HETKEL TÖÖS OLEVAD PROJEKTID:

PUT607 (Lauri Laanisto )

Polütolerantsus puittaimedel - kui universaalne on varju- ja põuataluvuse lõivsuhe? 

Polytolerance in woody species: how universal is shade-drought tolerance trade-off? 

 

IUT21-1 (Tiiu Kull )

Piiririkkuse mitteaditiivne mõju elustikule 

Non-additive impact of border-richness to biota 

 

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööde 
2015.a seiretöö "Kaitstavad soontaimed"

Monitoring of protected vascular plant species


LIFE+ projekt “Life to Alvars” 2014-2017 (https://www.keskkonnaamet.ee/elualvaritel/)


 

Meta cluster for attracting Japanese tourism market - CAITO

Ettevõtluskobar Jaapani turismiturule sisenemiseks

CB340 Interreg Central Baltic Programme 2014-2020 (Lea Sudakova)

 

 


LÕPPENUD PROJEKTID:

COST ES0306 EUPOL 2007–2011 
“Assesment of production, release, distribution and health impact of allergenicpollen in Europe”, 
/ “Euroopas esineva allergeense õietolmu produktsiooni, vabanemise, levimise ja tervisele mõjumise uurimine”
www.EUPOLLEN.EU

6 PR projekt “Biopros” 2005-2008 (http://www.biopros.info/)

6 RP projekt “Netbiocof” 2005-2007 (http://www.netbiocof.net/)

EIE projekt “Adore-it” 2008-2011 (http://www.adore-it.eu/)

LIFE+ projekt “Prograss” 2009-2012 (http://prograss.eu/)

COMCOT - Uuenduslik vahend kogukonnapõhise turismi konkurentsivõime tõstmiseks (http://pk.emu.ee/en/comcot)

InFAcTo - International Food and Activity Tourism project