Teadusnõukogu otsused 2012

Nr. Kuupäev Otsus/ teema
1 16.01.12. Välisdoktorandi vastuvõtu kinnitamine
2 22.02.12. Doktorantide õppeplaanide kinnitamine
3 22.02.12. Teadmistepõhise tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse põhimääruse ja nõukoja kodukorra kinnitamine
4 22.02.12. Praktikajuhendite kinnitamine
5 22.02.12. EMÜ audoktori kandidaadi valimine
6 22.03.12. Doktorantide õppeplaanide kinnitamine
7 22.03.12. Doktorandi juhendaja muutmine
8 22.03.12. Doktorandi juhendaja muutmine
9 22.03.12. Vastutusvaldkondade arengukavade kinnitamine aastateks 2012 - 2015
10 22.03.12. Soovituse andmine riikliku koolitustellimuse õppekohale vastuvõetava doktorandi juhendamiseks
11 28.03.12. Sihtfinantseeritava teema lõpparuande kinnitamine
12 19.04.12. Instituudi esindaja valimine Maaülikooli nõukogusse
13 19.04.12. Agrobiotehnoloogia arenduskeskuse nõukogu liikme määramine
14 19.04.12. Bakalaureuse ja magistritööde lõputöiide kaitsmis- ja eksamikomisjonide kinnitamine
15 28.05.12. Soovįtuse andmine EMÜ nõukogule rakendusbotaanika professori ametikoha täitmiseks
16 21.06.12. Akadeemiliste ametikohtade täitmise tulemused
17 21.06.12. Doktoritööle kaasjuhendaja lisamine
18 21.06.12. Doktoritiiö teema muutmine
19 21.06.12. Vaba semestri andmine
20 21.06.12. Vastutusvaldkondade arengu kavade kinnitamine aastateks 2012 - 2015
21 23.08.12. Doktorandi õppeplaani muutmine
22 17.09.12. Stipendiumikonkursi algatamise kohta 2012113 õppeaastaks
23 24.09.12. Sihtfinantseeritava teema aruande kįnnitamine
24 09.10.12. Sihtfinantseeritava teema aruande kinnitamine
25 18.10.12. Doktorantide õppeplaanide kinnitamine
26 01.11.12. Doktorantide õppeplaanide kinnitamine
27 16.11.12. Muudatused õppekavades alates 2013 / 14 õppeaasta vastuvõtust
28 16.1.12. PKI esindaja valimine EMÜ taastuvenergia keskuse nõukokku
29 16.11.12. Baasfinantseeritavate teemade taotluste toetamine
30 14.12.12. Akadeemiliste ametikohtade täitmise tulemused
31 14.12.12. Kandidaatide ülesseadmine Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursile
32 14.12.12. Ühisoppekava kinnitamine
33 14.12.12. Soovituse andmine EMÜ nõukogule hüdrobioloogia professori ametikoha täitmiseks