lauri

Alustasin eksperimentaalse taimeökoloogina, ning uurisin taimeliikide funktsionaalseid tunnuseid erinevates kooslusetüüpides ja valgustingimustes professor Kristjan Zobeli juures. Populatsioonide ja koosluste tasandilt liikusin aja jooksul järjest suurematesse skaaladesse, ning doktorantuuris uurisin professor Meelis Pärteli juhendamisel juba taimede mitmekesisuse globaalseid mustreid. Pärast doktoritöö ("Makroökoloogiline lähenemine taimkatteteadusele: ökoloogiliste seaduspärasuste varieerumine globaalses skaalas") kaitsmist veetsin kolm järeldoktorantuuriaastat Hispaanias ja Tšiilis professor Miguel B. Araujo töörühmas (http://www.maraujolab.com/).

Valdav osa mu makroökoloogilistest töödest on keskendunud teada-tuntud õpikutarkustele, mis järjest uute infotehnoloogiliste võimaluste (peamiseks uurimismeetodiks meta-analüüs) avanedes ei kipu üldse nii üheselt paika pidama. Nii selgus, et taimede liigirikkuse ja produktiivsuse seos pole sugugi alati unimodaalne "ühe küüruga" kõver, samuti selgus, et heterogeensus ei pruugi taimkatte mitmekesisusele alati ilmtingimata positiivset mõju avaldada. Minu teadustegevuses on kaks olulist lähtealust: 1) mingi paiga liigirikkust tuleb alati vaadata selle piirkonna liigifondi kontekstis; 2) palju enam, kui traditsiooniline ökoloogia seda arvestab, mõjutavad liigirikkuse mustreid geoloogilises ajaskaalas toimunud minevikusündmused, ning liikide evolutsiooniline päritolu.

Lisaks teadustegevusele toimetan Schola Biotheoretica kogumikku, tõlgin eesti keelde teadus- ja aimekirjandust, ning avaldan filmi- ja raamatuarvustusi.

Valitud publikatsioonid:

Gazol, Antonio; Tamme, Riin; Price, Jodi N; Hiiesalu, Inga; Laanisto, Lauri; Pärtel, Meelis (2013). A negative heterogeneity-diversity relationship found in experimental grassland communities. Oecologia, DOI 10.1007/s00442-013-2623-x [ilmumas]

Laanisto, Lauri; Tamme, Riin; Hiiesalu, Inga; Szava-Kovats, Robert; Gazol, Antonio; Pärtel, Meelis (2013). Microfragmentation concept explains non-positive environmental heterogeneity-diversity relationships . Oecologia, 171(1), 217 - 226.

Zobel, Martin; Otto, Rüdiger; Laanisto, Lauri; Naranjo-Cigala, Agustín; Pärtel, Meelis; Fernández-Palacios, José María (2011). The formation of species pools: historical habitat abundance affects current local diversity. Global Ecology and Biogeography, 20(2), 251 - 259.

Pärtel, M.; Zobel, K.; Laanisto, L.; Szava-Kovats, R.; Zobel, M. (2010). The productivity-diversity relationship: varying aims and approaches. Ecology, 91, 2565 - 2567.

Tamme, R.; Hiiesalu, I.; Laanisto, L.; Szava-Kovats, R.; Pärtel, M. (2010). Environmental heterogeneity, species diversity and co-existence at different spatial scales. Journal of Vegetation Science, 21, 796 - 801.

Pärtel, M.; Laanisto, L.; Wilson, S.D. (2008). Soil nitrogen and carbon heterogeneity in woodlands and grasslands: contrasts between temperate and tropical regions. Global Ecology and Biogeography, 17(1), 18 - 24.

Laanisto, L.; Urbas, P.; Pärtel, M. (2008). Why does the unimodal species richness-productivity relationship not apply to woody species: a lack of clonality or a legacy of tropical evolutionary history? Global Ecology and Biogeography, 17, 320 - 326.

Pärtel, M.; Laanisto, L.; Zobel, M. (2007). Contrasting plant productivity-diversity relationships in temperate and tropical regions: the role of evolutionary history. Ecology, 88(5), 1091 - 1097.