2003

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna, Keskkonnakaitse osakonna ja Maastikuarhitektuuri osakonna töötajate ning kraadiõppurite poolt publitseeritud artiklid

 

Eelretsenseeritud artiklid, monograafiad / Peer reviewed articles, monographs

1.1. Kimmel, V.; Kaasik, M. (2003). Assessment of urban air quality in south Estonia by simple measures. Environmental Modeling & Assessment, 8(1), 47 - 53.

1.1. Kaasik, M.; Kimmel, V. (2003). Validation of the improved AEROPOL model against the Copenhagen data set. International Journal of Environment and Pollution, 20(1-6), 114 - 120.

1.1. Leito, A.; Truu, J.; Leivits, A.; Ojaste, I. (2003). Changes in distribution and numbers of the breeding population of the Common Crane Grus grus in Estonia. Ornis Fennica, 80(4), 159 - 171.

1.1. Luud, A.; Liblik, V.; Sepp, M. (2003). Landscape evaluation in industrial areas. Oil Shale, 20(1), 25 - 32.

1.1. Maiste, J. (2003). The Glass Bead Game in the Topic of Classics: Baltic Identity and the Transport of Culture. Scandinavian Journal of History, 28(3-4), 273 - 285.

1.1. Mander, U.; Kuusemets, V.; Lohmus, K.; Mauring, T.; Teiter, S.; Augustin, J. (2003). Nitrous oxide, dinitrogen and methane emission in a subsurface flow constructed wetland. Water Science and Technology, 48(5), 135 - 142.

1.2. Kukk, Ülle (2003). The Distribution of Ligularia sibirica (L.) Cass. in Estonia and changes in its population. Biuletyn Ogrodow Botanicznych, 12, 11 - 22.

1.2. Kõlli, R.; Lemetti, I.; Sepp, K. (2003). Developments of soil science in Estonia. Journal of soils and sediments, 3(4), 255 - 256.

1.2. Leito, A.; Möls, T.; Mägi, E.; Kastepõld, T. (2003). Autumn numbers and distribution of the staging Greylag Goose Anser anser in Estonia in 1990-98. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Biology, Ecology, 52(1), 26 - 39.

1.2. Mander, Ü.; Külvik, M.; Jongman, R. (2003). Scaling in territorial ecological networks. Landschap, 20(2), 113 - 127.

1.2. Palo, A.; Kikas, T. (2003). Methodological problems of compiling digital vegetation site types maps: case of Saare County, Estonia. Journal for nature conservation, 11(3), 135 - 144.

1.2. Remm, K.; Luud, A. (2003). Regression and point pattern models of moose distribution in relation to habitat distribution and human influence in Ida-Viru county, Estonia . Journal for nature conservation, 11(3), 197 - 211.

1.3. Elts, J.; Kuresoo, A.; Leibak, E.; Leito, A.; Lilleleht, V.; Luigujõe, L.; Lõhmus, A.; Mägi, E.; Ots, M. (2003). Eesti lindude staatus, pesitsusaegne ja talvine arvukus 1998.-2002. a. Hirundo, 16, 58 - 83.

1.3. Lillenberg, M.; Roasto, M.; Püssa, T. (2003). Ravimijäägid keskkonnas. Fluorokinoloonide määramine mullas ja toidutaimedes. Agraarteadus : journal of agricultural science : Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väljaanne, XIV, 13 - 26.

1.3. Ojaste, I.;Vikat, K.; Leivits, A.; Valker, T. (2003). Kurvitsaliste sügisränne Põgari rannaniidul. Linnurada, 32 - 48.

2.2. Maiste, J.; Aaviksoo, J.; Polli, K.; Raisma, M.; Aru, M.; Rõngelep, E. (2003). Alma Mater Tartuensis : Tartu Ülikool ja tema arhitekt Johann Wilhelm Krause. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus

2.3. Lillenberg, Merike (2003). Mikrobioloogiline meetod fluorokinoloonide määramiseks mullas ja toidutaimedes. Kromatograafiline võrdlusanalüüs HPLC meetodil : väitekiri toiduteaduse magistrikraadi taotlemiseks toiduhügieeni erialal., Eesti Põllumajandusülikool.; Toiduhügieeni õppetool.; ) Tartu: Eesti Põllumajandusülikool

3.1. Antrop, M; Mander, Ülo; Murka, M; Külvik, Mart; Sepp, Kalev; Jagomägi, Jüri; Mander, Ülo (2003). Multifunctional landscapes Vol. 3 Continuity and change. Southampton ;: WIT Press ;

3.1. Külvik, M.; Sepp, K.; Jagomägi, J.; Mander, Ü. (2003). Ecological networks in Estonia - from classical roots to current applications. Mander,Ü.; Antrop, M. (Toim.). Multifunctional Landscapes Vol. III Continuity and Change, Advances in Ecological Sciences, 16 (263 - 298). Southampton, Boston: WIT Press

3.1. Sooväli, H.; Palang, H.; Alumäe, H.; Külvik, M.; Kaur, E.; Oja, T.; Prede, M.; Pae, T. (2003). (Traditional) landscape identity - globalized, abandoned, sustained? . Tiezzi, E.; Brebbia,C.A.; Uso, J.-L. (Eds.) (Toim.). Ecosystems and Sustainable Development IV Vol. 2. (925-935). Southampton, Boston: WIT Press


Muud artiklid / Other articles

3.2. Kuresoo, A.; Luigujõe, L.; Ots, M.; Leito, A. (2003). Linnud. J.Haberman, E.Pihu, A.Raukas (Toim.). Võrtsjärv (355 - 373). Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

3.2. Leito, Aivar; Leito, Tiit (2003). Käina lahe haudelinnustik 2002. aastal ning viimaseaegsed muutused selles. Loodusevaatlusi 2000-2002, 64 - 79.

3.2. Maiste, J. (2003). Revolutionary Architecture in the East. In: Eesti Kunstiakadeemia toimetised: The problem of Classical Ideal in the Art and Architecture of the Countries Around the Baltic Sea. Conference at the Estonian Academy of Arts, Tallinn; November 9–10, 2001. (Ed.) Kodres, K.; Lindpere, P.; Näripea, E.. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia , 2003, 209 - 221.

3.2. Nõmmela, Mari (2003). Uusi andmeid Alfred Wagast. Aeg ja lugu : esseid eesti kultuuriloost (143 - 159). Tallinn: Ajaloo Instituut

3.2. Salmistu, S.; Vatsar, K. (2003). Eeskujud. Alatskivi loss ja park: kahe meistriklassi materjale (62 - 65). Tartu: Eesti Põllumajandusülikool

3.2. Vatsar, Kadi (2003). Alatskivi märgid ja tähendused. Nele Nutt (Toim.). Alatskivi loss ja park: kahe meistriklassi materjale (31 - 38). Tartu: Eesti Põllumajandusülikool

3.2. Vatsar, Kadi (2003). Harmoonilist ajaloolistest mõisaparkidest. Harmoonia võimalikkus süsteemis: inimene, keskkond, ühiskond (147 - 152). Tallinn: Ülo Siinmaa Grupp

3.3. Andersson, L.; Martverk, R.; Külvik, M.; Palo, A.; Varblane, A. (2003). Woodland Key Habitat Inventory in Estonia 1999-2002. Tartu: Regio Publishing

3.3. Andersson, L.; Martverk, R.; Külvik, M.; Palo, A.; Varblane, A. (2003). Vääriselupaikade inventuur Eestis 1999-2002. Tartu: Regio

3.3. Maiste, Juhan (2003). Alatskivi loss ja park. Nele Nutt (Toim.). Alatskivi loss ja park. Kahe meistriklassi materjale (13 - 27).EKA Tallinna Restaureerimiskool, EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut

3.3. Nutt, Nele; Maiste, Juhan (2003). Alatskivi loss ja park. Kahe meistriklassi materjale. Tartu: EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut

3.4. Roasto, M.; Püssa, T.; Kiis, A.; Tamme, T.; Lillenberg, M. (2003). The Research Activities of the Department of Food Hygiene of Veterinary Faculty of Estonian Agricultural University (EAU) during the years 2000-2003. Veterinaarmeditsiin, 57 - 63.

3.4. Sooväli, H.; Palang, H.; Külvik, M. (2003). The role of rural landscapes in shaping Estonian national identity. In: European Landscapes: From Mountain to Sea. : Proceedings of the 19th session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape at London and Aberystwyth, sept 2000.. Tallinn: Huma, 2003, 114-121.

3.5. Ivask, M.; Truu, J.; Kuu, A.; Jaanimäe, J. (2003). Niitude vihmaussikoosluste mitmekesisus. In: IX Eesti Ökoloogiakonverents "Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas": IX Eesti Ökoloogiakonverents; Tartu; 11-12 Aprill, 2003. Teadusühing "IM Saare", 2003, 43 - 50.

3.5. Külvik, M.; Alumäe, H. (2003). Setomaa looduse ja kultuuri kaitsealast. In: VI Seto Kongress 9.oktoobril 2002. a. Verskah: VI Seto Kongress, Värska, 9. oktoober 2002. a.. , 2003, 45 - 47.

3.5. Külvik, M.; Sepp, K. (2003). On ecological network in Baltic transboundary areas. In: Materials of the Meeting on Transboundary Co-operation in the Baltic States for Species and Habitats Protection, 22-23 January, Salacgriva, Latvia and 23-24 January 2003, Birzhai, Lithuania, Baltic Environmental Forum: The Meeting on Transboundary Co-operation in the Baltic States for Species and Habitats Protection, 22-23 January, Salacgriva, Latvia and 23-24 January 2003, Birzhai, Lithuania. , 2003, 4.

3.5. Palo, A.; Külvik, M.; Timm, H.; Vellak, K.; Roosaluste, E.; Luig, J. (2003). Elupaigatüüpide Punane Raamat - kellele, milleks ja missugune? In: Kaasaegse ökoloogia probleemid: Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas : Eesti IX ökoloogiakonverentsi lühiartiklid : Tartu, 11.-12. aprill 2003: (Toim.) Toomas Frey. Tartu: Eesti Ökoloogiakogu, 2003, 231 - 240.

5.2. Leito, A.; Nowald, G.; Alonso, J.A.; Alonso, J.C.; Fintha, I. (2003). Colour-marking and radio-tracking of Common Cranes breeding in Estonia: first results of a running project. 4th European Crane Workshop, 11 – 13 November 2000: 215–220. Fénétrange, France. , 2003, 292.

5.2. Leito, Aivar; Nowald, Günter; Alonso, Javier; Ojaste, Ivar (2003). Marking of the Common Crane in Estonia. In: Vth European Crane Conference. Preface, Programme, Abstracts: th European Crane Conference, 10-13 April 2003, Swedwn. Sweden:, 2003, 34.

5.2. Leito, Aivar; Ojaste, Ivar; Keskpaik, Jüri (2003). Recent estination of population size, color-ringing, radio- and satellite-marking of the Common Crane in Estonia. In: Vth European Crane Conference: Vth European Crane Conference, 10-13 April 2003, Sweden. , 2003, 34 - 35.

5.2. Leito, Aivar; Truu, Jaak; Keskpaik, Jüri (2003). Breeding habitat selection by Common Crane in Estonia. In: Vth European Crane Conference: Vth European Crane Conference, 10-13 April 2003, Sweden. Preface, Programme, Abstracts. , 2003, 33.

5.2. Lõhmus, K.; Kanal, A.; Truu, J.; Truu, M.; Vares, A.; Ostonen, I.; Mander, Ü. (2003). Rhizosphere effect on distribution P, B, Pb and Cd in the root zone of tree seedlings in reclaimed oil-shale mining detritus. In: Proceedings 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements: 7th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements; Uppsala, Sweden; 15-19 June, 2003. (Toim.) Cobran, R.. Sweden:, 2003, 157 - 158.

5.2. Truu, M.; Truu, J.; Lõhmus, K.; Ivask, M; Kanal, A. (2003). Microbial activity, biomass and community structure in soil-root interface and bulk soil under Scots pine, Norway spruce and silver birch. FEMS 2003 - 1st Congress of European Microbiologists; Ljubljana, Slovenia; June 29 - July 3, 2003. Slovenia:, 2003, 425.

6.3. Külvik, M. (2003). Kas Setomaal võiks olla rahvuspark? . Eesti Loodus, 7/8, 36 - 37.

6.3. Leito, Aivar (2003). Sookurel läheb hästi. Eesti Jahimees, 2/3, 32 - 35.

6.3. Valker, T.; Ojaste, I. (2003). Osmussaare haudelinnustik 2003. a. Linnurada, 3 - 17.

6.6. Maiste, Juhan (2003). Klassika ja klassitsism. Ehituskunst (2 - 19).Ehituskunst

6.7. Parts, P.K. (2003). Väärtuse määratlemine maastikul : magistritöö. (Magistritöö, Eesti Põllumajandusülikool.; Keskkonnakaitse instituut.; ) Haapsalu: Eesti Põllumajandusülikool