Kaitstud väitekirjad

Doktoritööd 2000-2009

Anneli Adler. Accumulation of elements in Salix and other species used in vegetation filters with focus on wood fuel quality. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences, 2007

Kadri Tali. Species structure of Neotinea ustulata. University of Tartu 2004.

Marek Sammul. Competition and coexistence of clonal plants in relation to productivity. University of Tartu 2003.

Kai Vellak. Influence of different factors on the diversity of the bryophyte vegetation in forest and wooded meadow communities. University of Tartu 2000.

 

Magistritööd (4+2) 2000-2009

Toomas Hirse. Varremugulatega käpaliste populatsioonide struktuur ja dünaamika. EMÜ 2009.

Karin Kaljund. Medicago falcata Eestis: morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus, levik ja ohustatus. EMÜ 2008.

Raivo Kalle. Naturaliseerunud ravimtaimed Eestis. EMÜ 2008.

Margit Reintal. Soikeseisund püsikute populatsioonides. EMÜ 2007.

Reet Vaiksalu. Valgustingimuste mõju kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus L.) kloonide struktuurile ja suurusele. EMÜ 2007.

Karin Kaljund. Medicago falcata Eestis: morfoloogiline ja geneetiline varieeruvus, levik ja ohustatus. EMÜ 2007.

Liggi Nõuakas. Poollooduslike koosluste hooldustoetuste analüüs. EMÜ 2007.

Vivika Meltsov. Eesti tarnade palünoloogia. EMÜ 2006.

Kaili Kattai. Taimede elu- ja kasvuvormide ning elustrateegiate osakaalude muutused Laelatu pikaajalises väetuskatses. EMÜ 2006.

Kaire Lanno. Ühevõsupindalade ja rameti lähima naabruse varieerumine Lääne-Eesti liigirikaste puisniitude rohurindes. Tartu Ülikool 2006.

Bert Holm. Karuputke (Heracleum) võõrliikide bioloogia, levik ja tõrje. EPMÜ 2005.

Meeli Mesipuu. Eesti võtmeheinad: populatsioonidünaamika küsimusi. EPMÜ 2004.

Thea Kull. Kuue Eestis väheneva tarnaliigi levik ja paljunemisbioloogia. EPMÜ 2002.

Heikki Luhamaa. Läänemaa poollooduslikud kooslused ja nende struktuuri muutused. EPMÜ 2001.