seire ja kaitse (118 - 142). Tartu- Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus

3.2. Maiste, J. (2004). G. B. Piranesi ja metafüüsika. Lutsepp, E. (Toim.). Varemed / Ruins (122 - 132). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia

3.2. Maiste, J. (2004). Klassika sünnimetsas. Mõtteid visuaalse kultuuri keelest. Volt, I. (Toim.). Kakssada aastat klassikalist filoloogiat Eestis / Duo saecula philologiae classicae in Estonia (145 - 167). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

3.2. Maiste, J. (2004). Tartu ülikooli arhitekt Johann Wilhelm Krause – teadlane ja poeet 19. sajandi alguse Tartus. Mägi, M.; Drechsler, W. (Toim.). Kaiserliche Universität Dorpat 200. 370 Academia Gustaviana. Das Jubiläum der Universität Tartu (145 - 167). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

3.2. Maiste, J.; Polli, K. (2004). Kõnelevad varemed. Lutsepp, E. (Toim.). Varemed / Ruins (9 – 16). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia

3.2. Maiste, Juhan (2004). Michel Sittow – Tallinna mees. Kodres, K.; Kalm, M.; Kangilaski, J.; Keevallik, J.; Maiste, J.; Tarvel, E. (Toim.). Eesti Kunsti Ajalugu 2, 1520–1770 (15 - 27). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia

3.2. Maiste, Juhan (2004). Toompea aadlilinn. Kodres, K.; Kalm, M.; Kangilaski, J.; Keevallik, J.; Maiste, J.; Tarvel, E. (Toim.). Eesti Kunstiajalugu 2, 1520–1770 (250 - 265).Eesti Kunstiakadeemia

3.2. Palang, H.; Sooväli, H.; Printsmann, A.; Peil, T.; Lang, V.; Konsa, M.; Külvik, M.; Alumäe, H.; Sepp, K. (2004). Estonian cultural landscapes: persistence and change. Punning, J.-M. (Toim.). Estonia. Geographical Studies (155 - 170). Tallinn: Estonian Academy Publishers

3.2. Sooväli, H.; Külvik, M.; Palang, H. (2004). Rural landscape representations in Estonian imagery. Punning, J.-M. (Toim.). Estonia. Geographical Studies (171 - 179). Tallinn: Estonian Academy Publishers

3.4. Külvik, M.; Palo, A.; Kukk, Ü.; Kull, T.; Vellak, K.; Roosaluste, E.; Jüriado, I., Parmasto, E.; Saar, I.; Hurt, E. (2004). Preliminary list of Important Plant Areas, Estonia. In: Planta Europa. Proceedings of the “4th European Conference on the Conservation of Wild Plants”. A workshop on the implementation of the Global Strategy for Plant Conservation in Europe, Valencia (Spain) 17-20 th September 2004.: A workshop on the implementation of the Global Strategy for Plant Conservation in Europe, Valencia (Spain) 17-20 th September 2004.. (Toim.) Aguilella, A.; Ibars, A.M.; Laguna, E.; Péres, B.. Valencia:, 2004.

3.4. Leito, A.; Kuresoo, A. (2004). Preliminary results of a national bird monitoring programme in Estonia. In: Bird Census News: Bird Numberts 1995, Proceedings of the International Conference and 13th Meeting of the European Bird Census Council. , 2004, 81 - 86.

5.2. Liimand, K.; Külvik, M. (2004). Capacity-Building Needs in Estonia. In: Report of the International Workshop Capacity-Building for Biodiversity in Central and Eastern Europe. Full workshop report including presentations of initiatives, case-studies and lessons learned. : BfN – Skripten, 2004, 121 - 121.

5.2. Nei, L.; Kruusma, J. (2004). Sonoelectrochemical determination of some heavy metals in water and biofluids. In: 25’th anniversary of SETAC 1979-2004, Fourth SETAC World Congress and 25th Annual Meeting in North America (2004). Portland (U.S.A.): Fourth SETAC World Congress and 25th Annual Meeting in North America (2004). Portland (U.S.A.). , 2004, 419 - 420.

5.2. Nei, L. (2004). Sonoelectroanalaysis: anodic stripping voltammetric determination of cadmium, zinc and lead in whole human blood. In: Conference book: Second Triennial International Conference on Electroanalytical Chemistry and Allied Topics, Goa,India 2004. , 2004, 175 - 187.

5.2. Parts, Priit-Kalev (2004). Väärtuse määratlemine maastikul: nature morte või elav maastik. Eesti sotsiaalteaduste V aastakonverents, Talinn, 13.11.2004. , 2004, 1.

6.3. Maiste, Juhan (2004). Nähtamatu muinsuskaitse. Muinsuskaitse aastaraamat (6 - 8).EKA Restaureerimisteaduskond

6.3. Printsmann, Anu; Külvik, Mart; Alumäe, Helen (2004). Miljonivaade Eestimaale. Eesti Loodus, 10, 40 - 42.

6.4. Palo, A. (2004). NATURA 2000 metsaelupaigad. Eesti Loodusfoto

6.7. Parts, P.-K. (2004). Eesti kaitsealade kultuuripärandi olukorra ja eesmärgianalüüs ning kultuuripärandi hoiu kontseptsiooni projekt.