Ilutaimed

Innovatsioonitegevus - Ilutaimede kasvu ja aregu parandamine biostimulantidega

Sissejuhatuseks

Eesti geograafiline asukoht on ebasoodne ja stressirohke paljude ilutaimede tootmiseks temperatuuri ja niiskuse suure varieeruvuse tõttu, mis põhjustab nii toodete kvaliteedi kui ka kasumlikkuse langust. Teisalt suureneb nõudlus keskkonnasäästlikult toodetud toodete järgi. Eelnev nõuab aga tootjatelt uute tehnoloogiate sisseviimist, mis on ajamahukad ja mille kasumlikkus ilmneb alles aastate pärast. Innovaatiliseks lahenduseks siinjuures on biostimulantide kasutuselevõtt, mis aitavad vähendavad ilmastikust tulenevat negatiivset mõju taimedele ja võimaldavad rakendada keskkonnasäästlikku tootmist. Biostimulandid on erineva loodusliku päritolu ja koostisega preparaadid, millega töödeldakse taimi ja mulda, et parandada taimedes toimuvaid füsioloogilisi protsesse. Nende kasutamisega suureneb taimede vastupanu põuale, liigniiskusele ja väheneb väetusvajadus ning paranevad kasvu parameetrid stressi tingimustes. Seega võib eeldada, et biostimulantide kasutuselevõtt vähendab kulusid tootmisele, tõstab toodete kvaliteeti ja säästab keskkonda.

Katsete eesmärgid

● Selgitada välja biostimulantide mõju konteineris kasvavate ühe- ja mitmeaastaste rohtsete ning puitunud ilutaimede juurdumisele, kasvule ja dekoratiivsusele avamaa ning katmikala tingimustes.
● Töötada välja biostimulantide kasutusskeem.
● Selgitada välja biopreparaatide majanduslik tasuvus ilutaimede tootmises.

Katsed kestavad mai 2017 kuni detsember 2020.

2017.aasta  – liikidevaheline pelargoon (Pelargonium interspecific) Caliente ’Deep Red’

2017.a. oli katses liikidevahelise pelargooni (Pelargonium interspecific) punase õievärviga sort Caliente ’Deep Red’. Katse viidi läbi Põlvamaal Kanepi Aiand OÜ-s.

Taimed istutati 26.04.2017 üksikult 12cm läbimõõduga potti ja 6.06.2017 kolme kaupa 40cm läbimõõduga potti. Taimed olid kuni jaanipäevani katmikalal, peale jaanpäeva viidi avamaale. Katsevariantideks olid tavaväetamine (taimi väetati vastavalt aiandis välja kujunenud väetusskeemile ja normile), Phosfik ning 2 biostimulanti (Megafol ja Allgrow). Igas variandis oli 15 taime. Kastmisväetamine viidi läbi vastavalt toodete tootjapoolsete soovituse järgi. Esimene kastmine preparaatidega oli 26.04. Taimede vegetatiivseid ja generatiivseid kasvunäitajaid mõõdeti alates 22. juunist ca 15-päevaste  intervallidega kokku 7 korda (10.07, 26.07, 11.08, 27.08, 12.09, 28.09).

http://media.voog.com/0000/0037/0030/photos/22.06.17%20Kasvuhoones%201_huge.jpg

Foto 1. 22.06.2017 Taimed katmikalal 3-kaupa 40cm pottides.

http://media.voog.com/0000/0037/0030/photos/Koond_11.08_large.png

Foto 2. Taimed 11.08.2017.

 

TAVAVÄETUS

PHOSFIK 3-18-27

ALLGROW

MEGAFOL 3-0-8

Foto 3. Taimed 30.09.2017

 

Järeldused 2017.a.:

  • Allgrow suurendas õisikute arvu ja puhmiku laiust ning taimede kaltsiumi ja magneesiumi sisaldust.
  • Megafol suurendas taimelehtedes lämmastiku sisaldust.
  • Phosfik suurendas taimelehtedes fosfori ja kaaliumi ning paljude substraadis määratud näitaja sisaldust.
  • Nii Allgrow kui Megafol puhul toimus õisikuvarte arvu järsk suurenemine 2 nädalat varem võrreldes tavaväetamise ja Phosfikuga.
  • Vaadeldud variantide vahelised erinevused olid üldjuhul väikesed  ja visuaalsel hindamisel ei olnud variantidevahelised erinevused märgatavad.