2002

Maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna, Keskkonnakaitse osakonna ja Maastikuarhitektuuri osakonna töötajate ning kraadiõppurite poolt publitseeritud artiklid

 

Eelretsenseeritud artiklid, monograafiad / Peer reviewed articles, monographs

1.1. Davis, J.; Vaughan, D. H.; Stirling, D.; Nei, Lembit; Compton, R. G. (2002). Cathodic Stripping Voltammetry of Nickel: Sonoelectrochemical Exploitation of the Ni(Iii)/Ni(Ii) Couple. Talanta, 57(6), 1045 - 1051.

1.1. Kull, T.; Kukk, T.; Leht, M.; Krall, H.; Kukk, U.; Kull, K.; Kuusk, V. (2002). Distribution trends of rare vascular plant species in Estonia. Biodiversity and Conservation, 11(2), 171 - 196.

1.2. Lõhmus, K.; Kuusemets, V.; Ivask, M; Teiter, S.; Augustin, J.; Mander, Ü. (2002). Budgets of nitrogen fluxes in riparian grey alder forests. Archiv für Hydrobiologie, 141/3-4, 321-332

1.2. Nõmmela, Mari (2002). A. Tuulse ja V. Vaga kirjavahetus . Eesti Ajalooarhiivi toimetised = Acta et commentationes Archivi Historici Estoniae, 9(16), 187 - 221.

1.2. Nõmmela, Mari (2002). Miks ei järgnenud Alfred Waga raamatule "Eesti kunsti ajalugu I" teist ja kolmandat osa? Tuna, 4, 47 - 58.

1.2. Nõmmela, Mari (2002). Voldemar Vaga "Üldise kunstiajaloo" retseptsioon : [aastatel 1938 ja 1939]. Kunstiteaduslikke uurimusi (372 - 386). Tallinn: Eesti Kunstiteadlaste Ühing

2.2. Eek-Piirsoo, L.; Henno, I.; Kalling, K.; Klein, L.; Külvik, M.; Ojaveer, M.; Peterson, K.; Truve, E.; Viinalass, H. (2002). Second national report on the Convention on Biological Diversity. Tallinn: Estonian Ministry of Environment

2.2. Thompson, I.; Patterson, G.; Leiner, S.; Nasi, R.; Pascual Pola de, C. N.; Sigaud, P.; LeDanff, J.-P.; Mulongoy, K. J.; Toivonen, H.; Cooper, D.; Deutz, A.; Diaz-Silveira, M. F.; Filipchuk, A.N.; Henne, G.; Hinchley, D.; Hurtubia, J.; Külvik, M.; Kumari, K.; Kawahara, T.; Leigh, J.; Quesne-Geier Le, C.; Manokaran, N.; Mbandji, J.; Nakasima, K.; Ooft, M.; Oteng Yeboah, A. A.; Plesnik, J.; Nath Rai, S.; Ramos, M.; Pereira, M. C. R.; Rykowski, K.; Saint-Laurent, C.; Smith, G.; Toure, B.; Tol van, G.; Verossimo, A.; Wells, A.; Williamson, D. (2002). Review of The Status and Trends of, and Major Threats to, Forest Biological Diversity. Montreal: SCBD

2.3. Külvik, M. (2002). Ecological networks in Estonia – concepts and applications. (Doktoritöö, University of Tartu) Tartu: Tartu University Press


Muud artiklid / Other articles

3.2. Maiste, J. (2002). Johann Wilhelm Krause ja Tartu Ülikool. Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat (46 - 64). Tartu: Õpetatud Eesti Selts

3.2. Maiste, J. (2002). Klassitsism. Kunstikirjutus, retseptsioon ja ajalugu. Abel, T.; Lindpere, P. (Toim.). Eesti kunstiteadus ja -kriitika 20. sajandi (46 - 64). Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus

3.2. Maiste, J. (2002). Tuldud teed tagasi / Retracing Steps. Hanson, E. (Toim.). Eesti Kunstiakadeemia toimetised (635). Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia

3.2. Maiste, J.; Polli, K.; Raisma, M. (2002). Johann Wilhelm Krause ja ajastu arhitektuuripilt. Johann Wilhelm Krause 1757–1828. 2, Arhitektina Liivimaal. Kataloog. (19 - 76). Tallinn: Eesti Keele Sihtausutus

3.2. Sepp, K.; Ivask, M.; Truu, M.; Mänd, M. (2002). Põllumajandusmaastike seire. Eesti keskkonnaseire 2001 (117 - 118). Tallinn: Tartu Ülikool

3.4. Maiste, J. (2002). Carl Ludwig Engel. Ein deutscher Baumeister in Tallinn. Vogel, G.-H. (Toim.). Friedrich Gilly (1772–1800). Innovation und Tradition klassizistischer Architektur in Europa. X Greifswalder Romantikerkonferenz (87 - 106). Güstrow: Verlag Geidberg

3.4. Sepp, K.; Jagomägi, J.; Kaasik, A.; Nikodemus, O.; Kreilis, M.; Strazdina, B.; Busa, V.; Vaiciunaite, R.; Mierauskas, P.; Gulbinas, Z.; Ramonas, A.; Kurlavicius, P.; Gudžinskas, Z.; Rašomavicius, P.; Ivinskis, P.; Kesminas, V.; Mickevicius, E. (2002). Development of National Ecological Networks in the Baltic Countries in the framework of the Pan-European Ecological Network. IUCN Office for Central Europe

3.5. Maikov, Kadri (2002). Tartu ja Pärnu haiglate ümbruse maastikuarhitektuuriline iseloomustus. In: Üle-Eestiline Teaduskonverents Tervise edendamine eestis VI: Üle-Eestiline Teaduskonverents Tervise edendamine eestis VI, Tartu, 2002. , 2002, 14 - 15.

3.5. Palang, H.; Külvik, M.; Printsmann, A.; Kaur, E.; Alumäe, H. (2002). Maastik, sidusus, identiteet. In: Usaldus. Vastutus. Sidusus. Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents: Tallinn, 22.-23.11. 2002. (Toim.) Kaevats, Ü.. Tallinn: TTU Press, 2002, 27 - 32.

5.2. Kruusma, J.; Nei, L.; Hardcastle, J.L.; Compton, R.G.; Lust, E.; Keis, H. (2002). Determination of Cadmium Ions Concentration in Human Blood. In: Abstracts of 28th Estonian Chemistry Days, 2002: 28th Estonian Chemistry Days, 2002. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Kirjastus, 2002, 70.

5.2. Külvik, M.; Mander, Ü. (2002). Estonia’s ecological network - from J.G. Granö and Edg. Kant to current applications. In: From Native and Landscape Research to Urban and Regional Studies, Conference Abstracts, Papers and List of Participants, held in Tartu, Estonia, August 23-24, 2002, Tartu, Abstracts: From Native and Landscape Research to Urban and Regional Studies, Tartu, August 23-24, 2002. Tartu:, 2002, 58 - 62.

5.2. Külvik, M.; Mander, Ü. (2002). Estonia’s ecological network - from Edg. Kant to current applications. In: Estonia and Baltoscandia. Conference papers.: Estonia and Baltoscandia, Panevėžys, November 9, 2002. Panevėžys: Baltoskandijos Akademija, 2002.

5.2. Külvik, M.; Sepp, K. (2002). Viron peltojen monimuotoisuuden tila. . In: Luonnonsuojelubiologian päivä, 12. joulukuuta 2002, Tiivistelmät, SYKE ja ympäristöministeriö: Helsingi: Suomen Ympäristökeskus, 2002.

5.2. Külvik, M.; Sooväli, H.; Palang, H.; Alumäe, H. (2002). Stamps as iconographic signals of landscape identity for Estonia. In: Rural Landscapes: Past Processes and Future Strategies. Progamme, abstracts and list of participants of the Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, 25 August – 1 September, 2002, Tartu and Otepää, Estonia:, 2002, 29 - 29.

5.2. Möls, T.; Leito, A.; Tuul, M. (2002). Läbirändavate lindude peatuspaikade võrgustiku analüüs hallhanede (Anser anser) 1990-1998. a. rändevaatluste näitel.

5.2. Palang, H.; Külvik, M.; Printsmann, A.; Kaur, E.; Alumäe, H. (2002). Is the rural landscape a foreign country? . In: IGA Conference Abstracts: Dublin:, 2002.

6.2. Muru, T.; Külvik, M. (2002). Maastikuplaneerimise põhimõtete integreerimine metsakasutuse planeerimisse. Teoreetiline ülevaade ja metoodika kirjeldus. Tartu: Eesti Põllumajandusülikool

6.3. Leivits, A.; Dragon, T.; Gerloff, A.; Ojaste, I.; Randla, T.; Soppe, A.; Tammekänd, I.; Valker, T.; Vilbaste, E. (2002). Ülevaade Läänemaa Suursoo maastikukaitseala haudelinnustikust aastal 2001. Linnurada, 1, 3 - 25.

6.3. Sepp, Kalev; Külvik, Mart (2002). Araabia maade avastamata pärl Jordaania. Eesti Loodus (1958-), 1, 42 - 46.