Kaitstud magistritööd

2018

 1. Annika Agu-Aasrand – Viinamarjade küpsusparameetrid sõltuvalt sordist ja suvekatetest. Juhendaja: prof. Kadri Karp
 2. Jorma Kütt  – Fenoolide sisaldus ja antioksüdatiivne aktiivsus aroonia (Aronia melanocarpa) ja viinamarja (Vitis) veinis. Juhendaja: prof. Kadri Karp
 3. Kaarel Kilki – Eesti, Norra ja Taani päritolu õunte erinevatest sortidest pressitud mahla kvaliteet ja meeldivus Eesti tarbijale – pilootuuring. Juhendajad: dots. Ulvi Moor, doktorant Lagle Heinmaa
 4. Rachel Puusta – Mõnede Eestis kasvatatud õunte (Malus domestica Borkh.) allergeensus ja antioksüdantide sisaldus sõltuvalt sordist ja viljelusviisist. Juhendaja: dots. Ulvi Moor, teadur Tõnu Tõnutare
 5. Epp Remmelg – Aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) taasviljuvate sortide saagikus ja viljade kvaliteet Eestis kütteta kiletunnelis kasvatatult. Juhendaja: dots. Ulvi Moor
 6. Reemet Tannberg – Fenoolsete ühendite sisaldus viinapuu (Vitis) saagis sõltuvalt kasvukeskkonnast. Juhendajad: doktorant Mariana Maante, teadur Reelika Rätsep
 7. Siim Tõnisson – Sinise kuslapuu (Lonicera caerulea L.) sortide viljade füüsikalised omadused ja biokeemiline koostis. Juhendajad: PhD Liina Arus ja teadur Reelika Rätsep
 8. Kristi Vainura – Monterra Malt väetiste mõju mustikaaretiste (Vaccinium) produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele. Juhendaja: dots. Marge Starast

2017

 1. L
 2. O

2016

 1. Liivamägi,  Maria - Mahe- ja tavaviljeluses kasvatatud õunte ja neist valmistatud õunamahla kvaliteet sõltuvalt õunte töötlemiseelsest säilitustemperatuurist. Juhendajad: dotsent Ulvi Moor, doktorant Lagle Heinmaa
 2. Oss, Taisi - Genotüübi mõju lauaviinamarjade kvaliteedile  kiletunnelis kasvatamisel. Juhendaja: dotsent Ele Vool
 3. Politsinski, Žanna -  Kasvukoha ja väetamise mõju hiidhirsside (Pennisetum L.) dekoratiivsusele. Juhendaja: dotsent  Ele Vool
 4. Talts, Maarja - Küüslaugu biokeemiline koostis sõltuvalt sordist. Juhendaja: lektor Priit Põldma
 5. Volens, Kristine – Looduslike väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) produktiivsusele ja viljade kvaliteedile mahajäetud freesturbaväljal kasvatades. Juhendaja: dotsent  Marge Starast

2015

 1. Merli Aalja – Mulla orgaanilise süsiniku sisalduse dünaamika sõltuvalt maakasutusest. Juhendaja: teadur Karin Kauer
 2. Ann Jegi – Aedmaasikas (Fragaria x ananassa) kimalaste (Bombus terrestris L.) õietolmu korjes. Juhendajad: prof. Marika Mänd, teadur Reet Karise
 3. Kätlin Jõgi - Isolatsiooni mõju Phytophthora infestans Eesti populatsioonidele. Juhendaja: dots. Eve Runno-Paurson
 4. Kairit Liivanurm – Defoliatsiooni mõju veiniviinamarjade küpsusparameetritele. Juhendaja: prof. Kadri Karp
 5. Dagmar Lokk - Väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) taimede produktiivsusele ammendatud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes. Juhendajad: dots. Marge Starast, doktorant Angela Koort
 6. Maarja Pulk – Biostimulantide mõju sibula saagikusele ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: lektor Priit Põldma
 7. Maret Rummi – Mõnede aed-päevaliilia (Hemerocallis hort.) sortide tolmeldamise edukus. Juhendaja: dots. Ele Vool
 8. Maiu Talu - NeemAzal T/S vähendatud dooside mõju valge peakapsaga seotud putukate  arvukusele. Juhendajad: dots. Katrin Jõgar, teadur Angela Ploomi
 9. Liina Tiideberg - Genotüübi mõju  lauaviinamarjade kvaliteedile kiletunnelis kasvatamisel. Juhendaja: dots. Ele Vool
 10. Mairi Tikk - Küüslaugu sordiomaduste mõju saagikusele ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: lektor Priit Põldma

2014

 1. Ambos, Merlin. Orgaaniliste väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinum x atlanticum E.P.Bicknell) produktiivsusele mahajäetud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 2. Asi, Liisi. Väetamise mõju konteineris kasvavate aed-päevaliiliate (Hemerocallis hybrida hort.) kasvule ja õite värvusele. Juhendaja: dots. PhD Ele Vool
 3. Bachman, Kati. Kasvukoha mõju viinapuude (Vitis sp.) saagi kvaliteedile. Juhendaja: doktorant MSc Reelika Rätsep
 4. Heina, Kadri. Vermikomposti mõjust suureõielise laikelluka (Platycodon grandiflorus) kasvule ja arengule. Juhendajad: dots. PhD Enn Leedu, DSc Sirje Vabrit
 5. Hrenova, Kätlin. Leegitamise mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) saagile. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 6. Jakuš, Stefani. Püretroidi subletaalse doosiga korduvtöötlemise mõju süsi-ketasjooksiku lokomotoorsele aktiivsusele. Juhendajad: v.-teadur PhD E. Merivee, doktorant MSc Ene Tooming
 7. Kotkas, Kaisa. Lehtede eemaldamise mõju viinapuude (Vitis) saagi küpsusparameetritele. Juhendaja:prof. DSc Kadri Karp
 8. Kriisk, Zoja. Reoveesette komposti mõjust kasvusubstraadi omadustele ja konteinerites kasvatatavate petuuniataimede kvaliteedile. Juhendajad: dots. PhD Enn Leedu, DSc Sirje Vabrit
 9. Loid, Kati. Aed-leeklille (Phlox painculata) istikute kvaliteet sõltuvalt kasvusubstraadi omadustest. Juhendajad: dots. PhD Enn Leedu, DSc Sirje Vabrit
 10. Maante, Mariana. Kastmise ja varjutamise mõju aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida hort.) genotüüpide kasvule ja arengule. Juhendaja:dots.PhD Ele Vool
 11. Mardi, Triin. Orgaaniliste väetiste mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) viljade kvaliteedile ammendatud freesturbaväljal maheviljeluse tingimustes. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 12. Rehema, Tiina. Mõne insektitsiidi toime ümarselg-süsijooksikule (Pterostichus aethiops Panz.). Juhendajad: teadur PhD Angela Ploomi, teadur PhD Irja Kivimägi, dots. PhD Ivar Sibul
 13. Sõer, Maret. Mõnede kärntõvekindlate õunasortide kvaliteet ja säilivus. Juhendaja: teadur MSc Neeme Univer
 14. Veidenberg, Pille. Uute Eesti õunasortide kvaliteet ja säilivus. Juhendaja: teadur MSc Neeme Univer

2013

 1. Annamaa, Merit. Kännasmustikate (Vaccinium corymbosum L.) kasv sõltuvalt genotüübist maheviljeluse tingimustes. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 2. Hannus, Merje. Mahepõllumajandusse lubatud väetiste mõju poolkõrge mustika sordi ’Northblue’ taimede produktiivsusele ja viljade biokeemilisele koostisele. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 3. Kirotar, Sigrid. Erinevate mineraal- ja orgaaniliste väetiste mõju aedmaasika lehtede makroelementide sisaldusele ja saagile. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 4. Kiviste, Kai. Kompostilaadne materjal konteinerilutaimede kasvusubstraadina. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 5. Kraun, Liina. Leegitamise mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagi kvaliteedile. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 6. Nassar, Helina. Kartuli lehemädanikutekitaja Phytophthora infestans Eesti ja Läti populatsioonide paarumistüüpide proportsioon ja sugulise paljunemise tagajärjed. Juhendaja: lektor PhD Eve Runno-Paurson
 7. Pant, Maarika. Meemesilaste (Apis mellifera L.) ja kimalaste (Bombus terrestris L.) efektiivsus hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers.) bioloogilises tõrjes aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch.). Juhendajad: prof. PhD Marika Mänd, teadur MSc Rriin Muljar
 8. Riitsalu, Anne-Liis. Viinapuude (Vitis) lõikusviiside mõju saagi valmimisele. Juhendajad: prof. DSc Kadri Karp, doktorant MSc Priit Pedastsaar
 9. Saar, Cädy. Vanade õunapuude võraharvenduse mõju viljade kvaliteedile ja tervislikkusele. Juhendaja: dots.PhD Ele Vool
 10. Vaher, Helena. Väetamise mõju aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort.) õite värvusele. Juhendaja: dots. PhD Ele Vool

2012

 1. Derunov, Taissia. Musta sõstra (Ribes nugrum L) sortide saagi kvaliteet tava- ja maheaias. Juhendajad: vanemteadur PhD Asta Libek, teadur MSc Kersti Kahu
 2. Einla, Maiki. Mõnede poolkõrge mustika sortide (Vaccinium x atlanticum  E.P. Bicknell) produktiivsus ja viljade kvaliteet sõltuvalt kasvukoha mullastikust. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 3. Heinmaa, Lagle. Säilituskeskkonna mõju õunte ’Liivi kuldrenett’ ja ’Talvenauding’ säilivusele ja kvaliteedile. Juhendaja: dots. PhD Ulvi Moor
 4. Hiiesalu, Angela. Maheväetise mõju poolkõrge mustika (Vaccinium x atlanticum E.P. Bicknell) produktiivsusele ja viljade keemilisele koostisele. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 5. Kaarlõpp, Kristiina. Sordiomaduste ja võralõikuse mõju viinapuude (Vitis) saagi kvaliteedile. Juhendaja:prof. DSc KadriKarp
 6. Kask, Kaia. Maheviljeluses kasvanud kännasmustika (Vaccinium corymbosum L.) viljade kvaliteet sõltuvalt sordist. Juhendaja: dots. PhD Marge Starast
 7. Keskla, Kristi. Humalaekstrakti mõju kartulimardikale (Zeptinotarsa decemlineata Say). Juhendaja: teadur PhD Angela Ploomi, teadur MSc Irja Kivimägi
 8. Lambrik, Kadi. Genotüübi mõju kuslapuu (Lonicera caerulea L) viljade biokeemilisele koostisele. Juhendaja: lektor PhD Ele Vool
 9. Land, Kadri.Mullaparandusaine Humistar mõju aedmaasika (Fragaria x ananassa) taimede kasvule ja saagi kvaliteedile maheviljeluses. Juhendaja: prof. DSc Kadri Karp
 10. Leppind, Liisi. Suur-kapsaliblika (Pieris brassicae L) ja kapsaöölase (Mamestra brassicae L) röövikute toidutaimede valik. Juhendaja: dots. PhD Katrin Jõgar
 11. Schmidt, Helen. Orgaaniliste multšide mõju mulla omadustele ning aed-püsipetuunia kasvule ja arengule. Juhendaja: dots. DSc Sirje Vabrit
 12. Sepp, Sandra Väetamise mõju aed-päevaliilia (Hemerocallis hybrida Hort) konteinertaimede kasvule ja arengule. Juhendaja: lektor PhD Ele Vool
 13. Soodla, Mariliis Hahkhallituse (Botrytis cinerea Pers) biotõrje aedmaasikal (Fragaria x ananassa Duch): meemesilaste (Apis mellifera L) efektiivsus. Juhendajad: prof. PhD Marika Mänd, teadur MSc Riin Muljar