2011

Teadusnõukogu otsused 2011

 

Nr. Kuupäev Otsus/ teema
1 24.01.11. Maastikuarhidektuuri magistriõppe õppekeele muutmine
2 16.02.11. PKI teadusnõukogu esimehe valimine
3 16.02.11. Akadeemiliste ametikohtade täitmise tulemused
4 16.02.11. Doktorantide kaasjuhendaja kinnitamine
5 16.02.11. Doktoritöö teema muutmine
6 16.02.11. Doktorantide õppeplaanide kinnitamine
7 31.03.11. ESF DoRa programmi tegevuse 4 raames välisdoktorandi vastuvõtu kinnitamine
8 04.04.11. Ettepanek Eesti Maaülikooli õppekorralduseeskirja täiendamise kohta
9 19.05.11. Instituudi esindajate valimine EMÜ nõukogusse
10 19.05.11. Doktorandi kaasjuhendaja valimine
11 19.05.11. Doktorandi juhendaja valimine
12 19.05.11. EMÜ teenetemedali saamiseks kandidaatide nimetamine
13 20.06.11. ESF DoRa programmi tegevuse 4 raames välisdoktorandi vastuvõtu kinnitamine
14 20.06.11. Akadeemiliste ametikohtade täitmise tulemused
15 22.09.11. Biosüstemaatika ja ökoloogia alal akadeemiku kandidaadi esitamine
16 22.09.11. Doktorandi kaasjuhendaja valimine
17 22.09.11. Doktorandi juhendaja muutmine
18 06.10.11. SF vahearuannete, mahu suurendamise ja väikesemahuliste investeeringute taotluste kinnitamine
19 06.10.11. SF vahearuannete, mahu suurendamise ja väikesemahuliste investeeringute taotluste kinnitamine
20 06.10.11. SF vahearuannete, mahu suurendamise ja väikesemahuliste investeeringute taotluste kinnitamine
21 17.10.11. Doktorantide õppeplaanide kinnitamine
22 20.10.11. Soovitus EMÜ nõukogule keskkonnateaduste professori ametikoha täitmiseks
23 20.10.11. Doktorandi juhendaja muutmine
24 20.10.11. Doktorandi juhendaja muutmine
25 20.10.11. Taotluse heakskiitmine
26 16.11.11. Akadeemiliste ametikohtade täitmise tulemused
27 16.11.11. Instituudi põhimääruse vastuvõtmine
28 15.12.11. Polli aiandusuuringute keskuse põhimääruse muutmine
29 15.12.11. Vaba semestri andmine
30 15.12.11. ESF DoRa programmi tegevuse 4 raames välisdoktorandi vastuvõtu kinnitamine
31 15.12.11. Vastutusvaldkondade arengukavade kinnitamine aastateks 2012 - 2015
32 15.12.11. Kandidaatide ülesseadmine Eesti Vabariigi teaduspreemiate konkursile
33 15.12.11. Magistriõppekava heakskiitmine